Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Lokalna poreska administracija

Aktivnosti i saopštenja Sekretarijata za lokalnu poresku administraciju

Jedinstveni informacioni sistem LPA

Sekretarijat lokalne poreske administracije grada Kikinde obaveštava poreske obveznike da su informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima od 1. januara 2020 dostupne „na klik“ građanima i privredi preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije - https://lpa.gov.rs

UPLATA ČETVRTE RATE POREZA NA IMOVINU

Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu ističe 14. novembra 2022. godine.

Porez na imovinu se utvrđuje za celu kalendarsku godinu (odnosno od dana nastanka poreske obaveze do kraja godine) i plaća se: tromesečno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja. (14. februar, 16. maj, 15. avgust i 14. novembar)


NAPOMENA: Do dospelosti rešenja o utvrđivanju poreza za poresku godinu porez se plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez.

Razliku između poreza utvrđenog rešenjem Sekretarijata lokalne poreske administracije i akontaciono uplaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreske obaveze.

Za kašnjenje u plaćanju obveznik poreza na imovinu plaća kamatu, shodno čl.75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

                                                                                             Sekretarijat lokalne poreske administracije


 

UPLATA TREĆE RATE POREZA NA IMOVINU

Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu ističe 15. avgusta 2022. godine.
Porez na imovinu se utvrđuje za celu kalendarsku godinu (odnosno od dana nastanka poreske obaveze do kraja godine) i plaća se:
 

 • • tromesečno, i to

 • • u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.

 • • (14. februar, 16. maj, 15. avgust i 14. novembar)

 •  

NAPOMENA: Do dospelosti rešenja o utvrđivanju poreza za poresku godinu porez se plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez.
Razliku između poreza utvrđenog rešenjem Sekretarijata lokalne poreske administracije i akontaciono uplaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreske obaveze.
Za kašnjenje u plaćanju obveznik poreza na imovinu plaća kamatu, shodno čl.75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.


Sekretarijat lokalne poreske administracije

 

UPLATA DRUGE RATE POREZA NA IMOVINU

16. maj je rok za uplatu drugog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu

 

SEKRETARIJAT LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 16. maj 2022. godine rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu.
Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.
Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim gradskom Sekretarijatu LPA, koji vrši prijem stranaka svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova.
SEKRETARIJAT LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE
 

UPLATA PRVE RATE POREZA NA IMOVINU

Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu ističe 14. februara 2022. godine.


Porez na imovinu se utvrđuje za celu kalendarsku godinu (odnosno od dana nastanka poreske obaveze do kraja godine) i plaća se:
• tromesečno, i to
• u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.
• (14. februar, 16. maj, 15. avgust i 14. novembar)
NAPOMENA: Do dospelosti rešenja o utvrđivanju poreza za poresku godinu porez se plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez.
Razliku između poreza utvrđenog rešenjem Sekretarijata lokalne poreske administracije i akontaciono uplaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreske obaveze.
Za kašnjenje u plaćanju obveznik poreza na imovinu plaća kamatu, shodno čl.75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Sekretarijat lokalne poreske administracije
 

UPLATA ČETVRTE RATE POREZA NA IMOVINU

Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu ističe 15. novembra 2021. godine.
Porez na imovinu se utvrđuje za celu kalendarsku godinu (odnosno od dana nastanka poreske obaveze do kraja godine) i plaća se:
• tromesečno, i to
• u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.
• (17. februar, 17. maj, 16. avgust i 15. novembar)
NAPOMENA: Do dospelosti rešenja o utvrđivanju poreza za poresku godinu porez se plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez.
Razliku između poreza utvrđenog Rešenjem Sekretarijata lokalne poreske administracije i akontaciono uplaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreske obaveze.
Za kašnjenje u plaćanju obveznik poreza na imovinu plaća kamatu, shodno čl.75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Sekretarijat lokalne poreske administracije
 

UPLATA TREĆE RATE POREZA NA IMOVINU

Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu ističe 16.avgusta 2021. godine.


