Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Javni uvid

Sarađujmo kako bismo naš grad učinili bolјim...
Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju priklјučno razvodnog postrojenja 110 kV “Bašaid” na katastarskoj parceli broj 8632/21 k.o. Bašaid
Javna prezentacija će se održati od 23.06.2022. godine do 29.06.2022. godine u zgradi Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovolјaca broj 12, od 8 do 12 sati u kancelariji broj 49.
U toku trajanja javne prezentacije mogu se dostaviti primedbe i sugestije Sekretarijatu za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada Gradske uprave grada Kikinde.
slika
Popunite sva navedena polja!