Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 59 .Stav 1 .tačka 20 Statuta grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 4/19) i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 32/2022) na sednici Gradskog veća održanoj dana 21. 12. 2022. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2023. godinu za sufinansiranje godišnjih/redovnih programa- (osnovne programske aktivnosti sportskih klubova/udruženja/organizacija) i raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2023. godinu za sufinansiranje

-GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-

(OSNOVNE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SPORTSKIH KLUBOVA/UDRUŽENJA/ORGANIZACIJA)

 

Tekst konkursa

Obrazloženje

Izjava o partnerstvu

Aplikacioni formular

Zaključak


 

Nazad