Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Aktivnosti i saopštenja Sekretarijata za zaštitu životne sredine

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu
Javna knjiga grada Kikinda za 2018. godinu

 

Broj dosijea Evidencioni broj zahteva Datum podnošenja zahteva Naziv podnosioca zahteva Adresa podnosioca zahteva Pregled
1  III-07-501-20/2018  06.02.2018.  „Zoppas industries serb“ d.o.o Zrenjaninski put bb, Kikinda Detalji
2  III-07-501-25/2018  26.02.2018.  Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin Pupinova br. 1, Zrenjanin Detalji
3  III-07-501-26/2018  26.02.2018.  Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin Pupinova br. 1, Zrenjanin Detalji
4  III-07-501-21/2018  26.02.2018.  Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin Pupinova br. 1, Zrenjanin Detalji
5  III-07-501-22/2018  26.02.2018.  Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin Pupinova br. 1, Zrenjanin Detalji
6  III-07-501-23/2018  26.02.2018.  Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin Pupinova br. 1, Zrenjanin Detalji
7  III-07-501-24/2018  26.02.2018.  Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin Pupinova br. 1, Zrenjanin Detalji
8  III-07-501-27/2018  05.02.2018.  „Eko hemik“ doo Liparje br. 108, Ledinci, Novi Sad Detalji
9  III-07-501-31/2018  13.02.2018.  „Gerontološki centar Kikinda“ Generala Drapšina br. 99, Kikinda Detalji
10  III-07-501-57/2018  16.03.2018.  „FCC“ Kikinda doo Generala Drapšina br. 20, Kikinda Detalji
11  III-07-501-79/2018  17.04.2018.  „Naftna industrija Srbije „NIS“ AD, Blok promet““ Narodnog fronta br. 12, Novi Sad Detalji
12  III-07-501-86/2018  17.04.2018.  Grad Kikinda Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda Detalji
13  III-07-501-88/2018  24.04.2018.  Topola doo Kikindska br. 25, Banatska Topola Detalji
14  III-07-501-53/2018  14.06.2018.  „EURO-UNA“ D.O.O. Karađorđeva br. 49, Beograd Detalji 
15  III-07-501-121/2018  21.06.2018.  „Terra Panonica DOO Mokrin“ Svetog Save 25, Mokrin Detalji
16  III-07-501-123/2018  16.07.2018.  “GRINDEX” Kikinda Miloša Velikog br. 80, Kikinda Detalji