Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Aktivnosti i saopštenja Sekretarijata za zaštitu životne sredine

Značajne zelene površine na teritoriji grada Kikinda


Spomenik Prirode "Park Blandaš"

Jedno od omilјenih mesta Kikinđana za rekreaciju, odmor i šetnju je park „Blandaš”. Park se nalazi nedaleko od centra grada na površini od oko 2 ha i jedan je od najstarijih javnih parkova u Vojvodini. Podignut je 1896. godine na zemlјištu koje je grad otkupio od Torontalske gazdinske zajednice kako bi građani imali priliku da slobodno koriste prostor parka za odmor. Iste godine u parku je levo od glavnog ulaza podignut pristojan ugostitelјski objekat koji je u to vreme podigao popularnost parka među meštanima grada Kikinde. Park je vremenom menjao svoj naziv u „Varoški vrt” zatim „Narodna bašta”, „Veliki park” i konačno „Blandaš”. Manji deo parka rađen je u „francuskom stilu” i organizovan je kao „klasični parter” od oblikovanog šimšira, geometrijski sađenog, unutar kojeg su predviđeni cvetni detalјi. Preostali prostor projektovan je u „engleskom stilu” koji se odlikuje grupama stabala i pojedinačnim stablima između kojih se prostiru travnjaci.

U parku je zastuplјeno ukupno 40 vrsta, forma i varijeteta drveća sa oko 700 stabala, od kojih je 11 vrsta četinara (Gymnospermae) i 29 vrsta lišćara (Angiospermae).

Park je posebno bogat stablima impozantnih dimenzija hrasta lužnjaka, platana, bele i crne topole, koprivića, sofore i javora, kao i aleje kestena koja se proteže duž glavne staze u parku i vetrozaštitnog pojasa u dnu parka sačinjenog od stabala crne topole i javora.

Park „Blandaš” je stavlјen pod zaštitu kao spomenik prirode na osnovu Odluke o stavlјanju pod zaštitu spomenika prirode „Park Blandaš” u Kikindi („Sl.list opštine Kikinda” br. 2/2006 i 14/2015) i utvrđen kao značajno prirodno dobro III kategorije, sa režimom zaštite II stepena. Park „Blandaš” je pod zaštitom zbog očuvanosti planske organizacije prostora i stila u kojem je projektovan, prisustva velikog broja dekorativnih vrsta dendroflore, prisustva vrednih stabala velike starosti i impozantnih dimenzija, atraktivnih pejzažnih obeležja, kulturno-istorijske vrednosti i ekološke i zdravstvene uloge u opštem sistemu zelenila grada. Odlukom o stavlјanju pod zaštitu spomenika prirode „Park Blandaš” u Kikindi („Sl.list opštine Kikinda” br. 2/2006 i 14/2015) određeno je da se o parku stara JP za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda”.

Mere zaštite i unapređenja kao i rekonstrukcija parka poverene su JP za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda” uz uslove koje propisuje Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode.

Hrast lužnjak u dvorištu železničke stanice u Kikindi

slika

Na zahtev Sekretarijata za zaštitu životne sredine GU grada Kikinda stručni saradnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode izvršili su pregled stabla hrasta lužnjaka u dvorištu železničke stanice u Kikindi i utvrdili da ispunjava uslove za stavlјanje pod zaštitu države.

Spomen park kikindskom partizanskom odredu "Simićev salaš"

slika

Memorijalni prirodni spomenik „Simićev salaš” podignut je 1964. godine u čast kikindskom partizanskom odredu i poginulim borcima na „Simićevom salašu”. Ovaj prostor je najmasovnije izletište povodom proslave Prvog maja. „Simićev salaš” je šuma zaštitnog karaktera sa autohtonim vrstama drveća, u kraju sa niskom šumovitošću. Okolina i prilaz spomeniku ozelenjen je parterskim zelenilom i oivičen četinarima. Na ostaloj površini su zasađeni lišćari u simetričnom rasporedu. Od drvenastih vrsta preovlađuje hrast lužnjak, crni i Vajmutov bor, bagrem.

Spomen park „Simićev Salaš” stavlјen je pod zaštitu rešenjem br.03-633-2/78-1 dana 29.06.1979. godine. U postupku revizije prirodnih vrednosti zaštićenog prirodnog dobra „Spomen park Kikindskom partizanskom odredu” na predlog Zavoda za zaštitu prirode Srbije skinuta je zaštita zbog gubitka prirodnih vrednosti koje je imao u vreme stavlјanja pod zaštitu. Ovim prostorom upravlјa JP za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda”, prema uslovima definisanim Posebnom osnovom gazdovanja šumama za GJ Kikinda. Plan je da se u narednom periodu „Simićev salaš” uredi u izletište u cilјu rekreativnih i turističkih aktivnosti i da mu se vrati vrednost i značaj kakav je ranije uživao.

"Števančeva bara" Staro jezero

„Števančeva bara” (Staro jezero) je jedina prirodna vodena površina u gradu, proširenje nekadašnjeg toka reke Galacke kroz Kikindu. Nalazi se u neposrednoj blizini centra, u bloku 9 zoni sporta i rekreacije prema Generalnom urbanističkom planu grada Kikinde koga čine SC Jezero i Park Blandaš. Staro jezero je izgrađeno 60-tih godina XX veka. Jezero je veoma značajno za grad i lokalno stanovništvo kako u estetskom pogledu, rekreativnom kao i zbog uticaja na mikroklimatske uslove. Planskim uređenjem prostor treba dopuniti sadržajima i povezati sa ostalim značajnim objektima u kompleksu. Okruženje Starog jezera predstavlјa jednu od značajnijih zelenih površina u gradu koja nudi mir, relaksaciju i odmor.

Ulica Generala Drapšina

Kikinda je jedan od retkih gradova u našoj zemlјi koji se može pohvaliti lepotom drvoreda Celtis occidentalis- američkog koprivića u ulicama Braće Tatić i Generala Drapšina koji se nalazi u samom centru grada. Drvored američkog koprivića je podignut posle II svetskog rata. Ova stabla svojim visokim habitusom, obrazujući „zeleni tunel” iznad samog kolovoza ulepšavaju grad već dugi niz godina. Ugledni internet sajt za dizajn i arhitekturu www.architecturendesign.net uvrstio je ovu ulicu među 50 najlepših ulica na svetu natkrivenih drvećem i cvećem. U drvoredu se nalazi 389 stabala, od kojih 380 čini američki koprivić.