Porez na imovinu se utvrđuje za celu kalendarsku godinu (odnosno od dana nastanka poreske obaveze do kraja godine) i plaća se:
• tromesečno, i to
• u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.
• (17. februar, 17. maj, 16. avgust i 15. novembar)
NAPOMENA: Do dospelosti rešenja o utvrđivanju poreza za poresku godinu porez se plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez.
Razliku između poreza utvrđenog Rešenjem Sekretarijata lokalne poreske administracije i akontaciono uplaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreske obaveze.
Za kašnjenje u plaćanju obveznik poreza na imovinu plaća kamatu, shodno čl.75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Sekretarijat lokalne poreske administracije

 

UPLATA DRUGE RATE POREZA NA IMOVINU

Rok za uplatu druge rate poreza na imovinu ističe 17. maja 2021. godine


Sekretarijat lokalne poreske administracije obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je ponedeljak 17. maj 2021. godine rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu.
- Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu Zakonom o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019 i 144/2021) propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.
Za sve potrebne informacije, obveznici se mogu obratiti nadležnom Gradskom Sekretarijatu LPA koji vrši prijem stranaka svakog radnog dana od 8 do 14 časova.
 

UPLATA ČETVRTE RATE POREZA NA IMOVINU

Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu ističe 16. novembra 2020. godine

Sekretarijat lokalne poreske administracije obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je ponedeljak 16. novembar 2020. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu.
- Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu Zakonom o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US i 86/2019) propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.
Za sve potrebne informacije, obveznici se mogu obratiti nadležnom Gradskom Sekretarijatu LPA koji vrši prijem stranaka svakog radnog dana od 8 do 14 časova.
 

UPLATA TREĆE RATE POREZA NA IMOVINU

Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu ističe 14.avgusta 2020. godine.

Porez na imovinu se utvrđuje za celu kalendarsku godinu (odnosno od dana nastanka poreske obaveze do kraja godine) i plaća se:

• tromesečno, i to
• u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.
• (14. februar, 15. maj, 14. avgust i 16. novembar)

NAPOMENA: Do dospelosti rešenja o utvrđivanju poreza za poresku godinu porez se plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez.

Razliku između poreza utvrđenog Rešenjem Sekretarijata lokalne poreske administracije i akontaciono uplaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreske obaveze.

Za kašnjenje u plaćanju obveznik poreza na imovinu plaća kamatu, shodno čl.75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Sekretarijat lokalne poreske administracije
 

Građani grada Kikinde Rešenja o utvrđenom porezu na imovinu dobijaju u elektronsko sanduče na Portalu eUprava

Grad Kikinda, jul. mesec, 2020. godine - Građani grada Kikinde koji imaju registrovan profil na Portalu eUprava od danas dobijaju elektronsko Rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu putem nove usluge elektronske dostave u svoje Jedinstveno elektronsko sanduče na ovom portalu. 

Prve institucije javne uprave koje su počele da dostavljaju elektronska rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu građanima putem elektronske dostave (eDostava) u elektronsko sanduče su lokalne poreske administracije. Naime, svi građani registrovani korisnici Portala eUprava automatski će dobijati rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu u elektronsko sanduče. Elektronski dokument mogu preuzeti u elektronskom sandučiću u roku od 15 dana, a ukoliko ga ne preuzmu u navedenom roku, smatraće se da je dostava izvršena. Oni građani koji nisu korisnici Portala eUprava nastavljaju svoja poreska rešenja da dobijaju na standardni način – preko javnog poštanskog operatora.

Elektronska dostava dokumenata (eDostava) u elektronski sandučić omogućava brzu, jednostavnu, pouzdanu i besplatnu dostavu rešenja, dokumenata i obaveštenja građanima Srbije od strane javne uprave. Korišćenjem ove usluge i građanima i javnoj upravi u svakom trenutku dostupan je status poslatih elektronskih dokumenata.

 

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLJANJEM AKTIVNOSTI, IZNOSIMA NAKNADA

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije saopštila je da će od 18. jula na portalu Lokalne poreske administracije biti omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (EKO taksa) na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu da 31. jula ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Napomene u vezi sa unosom podataka u prijavu – Obrazac 1:
– Potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi (pošto podatak o periodu nije sastavni deo obrasca);
– Unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara);
– U polje "jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost" unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprava, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost.

