Grb Kikinde

Planovi generalne regulacije

Za jedinice lokalne samouprave za koje se donosi generalni urbanistički plan, planovi generalne regulacije se obavezno donose za celo građevinsko područje naseljenog mesta, po delovima naseljenog mesta.

Plan generalne regulacije donosi se i za druga naseljena mesta na teritoriji grada, kada je to predviđeno prostornim planom.

Plan generalne regulacije sadrži naročito:

 1. 1. granice plana i obuhvat građevinskog područja
 2. 2. podelu prostora na posebne celine i zone;
 3. 3. pretežnu namenu zemljišta po zonama i celinama;
 4. 4. regulacione i građevinske linije;
 5. 5. potrebne nivelacione kote raskrsnica ulica i površina javne namene;
 6. 6. koridore i kapacitete za saobraćajnu, energetsku, komunalnu i drugu infrastrukturu;
 7. 7. mere zaštite kulturno-istorijskih spomenika i zaštićenih prirodnih celina;
 8. 8. zone za koje se obavezno donosi plan detaljne regulacije sa propisanom zabranom izgradnje do njegovog donošenja;
 9. 9. lokacije za koje se obavezno izrađuje urbanistički projekat, odnosno raspisuje konkurs;
 10. 10. pravila uređenja i pravila građenja po celinama i zonama za koje nije predviđeno donošenje plana detaljne regulacije;
 11. 11. druge elemente značajne za sprovođenje plana.
,
Izmena i dopuna Plana generalne regulacije centralnog dela naselja Kikinda,
(“Službeni list grada Kikinde”, broj 20/2023)
slika
Izmena i dopuna Plana generalne regulacije severoistočnog dela Kikinde
(“Službeni list grada Kikinde”, broj 6/2023)
slika
Izmene i dopune Plana generalne regulacije centralnog dela naselјa Kikinda
(“Službeni list grada Kikinde”, broj 4/2022)
slika
Izmena i dopuna Plana generalne regulacije jugoistočnog dela naselјa Kikinda
(“Službeni list grada Kikinde”, broj 34/2021)
slika slika
Izmena i dopuna Plana generalne regulacije jugoistočnog dela naselјa Kikinda
(„Službeni list grada Kikinde“, broj 31/2021)
slika
Izmene i dopune Plana generalne regulacije severoistočnog dela Kikinde
(„Službeni list grada Kikinde“, broj 21/2021)
slika slika
Izmene i dopune Plana generalne regulacije naselјa Bašaid
(„Službeni list grada Kikinde“, broj 17/2020)
slika slika
Izmene i dopune Plana generalne regulacije radne zone u naselјu Kikinda
(“Službeni list grada Kikinde”, broj 17/2020)
slika slika
Izmene i dopune Plana generalne regulacije centralnog dela naselјa Kikinda
(“Službeni list grada Kikinde”, broj 18/2019)
slika slika
Plan generalne regulacije severoistočnog dela Kikinde
(Sl. list grada Kikinde broj 12/2016)
slika slika
Plan generalne regulacije radne zone u naselјu Kikinda
(Sl. list grada Kikinde broj 22/2017)
slika slika
Plan generalne regulacije naselјa Novi Kozarci
(Sl. list grada Kikinde broj 8/2016)
slika slika
Plan generalne regulacije naselјa Banatska Topola
(Sl. list grada Kikinde broj 9/2016)
slika slika
PLAN GENERALNE REGULACIJE NASELjA IĐOŠ
(Sl. list opštine Kikinda broj 14/2015)
slika slika
PLAN GENERALNE REGULACIJE NASELjA SAJAN
(Sl. list opštine Kikinda broj 14/2015)
slika slika
PLAN GENERALNE REGULACIJE NASELjA RUSKO SELO
(Sl. list opštine Kikinda broj 14/2015)
slika slika
PLAN GENERALNE REGULACIJE NASELjA NAKOVO
(Sl. list opštine Kikinda broj 10/2015)
slika slika
PLAN GENERALNE REGULACIJE NASELjA BAŠAID
(Sl. list opštine Kikinda broj 10/2015)
slika slika
PLAN GENERALNE REGULACIJE JUGOISTOČNOG DELA NASELjA KIKINDA
(Sl. list opštine Kikinda broj 32/2014)
slika slika
PLAN GENERALNE REGULACIJE NASELjA MOKRIN
(Sl. list opštine Kikinda, broj 23/2014 i 24/2014)
slika slika
PLAN GENERALNE REGULACIJE NASELJA BANATSKO VELIKO SELO
(Sl. list opštine Kikinda, broj 23/2014 i 24/2014)
slika slika