Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Konkursi

Vaš vodič za poslove iz oblasti polјoprivrede...

Kreditna podrška za poljoprivredna gazdinstva

 Obaveštenje

Zahtev

Pojedinačno

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU TROŠKOVA USLUGE SELEKCIJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA (GOVEDA, OVACA I KOZA)

 Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama na 2023. i 2024. godinu („Sl. list Grada Kikinde“, broj 33/2021), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III–07-320-18/2022 od 02.02.2022. godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

 

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU TROŠKOVA USLUGE SELEKCIJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA (GOVEDA, OVACA I KOZA)

 

Zahtev

Javni poziv

Pravilnik

Saglasnost

Izmena Pravilnika

Pojedinačno

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U REFUNDACIJI TROŠKOVA NEŠKODLJIVOG UKLANJANJA UGINULIH ŽIVOTINJA

 Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama na 2023. i 2024. godinu („Sl. list Grada Kikinde“, broj 33/2021), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III–07-320-18/2022 od 02.02.2022. godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

 

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U REFUNDACIJI TROŠKOVA NEŠKODLJIVOG UKLANJANJA UGINULIH ŽIVOTINJA

 

Zahtev

Javni poziv

Pravilnik

 Saglasnost

Pojedinačno

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU INVESTICIJA NABAVKE OPREME ZA UZORKOVANJE, PRIJEM, PRERADU, PUNJENJE I PAKOVANJE PROIZVODA OD MLEKA; NABAVKU OPREME I UREĐAJA ZA SUŠENJE VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA, KAO I NJIHOVIH PROIZVODA; NABAVKU OPREME ZA PROI

 Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama na 2023. i 2024. godinu („Sl. list Grada Kikinde“, broj 33/2021), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III–07-320-18/2022 od 02.02.2022 .godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

 

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU INVESTICIJA NABAVKE OPREME ZA UZORKOVANJE, PRIJEM, PRERADU, PUNJENJE I PAKOVANJE PROIZVODA OD MLEKA; NABAVKU OPREME I UREĐAJA ZA SUŠENJE VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA, KAO I NJIHOVIH PROIZVODA; NABAVKU OPREME ZA PROIZVODNJU VINA, RAKIJA I DRUGIH ALKOHOLNIH PIĆA, KAO I OPREME ZA DEGUSTACIONE SALE

 

Zahtev - Nabavka opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka

Zahtev - Nabavka opreme i uređaja za sušenje voća, povrća i grožđa, kao i njihovih proizvoda

Zahtev - Nabavka opreme za proizvodnju vina, rakija i drugih alkoholnih pića, kao i opreme za degustacione sale

Zahtev - Nabavka opreme i uređaja za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa

Javni poziv

Pravilnik

Saglasnost

Izmena Pravilnika

Pojedinačno

JAVNI POZIV ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA

 Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama na 2023. i 2024. godinu („Sl. list Grada Kikinde“, broj 33/2021), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III–07-320-18/2022 od 02.02.2022. godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

 

JAVNI POZIV
ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA

 

Zahtev

Javni poziv

Pravilnik

Saglasnost

Pojedinačno

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANJE INVESTICIJE U IZGRADNJU I / ILI OPREMANJE OBJEKATA ZA OBAVLJANJE TRADICIONALNIH ZANATA

 Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama na 2023. i 2024. godinu („Sl. list Grada Kikinde“, broj 33/2021), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III–07-320-18/2022 od 02.02.2022. godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

 

JAVNI POZIV
ZA SUBVENCIONISANJE INVESTICIJE U IZGRADNJU I / ILI OPREMANJE OBJEKATA ZA OBAVLJANJE TRADICIONALNIH ZANATA

 

Zahtev

Javni poziv

Pravilnik

 Saglasnost

Izmena Pravilnika

Pojedinačno

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANJE OČUVANJA BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA

 Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama na 2023. i 2024. godinu („Sl. list Grada Kikinde“, broj 33/2021), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III–07-320-18/2022 od 02.02.2022. godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

 

JAVNI POZIV
ZA SUBVENCIONISANJE OČUVANJA BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA

 

Zahtev

Javni poziv

Pravilnik

Saglasnost

Pojedinačno

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA I RASADNIKA

 Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama na 2023. i 2024. godinu („Sl. list Grada Kikinde“, broj 33/2021), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III–07-320-18/2022 od 02.02.2022. godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

 

JAVNI POZIV
ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA I RASADNIKA

 

Zahtev

Javni poziv

Pravilnik

Saglasnost

Pojedinačno

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE MERA PODRŠKE USPOSTAVLJANJA I JAČANJA UDRUŽENJA U OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

 Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama na 2023. i 2024. godinu („Sl. list Grada Kikinde“, broj 33/2021), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-18/2022 od 02.02.2022. godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

 

JAVNI POZIV
ZA SPROVOĐENJE MERA PODRŠKE USPOSTAVLJANJA I JAČANJA UDRUŽENJA U OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

 

Zahtev

Javni poziv

Pravilnik

Pojedinačno

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

 Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama na 2023. i 2024. godinu („Sl. list Grada Kikinde“, broj 33/2021), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-18/2022 od 02.02.2022. godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

 

J A V N I     P O Z I V
ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

 

Zahtev - Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze

Zahtev - Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju

Zahtev - Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje useva

Zahtev - Nabavka novih pčelinjih društava

Zahtev - Nabavka opreme za pčelarstvo

Zahtev - Nabavka opreme za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije

Javni poziv

Pravilik

Saglasnost

Izmena Pravilnika

Pojedinačno

JAVNI POZIV Bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Kikinde, uz učešće Grada Kikinde u subvencionisanju

 Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama na 2023. i 2024. godinu („Sl. list Grada Kikinde“, broj 33/2021), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-18/2022 od 02.02.2022. godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

 

JAVNI POZIV

Bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Kikinde, uz učešće Grada Kikinde u subvencionisanju

 

Zahtev

Javni poziv

Pravilnik

Pojedinačno

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU REGRESA ZA REPRODUKTIVNI MATERIJAL (veštačko osemenjavanje)

 Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama na 2023. i 2024. godinu („Sl. list Grada Kikinde“, broj 33/2021), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-18/2022 od 02.02.2022. godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

 

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU REGRESA ZA REPRODUKTIVNI MATERIJAL (veštačko osemenjavanje)

 

Zahtev

Javni poziv

Pravilnik

Saglasnost

Izmena Pravilnika

Pojedinačno