Grb Kikinde

Prostorni plan

Prostorni plan jedinice lokalne samouprave donosi se za teritoriju lokalne samouprave i određuje smernice za razvoj delatnosti i namenu površina, kao i uslove za održivi i ravnomerni razvoj na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Prostorni plan se odnosi na vangrađevinski reon.

Strateška procena uticaja na životnu sredinu je sastavni deo plana.

 

Prostorni plan područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta prvog reda broj 24 Subotica - Zrenjanin - Kovin
(Sl. list APV 19/2017)
slika slika
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog Plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta prvog reda broj 24 Subotica - Zrenjanin - Kovin na životnu sredinu slika slika
Prostorni plan Kikinde slika slika