Prijave za prethodnu 2019. godinu, za period od 7. do 31. decembra, ne mogu se podnositi elektronski, navodi se u saopštenju.

 

UPLATA PRVE RATE POREZA NA IMOVINU

Rok za uplatu prve rate poreza na imovine ističe 14. februara 2020. godine.
Sekretarijata lokalne poreske administracije obaveštava poreske obveznike- fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je petak 14. februar 2020. godine rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2020. godinu.
Porez na imovinu se utvrđuje za celu kalendarsku godinu (odnosno od dana nastanka poreske obaveze do kraja godine) i plaća se:
• tromesečno, i to
• u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.
• (14. februar, 15. maj, 14. avgust i 16. novembar)
NAPOMENA: Do dospelosti rešenja o utvrđivanju poreza za poresku godinu porez se plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez.
Razliku između poreza utvrđenog Rešenjem Sekretarijata lokalne poreske administracije i akontaciono uplaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreske obaveze.
Za kašnjenje u plaćanju obveznik poreza na imovinu plaća kamatu, shodno čl.75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Odredbama člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 , 105/2014 ,91/2015, 112/2015,15/2016,108/2016, 95/2018,86/2019- dalje: Zakon, propisano je da se na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto. Na dugovani porez i sporedna poreska davanja, osim kamate, kamata se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti."
Sekretarijat lokalne poreske administracije
 

UPLATA ČETVRTE RATE POREZA NA IMOVINU

14. novembar 2019. g. je rok za uplatu četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2019. godinu

SEKRETARIJAT LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. novembar 2019. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2019. godinu.
Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim gradskom Sekretarijatu LPA, koji vrši prijem stranaka svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova.
SEKRETARIJAT LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE
 

Elektronska prijava i plaćanje komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru putem Portala LPA

Od danas je putem Portala lokalne poreske administracije lpa.gov.rs omogućena dodatna usluga – elektronsko plaćanje i podnošenje prijave za utvrđivanje komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarine).
Elektronsku prijavu putem ovog portala može izvršiti lice koje za to ima ovlašćenje prema PEP obrascu, uz kvalifikovani elektronski sertifikat.
Obveznici komunalne takse su dužni da, organu Gradske uprave Grada Kikinda nadležnom za lokalnu poresku administraciju, podnesu prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu komunalne takse u roku od 15 dana od dana početka korišćenja prava, predmeta i usluga za koje je uvedena komunalna taksa, kao i prijavu korišćenja za narednu godinu, najkasnije do 15. marta u godini za koju se vrši utvrđivanje takse.
Obveznik komunalne takse je dužan da, organu Gradske uprave Grada Kikinda nadležnom za lokalnu poresku administraciju, prijavi svaku nastalu promenu, najkasnije 15 dana od dana nastanka promene.
Potrebno je samo da se loguje na sistem lpa.gov.rs podnese svoje podatke a uvidom u obaveze, može i odmah da izvrši elektronsko plaćanje. Umesto dva sata, sve se završava za 5 minuta.

LPA Kikinda
 

UPLATA TREĆE RATE POREZA NA IMOVINU

Rok za uplatu treće rate poreza na imovine ističe 14. avgusta 2019. godine.

Porez na imovinu se utvrđuje za celu kalendarsku godinu (odnosno od dana nastanka poreske obaveze do kraja godine) i plaća se:

• tromesečno, i to
• u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.
• (14. februar, 15. maj, 14. avgust i 14. novembar)

NAPOMENA: Do dospelosti rešenja o utvrđivanju poreza za poresku godinu porez se plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez.
Razliku između poreza utvrđenog Rešenjem Sekretarijata lokalne poreske administracije i akontaciono uplaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreske obaveze.

Za kašnjenje u plaćanju obveznik poreza na imovinu plaća kamatu, shodno čl.75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Odredbama člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 , 105/2014 ,91/2015, 112/2015,15/2016,108/2016, 95/2018- dalje: Zakon, propisano je da se na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto. Na dugovani porez i sporedna poreska davanja, osim kamate, kamata se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti."

