Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Lokalna poreska administracija

Aktivnosti i saopštenja Sekretarijata za lokalnu poresku administraciju

Obrasci LPA

Preuzmite obrasce

OBRASCI PRIJAVE SA PODACIMA OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

PRIJAVA SA PODACIMA OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE KOJU OBVEZNIK NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE PODNOSI ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Preuzmite obrasce

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA ZA PRORAČUN VISINE NAKNADE NA OSNOVU POTROŠNJE GORIVA I UPRAVLJANJE OTPADOM

Obrazac JLS-2

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA ZA PRORAČUN VISINE NAKNADE NA OSNOVU IZVRŠENIH MERENJA I UPRAVLJANJA OTPADOM

Obrazac JLS-1