Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Pribavljanje u javnu svojinu

 Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. i stav 4. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/11, 88/13 i 105/14) i člana 32. tačka 30. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda “, broj 04/06 - prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 i 39/12) i Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu proizvodno-skladišnih objekata sa pripadajućim zemljištem u k.o. Kikinda («Sl.list Opštine Kikinda», broj 36/2015 ), raspisuje

O G L A S
ZA PRIBAVLJANJE U JAVNU SVOJINU
proizvodno-skladišnih objekata sa pripadajućim zemljištem u k.o. Kikinda
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Preuzmite tekst oglasa

Nazad