Sekretarijat lokalne poreske administracije

UPLATA DRUGE RATE POREZA NA IMOVINU

Rok za uplatu druge rate poreza na imovine ističe 15. maja 2019. godine.

Porez na imovinu se utvrđuje za celu kalendarsku godinu (odnosno od dana nastanka poreske obaveze do kraja godine) i plaća se: tromesečno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.
(14. februar, 15. maj, 14. avgust i 14. novembar)
NAPOMENA: Do dospelosti rešenja o utvrđivanju poreza za poresku godinu porez se plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez.
Razliku između poreza utvrđenog Rešenjem Sekretarijata lokalne poreske administracije i akontaciono uplaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreske obaveze.
Za kašnjenje u plaćanju obveznik poreza na imovinu plaća kamatu, shodno čl.75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Odredbama člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 , 105/2014 ,91/2015, 112/2015,15/2016,108/2016- dalje: Zakon, 95/2018 propisano je da se na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto. Na dugovani porez i sporedna poreska davanja, osim kamate, kamata se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti."
Sekretarijat lokalne poreske administracije

 

Rokovi poreza

Preuzmite rokove LPA 

OBAVEŠTENJE - Korisnički nalozi

Obaveštenje

Obveznici koji vode poslovne knjige su u obavezi da od 01.01.2019. godine poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu podnose u elektronskom obliku, shodno članu 38. stav 7. tačka 7. podtačka 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ( „Službeni glasnik RS“, broj 80/2002...95/2018).

Obveznici koji ne vode poslovne knjige- FIZIČKA LICA koja su dužna da podnesu poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu, a koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, prijavu mogu da podnesu u elektronskom obliku ili u pisanom obliku.

Prijava u elektronskom obliku podnosi se preko portala Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije ( https://lpa.gov.rs ), gde se može izvršiti i uvid u upit stanja na računima obveznika, a od februara na portalu će biti dostupna i usluga elektronskog plaćanja

Za pristup navedenom portalu potrebna je odgovarajuća prijava na sistem a ona je moguća na dva načina:

 • Elektronskim kvalifikovanim sertifikatom – obveznik može da pregleda i podnosi poreske prijave, da ih elektronski potpiše i ima uvid u upit stanja.
 • Korisničkim imenom i lozinkom (koju dobija u svojoj LPA) - poreski obveznik ima pristup samo i jedino uvidu u Upit stanja, bez mogućnosti podnošenja poreske prijave elektronskim putem preko Portala LPA.

Poreski obveznik koji poseduje Elektronski kvalifikovani sertifikat NE PODNOSI ZAHTEV ZA DOBIJANJE KORISNIČKOG NALOGA I LOZINKE.

UPUTSTVO ZA DOBIJANJE KORISNIČKOG NALOGA I LOZINKE

Zahtev za otvaranje korisničkog naloga i lozinke se podnosi u prostorijama Sekretarijata lokalne poreske administracije ( Trg Srpskih dobrovoljaca br. 12, kancelarija broj 21, telefon: 0230/ 410-166 ) za sve obveznike koji imaju prebivalište na teritoriji grada Kikinde.

Korisnički nalog i lozinku za korišćenje on-line upita stanja obveznik, ili lice koje on ovlasti, ISKLJUČIVO PREUZIMA NEPOSREDNO ( uz prikaz važeće lične karte).

Ovlašćenje za fizička lica (što obuhvata i preduzetnike) mora biti overeno od strane javnog beležnika, a ovlašćenje za pravno lice mora biti potpisano od strane odgovornog lica firme.

Poreski obveznik koji je izgubio ili zaboravio svoju lozinku i/ili korisničko ime mora se obratiti lično lokalnoj poreskoj administraciji, kako bi mu bila izdata nova lozinka. Tom prilikom obveznik ili ovlašćeno lice mora podneti nov zahtev, za dodelu nove lozinke.

