Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Decembar 2014.

Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 12 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju, Česma na trgu, Česma u Galadskoj, Česma na Železničkoj stanici, Česma u Bašaidu, Česma u Banatskoj Topoli, Česma u Nakovu, Česma u Banatskom Velikom Selu, Česma u Novim Kozarcima, Česma u Ruskom Selu, Česma u Mokrinu i Česma u Iđošu. U Česmi u Vincaidu i u Crkvi Kozma i Damjan nema vode (pokušano uzorkovanje u 2 navrata).

Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 1 uzorak bio neispravan (8.33%) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane koncentracije rezudalnog hlora.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 16,66% neispravnih uzoraka (2 uzorka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlog mikrobiološke neispravnosti bio je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija (AMB). Neispravne su bile česme u Mokrinu i Česma na Mikronaselju u Kikindi.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike