Grb Kikinde

Javni uvid

Sarađujmo kako bismo naš grad učinili bolјim...
1. Plan detaljne regulacije solarne elektrane "Negawatt Solar" na teritoriji grada Kikinde


Rani javni uvid u trajanju od 15 dana, održaće se u periodu od 27.06.2024. godine do 11.07.2024. godine. Izlaganje elaborata na rani javni uvid obavlja se elektronski. Elaborat sa tekstualnim i grafičkim delom planskog dokumenta biće dostupan na sajtu grada Kikinde www.кикинда.орг.рс, u delu Urbanistički planovi, Javni uvid.
Primedbe na planirana rešenja, zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti Sekretarijatu za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 u Kikindi, u pisanom obliku, zaključno sa 11.07.2024. godine.
Organi, organizacije i javna preduzeća, koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, pozivaju se da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu, i da isto dostave u toku trajanja ranog javnog uvida na adresu – Sekretarijat za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 u Kikindi, zaključno sa 11.07.2024. godine.
Sednica Komisije za planove grada Kikinde, na kojoj će se dati mišljenje na Izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu, čiji će sastavni deo biti primedbe koje su podnete u pisanom obliku, održaće se dana 26.07.2024. godine (petak), u zgradi Gradske uprave grada Kikinde, u Kikindi, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u sali broj 51, sa početkom u 11:00 časova.

slika
Popunite sva navedena polja!