Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Javni uvid

Sarađujmo kako bismo naš grad učinili bolјim...
Prostorni plan područja posebne namene Parka prirode “Slatine u dolini Zlatice”


Nacrt Prostornog plana područja posebne Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice“ (u daljem tekstu: Nacrt Prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice“ na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja) obuhvata deo teritorija jedinica lokalnih samouprava: opština Čoka i grada Kikinda.

1. Javni uvid u Nacrt Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, održaće se u trajanju od 30 dana, od 13.03.2024. godine do 11.04.2024. godine.
Nacrt Prostornog plana sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izloženi na javni uvid i dostupni na uvid zainteresovanoj javnosti:
- u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (www.екоурбапв.војводина.гов.рс) i u analognom obliku u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad;
- U analognom i digitalnom obliku u prostorijama organa nadležnih za poslove prostornog planiranja i urbanizma Grada Kikinda i Opština Čoka.

Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana u zgradi Gradske uprave Grada Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, Kikinda, 26.03.2024. godine sa početkom u 11:00 časova, sala 51.
Primedbe na Nacrt Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, fizička i pravna lica mogu dostaviti, isključivo u pisanom obliku, Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili preko organa jedinica lokalne samouprave u obuhvatu plana nadležnih za poslove urbanizma, u toku trajanja javnog uvida, do 11.04.2024. godine.
Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 17.04.2024. godine u zgradi Pokrajinske vlade, Banovinski prolaz bb, Novi Sad, u žutom salonu, sa početkom u 15,00 časova.

2. U skladu sa odredbama člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji, o izvršenom javnom uvidu nadležni organ, odnosno Komisija, će sačiniti Izveštaj o obavljenom javnom uvidu i dostaviti ga Nosiocu izrade Plana - Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.

slika
Popunite sva navedena polja!