Grb Kikinde

CLPU "Tera"

Internacionalni simpozijum "TERRA" osnovan je 1982. god u Kikindi.
slika

TRG SRPSKIH DOBROVOLJACA 25
TEL: 0230/26-508
Web: www.terra.rs

Internacionalni simpozijum "TERRA" osnovan je 1982. god u Kikindi. U prostoru stare ciglane i crepane (iz 1905. godine) u veličanstvenom ambijentu i ateljeu starog Pogona 2, koji se nalazi u krugu "TOZE MARKOVIĆA" nastala su dela koja su značajno uticala na pravac razvoja savremene srpske skulpture. Na Simpozijumu je: učestvovalo 137 vajara iz zemlje i inostranstva, od toga 85 svetskih vajara iz 26 zemalja. Stvorena je jedinstvena u svetu zbirka od 137 monumentalnih skulptura za otvoren prostor i 452 galerijske skulpture, odnosno ukupno 589 terakotnih skulptura, održano niz tematskih skupova sa ciljem razmatranja određenih pojava u savremenoj jugoslovenskoj umetnosti, kako bi se unapredila teorijska misao o terakotnoj skulpturi...

'Terina velelepna radionica, u zdanju stare ciglane na Pogonu dva, jedinstvena u svetu galerija u otvorenom prostoru, u samom srcu fabrike "TOZE MARKOVIĆ", možda je unikatna skoro fantastična interakcija sunca, vazduha, vode i tišine, opojnog mirisa ravnice i specifične širine i dobrote ravničarske duše'.

Pero Zubac 

Umeće trajanja

"Od samog početka (1982), tokom osamdesetih i u devedestim godinama proteklog veka, na svim okupljanjima Internacionalnog simpozijuma skulpture TERRA u Kikindi, jasno su se manifestovale glavne karakteristike umetnosti tog perioda...

... U svim kretanjima, tokom osamdesetih i devedesetih godina, TERRA je jasno definisano promotivno mesto i agens aktuelnih zbivanja...

... Vajarima u TERRI je otvorena kolosalna mogućnost direktnog vajanja, zapravo direktnog utiskivanja vlastite osećajnosti u glinu. Ne radi se samo o poetskom naboju, o potvrđivanju plastične poruke. Čini se da je savremenom vajaru izuzetno značajna mogućnost da u pramaterijalu ostavi vlastiti trag... "

Sava Stepanov, likovni kritičar