Obaveštenje - treća rata poreza na imovinu

Uplata trećeg kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2018. godinu

SEKRETARIJAT LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. avgust 2018. godine rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2018. godinu.
Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim gradskom Sekretarijatu LPA, koji vrši prijem stranaka svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova.

SEKRETARIJAT LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE

PLAĆANJE POREZA NA IMOVINU

Rok za uplatu druge rate poreza na imovine ističe 15. maja 2018. godine.

Porez na imovinu se utvrđuje za celu kalendarsku godinu (odnosno od dana nastanka poreske obaveze do kraja godine) i plaća se:

 • tromesečno, i to
 • u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.
 • (14. februar, 15. maj, 14. avgust i 14. novembar)

NAPOMENA: Do dospelosti rešenja o utvrđivanju poreza za poresku godinu porez se plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez.

Razliku između poreza utvrđenog Rešenjem Sekretarijata lokalne poreske administracije i akontaciono uplaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreske obaveze.

Za kašnjenje u plaćanju obveznik poreza na imovinu plaća kamatu, shodno čl.75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Odredbama člana 75. st. 1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 , 105/2014 ,91/2015, 112/2015,15/2016 i 108/2016- dalje: Zakon) propisano je da se na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto. Na dugovani porez i sporedna poreska davanja, osim kamate, kamata se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti."

Sekretarijat lokalne poreske administracije

Obaveštenje - prva rata poreza na imovinu

O B A V E Š T E NJ E

Skretarijat lokalne poreske administracije grada Kikinde obaveštava poreske obveznike da 14. februara dospeva prva rata poreza na imovinu za 2018. godinu.

Mole se obveznici da blagovremeno izmire svoje obaveze kako bi izbegli obračunavanje i plaćanje kamate, pokretanje prekršajnog postupka i prinudne naplate.

Obaveštenje - Uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2017. godinu

Uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2017. godinu

SEKRETARIJAT LPA obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. novembar 2017. godine rok za uplatu obaveze za četvrtog kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2017. godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim gradskom Sekretarijatu LPA, koji vrši prijem stranaka svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova.

PLAĆANJE POREZA NA IMOVINU

PLAĆANJE POREZA NA IMOVINU

Rok za uplatu prve rate poreza na imovine ističe 14. februara 2017. godine.

Porez na imovinu se utvrđuje za celu kalendarsku godinu ( odnosno od dana nastanka poreske obaveze do kraja godine ) i plaća se :

 • tromesečno, i to
 • u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.

NAPOMENA: Do dospelosti rešenja o utvrđivanju poreza za poresku godinu porez se plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez.

Razliku između poreza utvrđenog Rešenjem Sekretarijata lokalne poreske administracije i akontaciono uplaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreske obaveze.

Za kašnjenje u plaćanju obveznik poreza na imovinu plaća kamatu, shodno čl.75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Odredbama člana 75. st. 1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 , 105/2014 ,91/2015, 112/2015,15/2016 i 108/2016- dalje: Zakon) propisano je da se na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto. Na dugovani porez i sporedna poreska davanja, osim kamate, kamata se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti."

O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Gradska uprava Kikinda- Sekretarijat lokalne poreske administracije podseća poreske obveznike koji su u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate, da su dužni da redovno izmiruju tekuće obaveze dospele za plaćanje kao i rate reprograma koje su utvrđene rešenjem poreske administracije.

Svi poreski obveznici koji nisu izmirili svoje dospele tekuće obaveze kao i rate reprograma utvrđene rešenjem Sekretarijat lokalne poreske administracije , moraju to da učine najkasnije do 30.januara 2017. godine, jer će nakon tog roka Sekretarijat lokalne poreske administracije po službenoj dužnosti ukinuti doneta rešenja za reprogram, čime poreski obveznici gube pravo na otpis kamate, a neplaćeni dugovani porez uključujući i celokupnu kamatu na taj dug, biće naplaćen u postupku prinudne naplate, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.
 

