Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Inspekcijski poslovi

Vaš vodič kroz inspekcijske poslove...

Propisi saobraćajne ispekcije

  •  Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 i 68/15 dr. zakon),
  •  Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14 i 96/15 – dr. zakon),
  •  Zakon o javnim putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13),
  •  Zakon o inspekcijskom nadzoru (''Sl. glasnik RS'', broj 36/15)
  •  Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“ broj 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS“ broj 30/10)
  • Odluka o taksi prevozu putnika („Sl. list opštine Kikinda“, br. 36/15 i 37/15)
  • Odluka o prevozu u drumskom saobraćaju (“Sl. list opštine Kikinda“, br. 5/96, 3/97, 3/02, 14/02, 3/09, 24/09, 7/10, 7/14 i 14/15)