Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Inspekcijski poslovi

Vaš vodič kroz inspekcijske poslove...

Propisi komunalne inspekcije

ZAKONI:

1. Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“ br. 36/15)
2. Zakon o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/11),
3. Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/16)
4. Zakon o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br. 65/13, 13/16)
5. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br. 104/16)
6. Zakon o oglašavanju („Sl. glasnik RS“ br. 6/16)
7. Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 53/10 i 10/13)

UREDBE:

1. Uredba o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija – AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.(SPP.) („Sl. glasnik RS”, br. 69/06);

ODLUKE SKUPŠTINE GRADA KIKINDE:

1. Odluka o opštem uređenju naseljenih mesta i komunalnom redu („Sl. list opštine Kikinda”, br. 31/15 i „Sl. list grada Kikinde”, br. 12/17- dr. odluka );
2. Odluka o javnom vodovodu („Sl. list grada Kikinde”, br. 34/17);
3. Odluka o postavljanju kioska („Sl. list opštine Kikinda”, br. 7/14 i 14/15 i „Sl. list grada Kikinde”, br. 5/18 );
4. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata („Sl. list opštine Kikinda”, br. 14/15, 21/15 i „Sl. list grada Kikinde”, br. 12/17- dr. odluka);
5. Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Kikinde („Sl. list grada Kikinde”, br. 34/17);
6. Odluka o odvođenju atmosferskih voda („Sl. list grada Kikinde“ br.9/2022);
- Odluka o javnoj kanalizaciji otpadnih voda („Sl. list grada Kikinda”, br. 12/16 i 17/17);
7. Odluka o postavljanju montažnih objekata i uređaja na javnim površinama („Sl. list opštine Kikinda”, br. 7/14, 19/14, 14/15 i „Sl. list grada Kikinda”, br. 12/17- dr. odluka);
8. Odluka o postavljanju ugostiteljskih bašti („Sl. list opštine Kikinda”, br. 7/14 i 14/14 i „Sl. list grada Kikinda”, br. 12/17- dr. odluka);
9. Odluka o naknadi za faktičko korišćenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Kikinda postavljanjem garaža i drugih objekata („Sl. list opštine Kikinda”, br. 23/14 i „Sl. list grada Kikinde”, br. 12/17- dr. odluka);
10. Odluka o uslovima, postupku i načinu postavljanja montažnih garaža na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Kikinda („Sl. list opštine Kikinda”, br. 14/15 i „Sl. list grada Kikinde”, br. 12/17- dr. odluka);
11. Odluka o uslovima i načinu držanja pasa i mačaka na teritoriji grada Kikinde („Sl. list opštine Kikinda”, br. 5/11, 7/14 i 14/15 i „Sl. list grada Kikinde”, br. 12/17);
12. Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama „Sl. list grada Kikinde”, br. 6/17);
13. Odluka o komunalnim taksama („Sl. list opštine Kikinda”, br. 7/14, 14/15 i 36/15 i „Sl. list grada Kikinde”, br. 12/17- dr. odluka);
14. Odluka o podizanju i održavanju spomenika („Sl. list opštine Kikinda”, br. 23/14 i 14/15 i „Sl. list grada Kikinde”, br. 12/17- dr. odluka);
15. Odluka o upotrebi imena i grba grada i imena naseljenih mesta grada Kikinde („Sl. list opštine Kikinda”, br. 14/15 i „Sl. list grada Kikinde”, br. 12/17- dr. odluka);
16. Odluka o javnim parkiralištima i uklanjanju vozila („Sl. list opštine Kikinda”, br. 24/11, 7/14 i „Sl. list grada Kikinde”, br. 17/16, 12/17 i 25/17);
17. Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom („Sl. list opštine Kikinda”, br. 32/14 i 12/17- dr. odluka);
18. Odluka o održavanju čistoće i deponija („Sl. list opštine Kikinda”, br. 7/07, 7/10, 7/14 i „Sl. list grada Kikinde”, br. 12/17- dr. odluka);
19. Odluka o sahranjivanju i grobljima („Sl. list grada Kikinde”, br. 12/16 i 5/18);
20. Odluka o utvrđivanju i označavanju naziva ulica, trgova i drugih naseljenih delova grada Kikinde („Sl. list opštine Kikinda”, br. 14/14, 14/15 i „Sl. list grada Kikinde”, br. 12/17- dr. odluka);
21. Odluka o postupku i načinu raskopavanja javnih površina („Sl. list opštine Kikinda”, br. 36/15 i „Sl. list grada Kikinde”, br. 12/17- dr. odluka).