Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Konkursi

Vaš vodič za poslove iz oblasti polјoprivrede...

         Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/2016, 35/2023 i 92/2023), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2024. godinu sa projekcijama na 2025. i 2026. godinu („Sl. list Grada Kikinde“, broj 24/2023), a u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde broj III – 07-320-38/2024 od 12.03.2024. godine, Gradonačelnik Grada Kikinde, raspisuje

                                                                   J A V N I P O Z I V
ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

  Javni poziv

  zahtev-novi zasadi

  zahtev-plastenici

  zahtev-bunari

  zahtev-pčelinje društvo

  zahtev-oprema pčelarstvo

  zahtev-oprema za mužu

  zahtev-prilpodna grla

  pravilnik

 

Nazad