Grb Kikinde

Stanje aeropolena

Obaveštavamo vas o stanju i prognozi aeropolena u našem gradu...

Izveštaj za period 22.04. - 28.04.

Tokom celog perioda rizik za pojavu alergijskih tegoba je bio visok, a posebno su bile ugrožene osobe osetljive na polen drveća. Najviše polena je registrovano od 25-28.04. kada su polen graba, hrasta i breze dostigli umereno visoke do visoke srednje dnevne koncentracije.je polen breze dostigao visoke Polen trava je bio registrovan svakodnevno što ukazuje da je u Kikindi i okolini započela sezona ovog jakog alergena.

Prognoza aeropolena za period 01.05. – 06.04.

U narednom periodu će se smanjiti količina polena breze ali će i dalje postoji mogućnost izloženosti polenu velikoj količini drugog alergenog drveća (jasen, platan, orah. dud). Rizik za pojavu alergijskih tegoba kod osoba osetljivih na polen drveća će varirati na granici izneđu umereno visokog do visokog. Polen trava će svakodnevno biti prisutan u vazduhu uz moguće povremeno registrovanje umereno visokih koncentracija. Upozoravamo osobe osetljive na ovaj alergen da se konsultuju sa lekarom kako bi na vreme započeli svoju terapiju.

/Images/UserFiles/File/informacije/stanjeaeropolena/2013/aeropolen0422-0428.pdf
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike