Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Aktivnosti i saopštenja Sekretarijata za zaštitu životne sredine

SPISAK OPERATERA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOMRedni broj Naziv operatera i delatnost za koju je izdata dozvola
1 "Futura pro d.o.o. Kikinda", Jovana Jovanovića Zmaja 52/a, Kikinda-rešenje o izdavanju dozvole za sakupljanje inertnog i neopasnog otpada

Registarski broj: 001

Broj dosijea: III-06-501-72/2010
2 "SR za otkup i preradu sekundarnih sirovina Čukur", Svetozara Miletića 85, Bašaid - rešenje o izdavanju dozvole za sakupljanje, transport i privremeno skladištenje inertnog i neopasnog otpada

Registarski broj: 002

Broj dosijea: III-06-501-53/2010
3 "SR za trgovinu na veliko otpacima i ostacima Damirko", ul.Živka Miškeljina br.26, Bašaid - rešenje o izdavanju dozvole za sakupljanje, transport i privremeno skladištenje inertnog i neopasnog otpada

Registarski broj: 003

Broj dosijea: III-06-501-69/2010
4 "Radnja za reciklažu usluge i trgovinu FEROPROM", ul. Kosovska 13, Kikinda - rešenje o izdavanju dozvole za sakupljanje, transport i privremeno skladištenje inertnog i neopasnog otpada

Registarski broj: 004

Broj dosijea: III-06-501-54/2010
5 "SCT-CERT" d.o.o. iz Kikinde, ulica Nikole Francuskog br.76, rešenje o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Registarski broj: 005

Broj dosijea: III-06-501-166/2010
6 "Radnja za reciklažu usluge i trgovinu FEROPROM" Kikinda, Kosovska 13, rešenje o izdavanju dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada

Registarski broj: 006

Broj dosijea: III-06-501-20/2011
7 "Toza Marković" a.d. Kikinda, ulica Bašaidski drum br.62, rešenje o izdavanju dozvole za odlaganje neopasnog otpada

Registarski broj: 007

Broj dosijea: III-06-501-62/2011
8 "KI-PET" Kikinda, ulica Miloša Velikog br.78, rešenje o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog ambalažnog otpada na teritoriji opštine Kikinda

Registarski broj: 008

Broj dosijea: III-06-501-116/2011
9 "Gigraphix" d.o.o. iz Kikinde, ulica Nikole Tesle br.6, integralna dozvola za skladištenje i tretman iskorišćenih toner kertridža za laserske štampače

Registarski broj: 009

Broj dosijea: III-06-501-29/2012
10 DOO LE BELIER "Kikinda" Livnica, ul Miloševački put br.34 Kikinda, dozvola za skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada

Registarski broj: 010

Broj dosijea: III-07-501-30/2014
11 "Gigraphix" d.o.o. Kikinda, ul. Miloša Velikog br. 85 Kikinda, Integralna dozvola za sakuplјanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada

Registarski broj: 011

Broj dosijea: III-07-501-3/2014
12 "Keying" d.o.o. Kikinda, ul. Vuka Karadžića br.79 Kikinda, Integralna dozvola za sakuplјanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada

Registarski broj: 012

Broj dosijea: III-07-501-104/2014
13 "ŽAKI-COMMERCE" DOO Kikinda, ulica Cara Dušana br.170, dozvola za transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Kikinda

Registarski broj: 013

Broj dosijea: III-07-501-145/2014
14 Radnja za trgovinu na veliko otpacima i ostacima "Braća Milićev" Jasmina Kosana Milićev PR, ulica Mihajla Pupina br. 65 Kikinda, dozvola za sakuplјanje, transport i skladištenje neopasnog otpada na teritoriji opštine Kikinda

Registarski broj: 014

Broj dosijea: III-07-501-164/2014
15 "A.S.A" DOO Kikinda, ulica Vojvode Putnika br.1, dozvola za skladištenje neopasnog otpada

Registarski broj: 015

Broj dosijea: III-07-501-71/2015
16 "Boja Milovanov PR, Radnja za reciklažu usluge i trgovinu FEROPROM", ulica Kosovska 13 Kikinda, dozvola za sakuplјanje i transport neopasnog otpada.

Registarski broj: 016

Broj dosijea: III-07-501-60/2016
17 "Dragan Milošev PR, zanatska radnja za preradu i ponovnu upotrebu razvrstanih materijala EKO VIZIJA Kikinda", Stevana Sremca broj 93 Kikinda, dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Registarski broj: 017

Broj dosijea: III-07-501-78/2016
18 "K&L Eksport Import"d.o.o. Kikinda, ulica Nemanjina br.146 Kikinda, dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Registarski broj: 018

Broj dosijea: III-07-501-202/2016
19 "KIMETAL"d.o.o. Kikinda, ulica Kralјevića Marka broj 149 Kikinda, dozvola za skladištenje neopasnog otpada.

Registarski broj: 016

Broj dosijea: III-07-501-189/2016
20 Preduzeće za unutrašnju i spolјnu trgovinu "Tehnopapir" d.o.o., Autoput za Novi Sad br. 74, Beograd (Zemun), dozvola za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada

Registarski broj: 020

Broj dosijea: III-07-501-216/2017
21 "Eko hemik" doo Novi Sad, ulica Liparje br. 108, Ledinci, Novi Sad, dozvola za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada

Registarski broj: 021

Broj dosijea: III-07-501-81/2018
22 "FCC Kikinda" d.o.o. Kikinda, ulica Generala Drapšina br.20 Kikinda, dozvola za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada

Registarski broj: 022

Broj dosijea: III-07-501-40/2019
23 "BDB PRO TEAM" d.o.o ulica Feješ Klare br. 32 Kikinda, dozvola za transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinde

Registarski broj: 023

Broj dosijea: III-07-501-80/2020
24 "Centar za reciklažu" d.o.o Beograd, ulica Tome Buše broj 14, dozvola za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada

Registarski broj: 024

Broj dosijea: III-07-501-38/2021
25 "Ecopack recycling" d.o.o. Кikinda, ulica Generala Drapšina br. 52, dozvola za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

Registarski broj: 025

Broj dosijea: III-07-501-162/2021
26 "Кimex-reciklaža" DOO Novi Sad, ulica Maksima Gorkog br.46/2/7, dozvola za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

Registarski broj: 026

Broj dosijea: III-07-501-7/2022
27 "Ecology Action" DOO Društvo za konsalting,trgovinu i reciklažu Кikinda, ulica Petefi Šandora br.8/8, dozvola za skladištenje neopasnog otpada

Registarski broj: 027

Broj dosijea: III-07-501-18/2022
28 "FCC KIKINDA" iz Kikinde, ulica Generala Drapšina br.20, dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda

Registarski broj: 028

Broj dosijea: III-07-501-125/2022
29 Ivan Stojkov PR "Prikupljanje razvrstavanje i prodaja sekundarnih sirovina" Braća Bambalići Kikinda, ulica Pere Segedinca br.68, dozvola za sakupljanje i/ili transport neopasnog otpada na teritoriji Grada Kikinda

Registarski broj: 029

Broj dosijea: III-07-501-197/2022
31 "Hartopak" d.o.o., Put za pristanište bb, Kikinda, kat.parc.br.20963/2 KO Kikinda, u Kikindi, Dozvola za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada Р3 Р7

Registarski broj: 031

Broj dosijea: III-07-501-18/2024