Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Bezbednost saobraćaja

Posetite portal za bezbednost saobraćaja...

 

WEB GIS aplikacija za pristup podacima Portala, koja je razvijena od strane stručnjaka AMSS Centra za motorna vozila i kompanije GDi GISDATA, omogućava pristup i rad sa sledećim podacima:

Podaci o saobraćajnim nezgodama i njihovim posledicama
Podaci o učesnicima saobraćajnih nezgoda
Identifikacija problema u bezbednosti saobraćaja
Podaci o putevima i karakteristikama puteva sa aspekta bezbednosti saobraćaja
Podaci o indikatorima ponašanja učesnika u saobraćaju
Stavovi o opasnostima i rizicima u saobraćaju

Portal bezbednosti saobraćaja

Korisničko ime: kikinda
Lozinka: kikinda