Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu


Zelene vesti

Aktivnosti i saopštenja Sekretarijata za zaštitu životne sredine

Tretman komaraca

Datum: 01.07.2019.

OBAVEŠTENJE


Obaveštavamo građane da se tretman odraslih formi komaraca hemijskim putem iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Kikinda zbog nepovoljnih vremenskih uslova za izvršenje tretmana odlaže za dan 04.07.2019. godine. Tretman će biti izvršen u svim naseljenim mestima od 17h do 22h.
Dana 05.07.2019. godine biće izvršen tretman odraslih formi komaraca u centru grada u jutarnjim časovima od 05:00h.
Preparati koji će se koristiti za tretman komaraca su Aqua K-Othrine EW20 (aktivna materija deltametrin) i Neopirox lambda 2.0 (aktivna materija lambda-cihalotrin).
Usluge sistematskog suzbijanja komaraca izvršiće firma „Ciklonizacija“ AD Novi Sad.

Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele, da košnice zatvore ili udalje najmanje pet kilometara od mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretmana o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.


SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE,
POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
 

Tretman komaraca

Datum: 28.06.2019.

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavamo građane da će se dana 01.07.2019. godine u periodu od 18:00 do 22:00 časa vršiti tretman odraslih formi komaraca hemijskim putem iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Kikinde i naseljenih mesta.
Dana 02.07.2019. godine vršiće se tretman odraslih formi komaraca u centru Kikinde, sa zemlje u periodu od 05:00 časova.
Preparati koji će se koristiti za tretman komaraca su Aqua K-Otherine EW20 (aktivna materija deltametrin) i Neopirox lambda 2.0 (aktivna materija lambda-cihalotrin)
Usluge sistematskog suzbijanja komaraca vršiće firma „Ciklonizacija“ AD iz Novog Sada.

Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele, da košnice zatvore ili udalje najmanje pet kilometara od mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretmana o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE,
POLJOPRIVREDUI RURALNI RAZVOJ
 

Nedelja za čistiju Vojvodinu - akcija Kikinda

Datum: 25.06.2019.

Sekretarijat za zašitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj priključio se ekološkoj akciji "Nedelja za čistiju Vojvodinu" (24.-27.jun 2019.) u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. S tim u vezi organizovana je akcija čišćenja i uređenja lokacije Banatska ulica u Kikindi. Akciji su se priključili zaposleni u GU Kikinda, JP Kikinda, kao i zainteresovani građani. Potez ka Banatskoj ulici je pokošen, trava i granje uklonjeno, i uređen je prostor oko kontejnera, pokupljeno je razbacano smeće. U akciji je učestvovalo preko 60 ljudi.

Obaveštenje

Datum: 24.06.2019.

Otpadna plastična ambalaža, odvojeno sakupljena iz komunalnog otpada, može se predati sledećim operaterima koji poseduju dozvolu za upravljanje otpadom u Kikindi:

  • „FCC Kikinda“ d.o.o. Kikinda na lokaciji Regionalnog centra za upravljanje otpadom na Teremijskom drumu;

  • „Tehnopapir“ d.o.o. na adresi ulica Miloša Velikog br. 78;

  • „FEROPROM“ na adresi ulica Kosovska br.13;

  • "Ecopack recycling"d.o.o. na adresi ulica Oluš 1;

  • "Ecology Action" d.o.o. na adresi ulica Miloša Velikog br.78.

Tretman komaraca

Datum: 11.06.2019.

O B A V E Š T E NJ E


Obaveštavamo građane da će se tretman odraslih formi i larvi komaraca sa zemlje na teritoriji Grada Kikinda izvršiti dana 13.06.2019. godine.

Dana 13.06.2019. godine
Od 12 h – Larvicidni tretman sa zemlje na kanalima i barama:
Preparati: Larvastop (aktivna materija diflubenzuron) i Vectobac 12AS (a.m. bacillus thuringiensis).
Napominjemo da preparati nisu opasni za pčele.

Od 18 do 21 h - tretman odraslih komaraca sa zemlje u svim naseljenim mestima.
Preparat: Aqua K-Othrine 20EW (aktivna materija deltametrin).
Napominjemo da je preparat toksičan za pčele.

Dana 14.06.2019. godine
Tretman odraslih komaraca u centru Kikinde će se izvršiti u jutarnjim časovima od 06:00 h.

Upozoravaju se pčelari da je preparat Aqua K-Othrine EW 20 toksičan za pčele. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretmana o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.


Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj