Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Davanje u zakup građevinskog zemljišta

 Na osnovu člana 3 i člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 69/08 i 41/09) , predsednik opštine Kikinda je dana, 01.10.2015. godine, doneo

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE KIKINDA

i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite tekst oglasa

Nazad