Grb Kikinde

Јавне набавке

Актуелне јавне набавке које спроводи Градска управа...

Интерег-ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија

У складу са чланом 4.3.1.2 Водича за Уговорне процедуре екстерних активности ЕУ (PRAG rules) који се примењује у оквиру „Интерег-ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија“, Град Кикинда објављује Позив за подношење понуда (Contract Notice) за набавку амбулатних возила и медицинске опреме у склопу имплементације пројекта „Банат 112 – брз одговор на заједнички изазов“, eMS Code: RORS 284. Сва документација и даље радње у оквиру овог поступка јавне набавке доступни су на интернет порталу „Интерег-ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија“.


https://www.romania-serbia.net/?page_id=5907

Тендерски досије

CLARIFICATION 1 RORS 284 City of Kikinda TD2-relaunch

a5b_corrig contract notice_en

Clarification 2 - RORS 284 CITY OF KIKINDA TD2 relaunch

LOT 1 c9a award notice international calls en

LOT 2 c9a award notice international calls en

Интерег-ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија

У складу са чланом 4.3.1.2 Водича за Уговорне процедуре екстерних активности ЕУ (PRAG rules) који се примењује у оквиру „Интерег-ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија“, Град Кикинда објављује Позив за подношење понуда (Contract Notice) за набавку амбулатних возила и медицинске опреме у склопу имплементације пројекта „Банат 112 – брз одговор на заједнички изазов“, eMS Code: RORS 284. Сва документација и даље радње у оквиру овог поступка јавне набавке доступни су на интернет порталу „Интерег-ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија“.


https://www.romania-serbia.net/?page_id=5907

Тендерски досије

Clarification 201 20-20 RORS 284 CITY OF KIKINDA TD2.pdf

Clarification 202 20-20 RORS 373 CITY OF KIKINDA TD2.pdf

Clarification 3 - RORS 284 CITY OF KIKINDA TD2.pdf

a5b_corrig contract notice_en.doc

a5a_cancnotice_en.doc
 

Јавне набавке („Сл.гласник РС“, број 91/2019) - 2021. година

Број набавке Предмет
В-404-1/2021-1 Набавка канцеларијског материјала
В-404-1/2021-2 Услуге хибридне поште
В-404-1/2021-3 Услуге ЛПА
В-404-1/2021-4 Текуће одржавање и поправке чесми
В-404-1/2021-5 Одржавање и подизање вишегодишњих засада
В-404-1/2021-6 Набавка горива за потребе ГУ
В-404-1/2021-7 Услуга оглашавања
В-404-1/2021-8 Услуге чишћења и одржавања објекта(спремачице)
В-404-1/2021-9 Уређење атарских путева- Изградња отресишта
В-404-1/2021-10 Израда пројектно техничке документације, ИДР и УП за изградњу објекта Градског стадиона у Кикинда
В-404-1/2021-11 Текуће одржавање мобилијара
В-404-1/2021-12 Поклон пакети за бебе
В-404-1/2021-13 Изградња недостајуће јавне расвете
В-404-1/2021-14 Радови на основу Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације у зони ОШ Васа Стајић у Мокрину
В-404-1/2021-15 Израда ПТ документације за постављање светлосне сигнализације ул. Михајла Пупина и Ј.Ј.Змаја у Кикинди
В-404-1/2021-16 Третман комараца на подручју града
В-404-1/2021-17 Набавка опреме за одржавање локалних и атарских путева и каналске мреже
В-404-1/2021-18 Текуће одржавање мобилијара( Текуће одржавање фонтана- Старо језеро )
В-404-1/2021-19 Рачунарска опрема
В-404-1/2021-20 Пројекат-Реконструкције Трг српских добровољаца у Кикинди, фаза 1
В-404-1/2021-22 Изградња канализационе мреже употребљених вода за део слива 5, реон 3,Кикинда
В-404-1/2021-23 Набавка котла за грејање у ОШ "1. Октобар" у Башаиду
В-404-1/2021-24 Уређење атарских путева-изградња отресишта 2
В-404-1/2021-25 Постављање саобраћајне сигнализације- Семафори на углу улице М.Великог и Синђелићеве у Кикинди
В-404-1/2021-27 Пројекат доградње и реконструкције Опште болнице у Кикинди,фаза 2 Поликлиника
В-404-1/2021-28 Текуће одржавање клупа 2
В-404-1/2021-29 Набавка огревних дрва (за социјално угрожена лица)
В-404-1/2021-30 Набавка прикључног возила за транспорт анималног отпада
В-404-1/2021-31 Набавка добара за побољшање услова за становање избеглих лица
В-404-1/2021-33 Израда ПТД за зграду социјалног становања у улици С.Поповића и Ивана Јакшића
В-404-1/2021-34 Надзор радова у општој болници, фаза 1
В-404-1/2021-35 Јавна набавка за избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Кикинде
В-404-1/2021-38 Одржавање информационог система Хермес
В-404-1/2021-39 Набавка прикључног возила за транспорт анималног отпада 2
В-404-1/2021-40 Услуга оглашавања у дневним новинама број 2
В-404-1/2021-41 Комисија за технички пријем објекта пијаце у Кикинди
В-404-1/2021-42 Услуге физичко техничког обезбеђења лица и имовине
В-404-1/2021-43 Пројекат - Изградње куглане у МЗ Нови Козарци
В-404-1/2021-44 Набавка електричне енергије
В-404-1/2021-45 Редован сервис возила у власништву ГУ Кикинда-механичке поправке
В-404-1/2021-46 ПТ документација реконструисања објекта Дома здравља у Кикинди за отварање амбуланте за спорт
В-404-1/2021-47 ПТ документација за изградњу канализационе мреже отпадних вода у делу насеља Кикинда-Стрелиште
RHP-W9– V-561-24/2021-1

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства

Обустава

В-404-1/2021-49 Набавка тонера и кетриџа
В-404-1/2021-50 Набавка електричне енергије
В-404-1/2021-51 Опрема за новогодишњу расвету
В-404-1/2021-52 Поклони- Новогодишња кутија жеља
В-404-1/2021-53 Реконструкција зграде лова у МЗ Иђошу
В-404-1/2021-54 ПТ документација реконструисања објекта Дома здравља у Кикинди за отварање амбуланте за спорт
В-404-1/2021-55 Оперативни лизинг
В-404-1/2021-56 Изградња нове капеле у Башаиду
В-404-1/2021-57 Изградња парка у Руском Селу, фаза 3