Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Konkursi

Vaš vodič za poslove iz oblasti polјoprivrede...

Obaveštenje za pčelare

O B A V E Š T E NJ E

Ovim putem vas obaveštavamo da se obustavlja prijem zahteva za meru Nabavka opreme za pčelarstvo koja se nalazi u sklopu Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-29 /2020 od 24.02.2020.godine zbog utroška sredstava za navedenu meru.

 

Obaveštenje


 

Pojedinačno

Refundacija troškova neškodljivog uklanjanja uginulih životinja 2020. godina

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2020. godinu („Sl.list Grada Kikinde “, broj 33/2019), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-29 /2020 od 24.02.2020.godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U REFUNDACIJI TROŠKOVA NEŠKODLJIVOG UKLANJANJA UGINULIH ŽIVOTINJA


Javni poziv - Troškovi neškodljivog uklanjanja uginulih životinja

Pravilnik - Troškovi neškodljivog uklanjanja uginulih životinja

Zahtev - Troškovi neškodljivog uklanjanja uginulih životinja

OBRAZAC Saglasnosti
 

Pojedinačno

Sufinansiranje regresa za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) 2020. godina

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2020. godinu („Sl.list Grada Kikinde “, broj 33/2019), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-29 /2020 od 24.02.2020.godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU REGRESA ZA REPRODUKTIVNI MATERIJAL (veštačko osemenjavanje)

 

Javni poziv - Regres za veštačko osemenjavanje

Pravilnik - Regres za veštačko osemenjavanje

Zahtev - Regres za veštačko osemenjavanje

OBRAZAC Saglasnosti

Pojedinačno

Javni poziv bankama 2020. godina

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2020. godinu („Sl.list Grada Kikinde “, broj 33/2019), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-29 /2020 od 24.02.2020. godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

JAVNI POZIV

Bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Kikinde, uz učešće Grada Kikinde u subvencionisanju naknade obrade kredita i kamate za nabavku obrtnih sredstava
 

Javni poziv bankama

Pravilnik za banke

Pojedinačno

Osiguranje useva 2020. godina

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2020. godinu („Sl.list Grada Kikinde “, broj 33/2019), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-29 /2020 od 24.02.2020.godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje


JAVNI POZIV
ZA SUBVENCIONISANJE OSIGURANJA USEVA

 

Javni poziv - Osiguranje useva

Pravilnik - Osiguranje useva

Zahtev - Osiguranje useva

OBRAZAC Saglasnosti

Pojedinačno

Organska proizvodnja 2020. godina

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2020. godinu („Sl.list Grada Kikinde “, broj 33/2019), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-29 /2020 od 24.02.2020.godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje


JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU INVESTICIJA KOJE SE ODNOSE NA ORGANSKU PROIZVODNJU

 

Javni poziv- Organska proizvodnja

Pravilnik - Organska proizvodnja

Zahtev - Organska proizvodnja

OBRAZAC Saglasnosti

 

Pojedinačno

Subvencionisanje izgradnje/opremanje objekata za obavljanje tradicionalnih zanata za 2020. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2020. godinu („Sl.list Grada Kikinde “, broj 33/2019), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-29 /2020 od 24.02.2020. godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA SUBVENCIONISANJE IZGRADNJE/OPREMANJE OBJEKATA ZA OBAVLJANJE TRADICIONALNIH ZANATA

 

Javni poziv - Tradicionalni zanati

Pravilnik - Tradicionalni zanati

Zahtev - Tradicionalni zanati
 

Pojedinačno

Subvencionisanje očuvanja životinjskih genetičkih resursa 2020. godina

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2020. godinu („Sl.list Grada Kikinde “, broj 33/2019), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-29 /2020 od 24.02.2020.godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA SUBVENCIONISANJE OČUVANJA ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA
 

Javni poziv -Očuvanje životinjskih genetičkih resursa

Pravilnik -Očuvanje životinjskih genetičkih resursa

Zahtev -Očuvanje životinjskih genetičkih resursa

OBRAZAC Saglasnosti

Pojedinačno

Subvencionisanje nabavke opreme i uređaja za hladno ceđenje uljanih kultura 2020. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2020. godinu („Sl.list Grada Kikinde “, broj 33/2019), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-29 /2020 od 24.02.2020. godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA SUBVENCIONISANJE NABAVKE OPREME I UREĐAJA ZA HLADNO CEĐENJE ULJANIH KULTURA

 

Javni poziv -Nabavka opreme i uređaja za ceđenje uljanih kultura

Pravilnik -Nabavka opreme i uređaja za ceđenje uljanih kultura

Zahtev -Nabavka opreme i uređaja za ceđenje uljanih kultura

OBRAZAC Saglasnosti
 

Pojedinačno

Subvencionisanje nabavke opreme za proizvodnju vina, rakije i drugih alkoholnih pića, kao i opreme za degustacione sale 2020. godina

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2020. godinu („Sl.list Grada Kikinde “, broj 33/2019), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-29 /2020 od 24.02.2020. godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA SUBVENCIONISANJE NABAVKE OPREME ZA PROIZVODNJU VINA, RAKIJE I DRUGIH ALKOHOLNIH PIĆA, KAO I OPREME ZA DEGUSTACIONE SALE
 

Javni poziv - Nabavka opreme za proizvodnju vina, rakije i drugih alkoholnih pića, kao i opreme za degustacione sale

Pravilnik - Nabavka opreme za proizvodnju vina, rakije i drugih alkoholnih pića, kao i opreme za degustacione sale

Zahtev - Nabavka opreme za proizvodnju vina, rakije i drugih alkoholnih pića, kao i opreme za degustacione sale

OBRAZAC Saglasnosti

 

Pojedinačno

Mera podrške uspostavljanja i jačanja udruženja u oblasti poljoprivrede 2020. godina

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2020. godinu („Sl.list Grada Kikinde “, broj 33/2019), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-29 /2020 od 24.02.2020.godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA SPROVOĐENJE MERA PODRŠKE USPOSTAVLJANJA I JAČANJA UDRUŽENJA U OBLASTI POLJOPRIVREDE

 

Javni poziv - Jačanje udruženja

Pravilnik - Jačanje udruženja

Zahtev - Jačanje udruženja

 


 

Pojedinačno

Lista investicija 2020. godina

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2020. godinu („Sl.list Grada Kikinde “, broj 33/2019), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-29 /2020 od 24.02.2020.godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA


 

Javni poziv

Pravilnik

Zahtev - Nabavka priplodnih grla ovnova, jarčeva i nerasta

Zahtev - Podizanje novih ili obnavljanje postojećih zasada vinove loze

Zahtev- Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe

Zahtev- Bušenje bunara, nabavka sisrema kap po kap

Zahtev- Nabavka opreme za pčelarstvo

OBRAZAC Saglasnosti

 

 

 

Pojedinačno