Grb Kikinde

Prostorni plan

Prostorni plan jedinice lokalne samouprave donosi se za teritoriju lokalne samouprave i određuje smernice za razvoj delatnosti i namenu površina, kao i uslove za održivi i ravnomerni razvoj na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Prostorni plan se odnosi na vangrađevinski reon.

Strateška procena uticaja na životnu sredinu je sastavni deo plana.

 

Izmena i dopuna Prostornog plana grada Kikinde
(Službeni list grada Kikinde, broj 4/2022)
slika slika
Izmene i dopune Prostornog plana opštine Kikinda
(Službeni list grada Kikinde, broj 17/2020)
slika slika
Prostorni plan područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta prvog reda broj 24 Subotica - Zrenjanin - Kovin
(Sl. list APV 19/2017)
slika slika
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog Plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta prvog reda broj 24 Subotica - Zrenjanin - Kovin na životnu sredinu slika slika
Prostorni plan Kikinde slika slika