Grb Kikinde

Javna rasprava

Sarađujmo kako bismo naš grad učinili bolјim...

Na osnovu člana 100. Statuta grada Kikinde („Sl. list grada Kikinde“, br. 1/16-prečišćen tekst, 17/16), Komisija za statutarna pitanja i normativna akta, na sednici održanoj dana 04.12.2018. godine o g l a š a v a

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU STATUTA GRADA KIKINDE

Program javne rasprave je sledeći:

  • Predmet javne rasprave je Nacrt statuta grada Kikinde;
  • Javna rasprava će trajati od 05.12.2018. godine do 04.01.2019. godine. Dana 27.12.2018. godine održaće se javna prezentacija Nacrta statuta grada Kikinde, u periodu od 18,00 do 19,00 časova, u sali br. 85 (svečana sala Skupštine grada Kikinde), Trg srpskih dobrovolјaca br. 12, Kikinda.
  • Tokom trajanja javne rasprave, građani mogu dostaviti predloge, sugestije i komentare u pisanom obliku na adresu: Trg srpskih dobrovolјaca br. 12, Kikinda, sa naznakom za „sekretara Skupštine grada Kikinde“ ili na e-mail: ziva.knezevic@kikinda.org.rs.
  • Javnu raspravu organizuje Komisija za statutarna pitanja i normativna akta Skupštine grada Kikinde;
  • Nakon završetka javne rasprave, Komisija za statutarna pitanja i normativna akta i sekretar Skupštine grada sačiniće izveštaj o održanoj javnoj raspravi.
  • Sastavni deo ovog javnog poziva je Nacrt statuta grada Kikinde, koji će biti objavlјen na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kikinde, oglasnim tablama mesnih zajednica, kao i na zvaničnom sajtu grada Kikinde (www.kikinda.org.rs).

Preuzmite overeni Javni poziv
Preuzmite Nacrt statuta grada Kikinde
Grb i zastava Kikinde

Popunite sva navedena polja!