Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Inspekcijski poslovi

Vaš vodič kroz inspekcijske poslove...

Sportska inspekcija

Nadzor nad primenom Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“ br.10/2016) i propisa donetih na osnovu zakona i inspekcijski nadzor.

Pravna i fizička lica u oblasti sporta dužna su da omoguće sportskom inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora i postupe po njegovom nalogu.

U vršenju inspekcijskog nadzora sportski inspektor:

  • Nalaže rešenjem izvršenje mera i radnji uz određivanje za to potrebnog roka:
  • Rešenjem privremeno zabranjuje obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti zbog neispunjenosti uslova za njihovo obavljanje,do ispunjavanja uslova:
  • Nalaže uspostavljanje stanja sportskog objekta koje odgovara njegovoj nameni,o trošku vlasnika sportskog objekta,ukoliko ovaj ne otkloni utvrđene nedostatke u ostavnjenom roku:
  • Rešenjem privremeno zabranjuje korišćenje sportskog objekta zbog neispunjenosti uslova za njegovo korišćenje,do ispunjavanja uslova:
  • Rešenjem privremeno zabranjuje rad sportskom udruženju ako statusnu promenu nije izvršilo u skladu sa ovim zakonom:
  • Preduzima druge mere i radnje na koje je ovlašćen zakonom