Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Inspekcijski poslovi

Vaš vodič kroz inspekcijske poslove...

Propisi prosvetne inspekcije

 

PROPISI KOJE PROSVETNA INSPEKCIJA PRIMENJUJE U RADU

 
-Zakon o inspekcijskom nadzoru (“Službeni glasnik RS”, 36/2015, 44/2018-dr. zakon i 95/2018),
-Zakon o prosvetnoj inspekciji (“Službeni glasnik RS”,br. 27/2018 i 129/2021),
-Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br.88/2017, 27/2018-dr. zakon, 10/2019, 27/2018 –dr. zakon, 6/2020 i 129/2021),
-Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, br. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018-dr. zakon i 129/2021),
-Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, br. 55/2013, 101/2017, 27/2018-dr. zakon, 6/2020, 52/2021, 129/2021 i 129/2021-dr. zakon),
-Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 18/2010, 101/2017, 113/2017-dr. zakon, 95/2018-dr. zakon, 10/2019, 86/2019-dr. zakon, 157/2020-dr.zakon, 123/2021-dr.zakon i 129/2021),
-Zakon o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik RS“, br. 55/2013, 88/2017-dr. zakon, 27/2018-dr. zakon i 6/2020-dr. zakon),
-Zakon o dualnom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 101/2017 i 6/2020),
-Zakon o udžbenicima („Službeni glasnik RS“, broj 27/2018),
-Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS“, broj 30/2010)
-i podzakonski akti doneti na osnovu navedenih propisa, nadziranje primene propisa koji uređuju predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje, obrazovanje odraslih, javno priznate organizatore aktivnosti, obrazovanja odraslih, dualno obrazovanje i rad neregistrovanih subjekata.