Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Energetski menadžer

ODLUKA I JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 15. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list grada Kikinde“, br.16/21 ) i člana 55. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) gradonačelnik grada Kikinde, dana 08.07.2021. godine, doneo je

ODLUKU I JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

Preuzmite Javni poziv

Prilog br.1 Prijavni obrazac

Prilog br.2 Izjava

PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA

 Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07.... 47/18), člana 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/21), člana 25. i člana 40. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 154/09, 73/10... 72/19 i 149/20), i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske tranzicije („Službeni list grada Kikinde“, br.11/21), Gradsko veće Grada Kikinde na sednici održanoj dana 07.07.2021. godine, donelo je

PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA

Preuzmite Pravilnik

Prilog „RTV Vojvodina”

Pogledaj prilog