OBAVEŠTENJE – POREZ NA IMOVINU

OBAVEŠTENJE – POREZ NA IMOVINU

 • Obaveštavaju se poreski obveznici da su u obavezi da podnesu poresku prijavu u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obveze za imovinu koju steknu, započnu ili prestanu da koriste u toku godine, ili im po drugom osnovu nastane ili prestane poreska obaveza (član 34. Stav 1. Zakona o porezima na imovinu ,,Sl.glasnik RS“ br. 26/01...68/14).
 • Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa čl. 34. stav 1. Zakona o porezima na imovinu, obveznik koji vodi poslovne knjige dužan je da do 31. marta svake poreske godine podnese poresku prijavu sa utvrđenim porezom za tu godinu.
 • Obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige podnosi poresku prijavu na obrascu PPI-1 sa obrascem Prilog 1. ili Prilog 2.
 • Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa čl.34. stav 1. Zakona o porezima na imovinu, obveznik koji ne vodi poslovne knjige dužan je da podnese poresku prijvau do 31. januara poreske godine ako je na toj imovini došlo do promena od uticaja na visinu poreske obaveze.
 • Obveznik poreza na imovinu koji ne vodi poslovne knjige – fizičko lice podnosi poresku prijavu na obrascu PPI-2.
 • Poreske prijave se podnose i za imovinu za koju obveznik ispunjava uslove za poresko oslobođenje.
 • Ako fizičko lice u toku poreske godine postane obveznik koji vodi poslovne knjige dužno je da u roku od 30 dana od dana nastale promene podnese poresku prijavu za nepokretnosti koje čine imovinu u njegovim poslovnim knjigama.
 • Preduzetnik koji vodi poslovne knjige dužan je da za imovinu koju u toku poreske godine prestane da evidentira u poslovnim knjigama podnese poresku prijavu u roku od 30 dana nastale promene.
 • Porez na imovinu plaća se tromesečno – u roku od 45. dana od dana početka tromesečja na propisani uplatni račun.

OBAVEŠTENJE – LOKALNA KOMUNALNA TAKSA ZA ISTICANJE FIRME NA POSLOVNOM PROSTORU

OBAVEŠTENJE – LOKALNA KOMUNALNA TAKSA ZA ISTICANJE FIRME NA POSLOVNOM PROSTORU

 • Obaveštavaju se obveznici lokalne komunalne takse da su dužni da podnesu prijavu za isticanje firme na poslovnom prostoru Sekretarijatu lokalne poreske administracije najkasnije do 15. marta godine za koju se taksa utvrđuje
 • Obaveštavaju se obveznici plaćanja lokalne komunalne takse za isticanje firme da su dužni da taksu plaćaju tromesečno na propisani uplatni račun.

Razrez poreza na imovinu za 2016. godinu

O B A V E Š T E NJ E

Poštovani građani,

Ovim putem vas obaveštavamo da je Sekretarijat lokalne poreske administracije izvršio razrez poreza na imovinu za 2016. godinu za sledeće nepokretnosti:
- poljoprivredno zemljište (njive),
- građevinsko zemljište,
- stanove,
- kuće za stanovanje,
- poslovne zgrade i druge (nadzemne i podzemne) građevinske objekte koji služe za obavljanje delatnosti i
- garaže i garažna mesta.

Poreski obveznici su dužni da pozitivnu razliku između obaveza utvrđene rešenjem i akontaciono plaćenih obaveza, za prva tri tromesečja za koje je poreska obaveza dospela, uplate u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata i troškove prekršajnog postupka i prinudne naplate.

Za sve nejasnoće, poreski obveznici se mogu obratiti Sekretarijatu lokalne poreske administracije u Gradskoj upravi, gde je prijem stranaka radnim danom od 08.00 do 15.00 časova ili na telefone 0230/ 410-218, 410-118, 410-166 i 410-212.

Sekretarijat lokalne poreske administracije
 

Obaveštenje o uslovima za odlaganje dugovanog poreza

Obaveštenje o uslovima za odlaganje dugovanog poreza

Poreski dužnici mogu od 01.04.2016. godine da podnesu zahtev za odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate najduže do 60 meseci, za dugovani porez najviše do iznosa od 2.000.000 dinara, koji u sebi ne sadrži kamatu za taj dug.

Pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza, bez davanja sredstava obezbeđenja, ima poreski obveznik ako mu dugovani porez, koji u sebi ne sadrži kamatu iznosi, i to:
1) za pravno lice - do 1.500.000 dinara;
2) za preduzetnika - do 1.500.000 dinara;
3) za fizičko lice - do 200.000 dinara. Zahtev se podnosi na Obrascu ZOPDP

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza poreski obveznik može podneti samo jednom, i to počev od 1. aprila 2016. godine i najkasnije do 4. jula 2016. godine.

Zahtev mogu podneti poreski obveznici koji imaju dugovani porez koji ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu, a koji je dospeo za plaćanje do 4. marta 2016. godine i kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu, uključujući i poreske obveznike kojima je LPA po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza do 4. marta 2016. godine, kao i poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i kojima preostali neplaćeni dugovani porez ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu.

Do dana podnošenja zahteva, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 4. marta 2016. godine i o tome pruži dokaz prilikom podnošenja zahteva, što ujedno predstavlja i uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza.

U periodu plaćanja dugovanog poreza, do isplate tog duga u potpunosti, poreski obveznik je dužan da redovno izmiruje tekuće obaveze dospele za plaćanje i rate utvrđene rešenjem i u tom periodu se obračunava kamata na dugovani porez po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije (koja je sada 4,25%).

Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate dugovanog poreza, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se kamata na dug koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.
U slučaju kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

Zahtev mogu podneti i:

1) poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga ("Službeni glasnik RS", broj 119/12);
2) poreski obveznici koji su do 4. marta 2016. godine podneli zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza shodno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje i 112/15 - u daljem tekstu: Zakon) i kojima nije odlučeno po tom zahtevu;
3) poreski obveznici koji su shodno odredbama Zakona stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza;
4) poreski obveznici kojima je LPA po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza shodno odredbama Zakona.

Poreskom obvezniku koji:

1) u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno sporazuma o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ne izmiri sve tekuće obaveze dospele od dana podnošenja zahteva do dana donošenja rešenja, odnosno sporazuma o plaćanju dugovanog poreza ili
2) se ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza ili
3) u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu ili
4) ne obračuna i ne plati kamatu u skladu sa članom 5. ovog pravilnika,

LPA će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i neplaćeni dugovani porez, uključujući i neplaćenu kamatu na taj dug, bez odlaganja naplatiti iz sredstava obezbeđenja, odnosno u postupku prinudne naplate, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.
 

Obaveštenje - Januar 2016.

OBAVEŠTENJE - Januar 2016.

U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona.

Preuzmite tabelu

Obaveštenje - decembar 2015.

 U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona.

Preuzmite tabelu

Obaveštenje - novembar 2015.

 U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona.

Preuzmite tabelu

Obaveštenje - oktobar 2015

 U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona.

Preuzmite tabelu

Obaveštenje

 U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje JMBG / PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona.

Preuzmite tabelu

Opomene - jul 2015

 OBAVEŠTENJE - Jul 2015.

U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona:

 

Redni broj PIB / Matični broj Broj poreskog akta Datum predaje pošti
1 0212953805062 III-08-436-1-100/2015 01.07.2015.
2 0212953805062 III-08-436-6-489/2015 03.07.2015.
3 0212953805062 III-08-436-6-490/2015 03.07.2015.

 

Sekretarijat LPA

Opomene - jun 2015.

 OBAVEŠTENJE - Jun 2015.

U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona:

 

Redni broj PIB / Matični broj Broj poreskog akta Datum predaje pošti
1 0803952845042 III-08-436-1-69/2015 14.04.2015.
2 1811951845045 III-08-436-6/2015-367 28.04.2015.
3 1811951845045 III-08-436-6/2015-368 28.04.2015..
4 1508953845013 III-08-436-6-202/2015 20.03.2015.
5 3010960850080 III-08-436-6-274/2015 23.03.2015.

 

Sekretarijat LPA

Opomene maj 2015.

OBAVEŠTENJE - Maj 2015.

U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona.

