Grb Kikinde

Stanje aeropolena

Obaveštavamo vas o stanju i prognozi aeropolena u našem gradu...

Izveštaj za period 25.03. - 31.03.

Zbog nestabilnog i hladnog vremena je u vazduhu bila suspendovana mala količina polena. Među drvećem registrovana su pojedinačna polenova zrna: leske, jove, tise i jasena. Rizik za nastanak alergijskih reakcija kod senzibilisanih osoba je bio minimalan..

Prognoza aeropolena za period 3.04. – 9.04.

I u naerdnom periodu će se zadržati niske koncentracije važnog alergenog polena. Očekuje se registrovanje prvih polenovih zrna breze pa upozoravamo alergične osobe da se pripreme za početak sezone ovog jakog alergena.

/Images/UserFiles/File/informacije/stanjeaeropolena/2013/aeropolen0325-0331.pdf
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike