Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Javni uvid

Sarađujmo kako bismo naš grad učinili bolјim...
Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za blok 24 i deo bloka 46 (Mikronaselje) u Кikindi

Plan će biti izložen na javni uvid u periodu od 03.11.2022. godine do 17.11.2022. godine, u zgradi Gradske uprave grada Кikinde, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u holu zgrade i u kancelariji broj 49, radnim danima od 9 do 14 sati.
Primedbe na planirana rešenja, zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti Sekretarijatu za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada Gradske uprave grada Кikinde, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u pisanom obliku, najkasnije do 17.11.2022. godine.

Javna prezentacija Nacrta Plana održaće se dana 09.11.2022. godine (sreda) u 11:00 časova u svečanoj sali Gradske uprave grada Кikinde.
Javna sednica Кomisije za planove grada Кikinde, na kojoj pravna i fizička lica koja su podnela primedbe u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Кomisijom, održaće se dana 21.11.2022. godine (ponedeljak), u zgradi Gradske uprave grada Кikinde, u Кikindi, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u svečanoj sali, sa početkom u 11:00 časova.

slika slika
Popunite sva navedena polja!