Preuzmite listu

Opomene april 2015.

OBAVEŠTENJE - April 2015.

U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona.

Preuzmite listu

Opomene mart 2015

OBAVEŠTENJE - Mart 2015.

U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona.

Preuzmite listu

Opomene februar 2015

OBAVEŠTENJE - Februar 2015.

U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02 / 2012, 93 / 2012, 47 / 2013, 108 / 2013, 68 / 2014 i 105 / 2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3. Zakona.

Preuzmite listu

Opomene

OBAVEŠTENJE - Januar 2015.

U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br.80/02..., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona.

Preuzmite listu
 

Obaveštenja

Velikim poreskim obveznicima, koji su prema Zakonu o uslovnom otpisu kamate i mirovanju glavnog poreskog duga, ispunili uslove za otpis kamate koju su imali na dan 31.10.2012.godine, izvršen je otpis kamate u celosti.

Pomenuti obveznici se podsećaju da su do 31.12.2013.godine imali pravo na mirovanje glavnog poreskog duga, a od 01.01.2014. godine imaju mogućnost da sa revalorizovanim glavnim dugom uđu u reprogram, odnosno da isti otplate na 24 jednake mesečne rate.

Rate dospevaju na kraju svakog meseca, naredne dve godine, počev od januara 2014.godine. Da bi obveznici ostali u reprogramu, moraju redovno,tj. svakog meseca da uplaćaju ratu, kao i da redovno izmiruju tekuće obaveze.

Napomena: Prema Zakonu o uslovnom otpisu kamate i mirovanju glavnog poreskog duga, pod velikim poreskim obveznicima podrazumevaju se velika pravna lica.

Zbog značajnih izmena Zakona o porezima na imovinu, izmirivanje tekućih obaveza na ime Poreza na zemljište, poreski obveznici treba da vrše preko uplatnog računa Poreza na imovinu( 840-713121843-57, za fizička lica, odnosno, 840-713122843-64 za pravna lica) a ne preko računa Poreza na zemljište( 840-711147843-13)

Kako bi se izbeglo obračunavanje kamate, svi poreski obveznici treba da plaćaju porez u zakonski definisanim rokovima, tj.o dospelosti. Sve poreske obaveze koje se utvrđuju na godišnjem nivou, a dospevaju akontativno (tromesečno), zahtevaju da se na isti način i plaćaju, tj. 15.02, 15.05, 15.08 i 15.11.tekuće godine. Sve do donošenja rešenja za tekuću fiskalnu godinu, odnosno utvrđivanja nove poreske obaveze, obveznici su dužni da plaćaju akontacije utvrđene po prošlogodišnjem rešenju.

Prema novom Zakonu o porezima na imovinu, od 01.01.2014.godine,obveznici koji vode poslovne knjige, dužni su da do 31.03.2014.godine podnesu poresku prijavu na novom PPI-1 obrascu, sa već utvrđenim porezom na imovinu za 2014.godinu. Ovo dalje znači da obveznici koji vode poslovne knjige, od 01.januara 2014. godine prelaze na sistem samooporezivanja tj. sami će obračunati i prijaviti porez na imovinu za 2014.godinu, ne čekajući Rešenje nadležnog poreskog organa.

Uvodni tekst za akta

Prema novom Zakonu o porezima na imovinu (Sl. glasnik RS, br.47/2013) jedinice lokalne samouprave imaju ovlašćenja i obavezu da do 30. novembra 2013. godine donesu i objave određene akte neophodne za utvrđivanje visine godišnjeg poreza na imovinu, za fiskalnu 2014. godinu. Akti se objavljuju u službenom glasniku opštine kao i na internet strani određene jedinice lokalne samouprave. Cilj je da se obezbedi transparentnost podataka i njihova dostupnost obveznicima, pre svega obveznicima koji vode poslovne knjige, a koji porez na imovinu utvrđuju sistemom samooporezivanja.

U zakonski predviđenom roku, SKupština opštine Kikinda i Opštinsko veće opštine Kikinda doneli su sledeća akta na predlog Sekretarijata lokalne poreske administracije: