Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Zakup stanova za socijalno stanovanje u zgradi C-2

Na osnovu člana 8. stav 2 . O dluke o raspolaganju stanovima opštine Kikinda na osnovu programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje („Sl.list opštine Kikinda“, broj 23/2015 ) gradonačelnik Grada Kikinde raspisuje

KONKURS

za davanje u zakup stanova za socijalno stanovanje u zgradi u Bloku C-2 (između Ul. Nemanjina i Trga srpskih dobrovoljaca)

Preuzmite konkurs
Preuzmite prijavu
Preuzmite izjavu

Nazad