Grb Kikinde

Projekti

Projekti...

LEAP

U opštini Kikinda je počela izrada ekološkog akcionog plana pod pokroviteljstvom Regionalnog centra za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu (REC). U toku trajanja projekta sprovešće se aktivnosti u dve faze:

  • razvoj Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) i
  • investiranje u rešavanje jednog od identifikovanih problema.

Projekat finansira Švedska agencija za medjunarodni razvoj SIDA.

Ceo projekat trajaće 30 meseci, od toga je godinu dana predviđeno za prvi deo projekta, izradu LEAP dokumenta.

LEAP - Lokalni ekološki akcioni plan je proces i dokument. To je proces u kome se kroz aktivan rad velikog broja učesnika stvara dokument na osnovu kojeg se u kasnijim fazama vrši realizacija pojedinih aktivnosti vezanih za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou.

LEAP predstavlja forum u okviru koga se predstavnici svih sektora lokalne zajednice dogovaraju i zastupajući svoje interese, vrednosti i viđenja usaglašavaju oko izrade zajedničke strategije razvoja svoje lokalne zajednice, definišući pritom određen broj prioritetnih akcija i projekata.

LEAP dokument istovremeno predstavlja informaciju za investitore i donatore i daje informacije lokalnoj upravi za donošenje odluka u oblasti životne sredine.

Pregledajte sve tekstove iz rubrike