Grb Kikinde

Popis - Népszámlálás

Informacije o popisu na teritoriji grada Kikinde...

Kontakt podaci Popisne komisije grada Kikinde

 

Email: popis2022.kikinda@kikinda.org.rs

Dostava redovne pošte obavlja se na šalteru Uslužnog centra u zgradi Gradske uprave grada Kikinde u Kikindi, u ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12., u redovnom radnom vremenu organa, od 07: 30- 15: 30.

Broj telefona: 0230/ 410- 165

Dežurstva popisne komisije

Građani, koji iz bilo kog razloga nisu popisani – od 8. do 17. novembra – mogu pozvati info-centar (0800 444 005)

Konačan spisak izabranih kandidata za popisivače

Republički zavod za statistiku objavljuje konačnu listu kandidata za popisivače.


Konačnu listu možete pogledati – ovde.

Preliminarna lista kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku

Republički zavod za statistiku objavljuje Preliminarnu listu kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku.


Preliminarnu listu možete pogledati – ovde.


Pravo na ulaganje prigovora na Preliminarnu listu imaju svi kandidati koji su učestvovali u izbornom postupku.


Rok za ulaganje prigovora je 21. avgust 2022. godine do 16.00 časova.


Prigovor se može podneti isključivo putem elektronske pošte na imejl-adresu Popisne komisije za opštinu/grad u kojoj je kandidat konkurisao. Imejl-adrese Popisnih komisija možete videti – ovde.


U razmatranje će biti uzeti isključivo obrazloženi prigovori, sa osnovnim podacima o podnosiocu (ime i prezime, redni broj prijave, naziv opštine/grada gde je podneta prijava na Javni poziv za angažovanje popisivača).


Prigovori će biti razmotreni najkasnije do 22. avgusta 2022. godine do 16.00 časova.


Kanditati koji ulože prigovor odgovor će dobiti putem elektronske pošte, na adresu sa koje su uložili prigovor.


Kandidati koji nisu zadovoljni odgovorom Popisne komisije na prigovor mogu uložiti žalbu Republičkom zavodu za statistiku, najkasnije do 23. avgusta 2022. godine do 16.00 časova, isključivo putem elektronske pošte na adresu pravnapopis@stat.gov.rs.


U razmatranje od strane Republičkog zavoda za statistiku biće uzete isključivo obrazložene žalbe, sa osnovnim podacima o podnosiocu žalbe (ime i prezime, redni broj prijave, opština za koju se kandidat prijavio), uz koju budu dostavljeni sledeći dokumenti:


• prigovor podnet nadležnoj Popisnoj komisiji;
• odgovor Popisne komisije na prigovor.


Žalbe će biti razmotrene najkasnije do 26. avgusta 2022. godine do 8.00 časova.


Kandidati koji ulože žalbu odgovor će dobiti putem elektronske pošte, na adresu sa koje su uložili žalbu.


Konačna lista kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku biće objavljena 26. avgusta 2022. godine u 16.00 časova.
 

Konačna rang lista instruktora

 

Rang lista

Rang-lista prijavljenih kandidata za popisivače

Rang lista kandidata

BUDI POPISIVAČ

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za popisivače - Nyilvános felhívás Számlálóbiztos jelöltek jelentkezésére

Republički zavod za statistiku
objavljuje
JAVNI POZIV
ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA
ZA POPISIVAČE
U POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2022. GODINE

 

Pozivaju se građani zainteresovani za rad u Popisu u svojstvu popisivača da u periodu od 22. jula do 5. avgusta 2022. godine (do 20.00 časova) popune elektronsku prijavu na sajtovima Zavoda: stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs.

 

Javni poziv

Javni poziv

Nyilvános meghívás

 

 


 

Konačna lista kandidata za instruktore koji se pozivaju na obuku

 

 

Konačnu listu kandidata za instruktore koji se pozivaju na obuku možete pogledati - ovde.

Svi izabrani kandidati za obuku su obavezni da najkasnije do 23. jula 2022. godine do 16.00 časova unesu dodatne podatke neophodne za izradu ugovora o angažovanju na sledećem linku.

Obuka instruktora traje 5 dana

Prvi termin: od 25. do 29. jula

Drugi termin: od 1. do 5. avgusta

Sve informacije u vezi sa obukom kandidati će blagovremeno dobiti od nadležne Popisne komisije.

Materijal za obuku (Metodološko uputstvo, Uputstvo za organizaciju i izvršenje Popisa i Vodič za popisivače) dostupan je u elektronskoj formi na linku: https://popis2022.stat.gov.rs/4-metodoloskimaterijali//?r=1.

Sva zainteresovana lica koja se ne nalaze na Konačnoj listi kandidata koji se pozivaju na obuku, a učestvovala su u izbornom postupku i žele da ostvare uvid u svoje ostvarene rezultate mogu podneti zahtev u pismenoj formi (lična predaja zahteva u prostorijama Popisne komisije svakog radnog dana u periodu od 9.00 do 14.00 časova ili putem pošte na adresu Popisne komisije) Popisnoj komisiji opštine/grada na kojoj su konkurisali, do 29. jula 2022. godine. Popisna komisije će uvid u ostvarene rezultate omogućiti u roku od 7 dana od dana prijema zahteva.

Adrese popisnih komisija dostupne su na sledećem linku:

https://popis2022.stat.gov.rs/media/31077/adrese_popisne-komisije.pdf

Preliminarna lista kandidata koji se pozivaju na obuku

Kandidat koji se ne nalazi na Preliminarnoj listi ima pravo da podnese prigovor. Rok za ulaganje prigovora na Preliminarnu listu izabranih kandidata je 18. jul 2022. godine do 16 časova. Prigovor se može podneti Zavodu isključivo putem imejla na adresu: mladen.velickovic@stat.gov.rs.

Prigovori će biti razmotreni najkasnije do 20. jula 2022. godine do 12 časova.

Kanditati koji ulože prigovor odgovor će dobiti putem elektronske pošte, na adresu sa koje su uložili prigovor.

Konačna lista kandidata koji se pozivaju na obuku biće objavljena 22. jula 2022. godine na sajtovima Republičkog zavoda za statistiku stat.gov.rs i popis2022.stat.gov.rs.

 

Rang lista kandidata koji se pozivaju na obuku

Rang lista kandidata za instruktore koji se pozivaju na razgovor i testiranje - A felmérőre (tesztre) és az interjúra beidézett pályázók rangsorlistája


 

Rang lista kandidata za instruktore - Az instruktor jelöltek rangsorlistája

Dokumentacija koju je potrebno predati prilikom dolaska na testiranje i razgovor

A szükséges dokumentáció, amelyet a felmérő (teszt) és az interjú előtt kell benyújtani