Grb Kikinde

Javne nabavke

Aktuelne javne nabavke koje sprovodi Gradska uprava...

Javne nabavke („Sl.glasnik RS“, broj 91/2019) - 2021. godina

Broj nabavke Predmet
V-404-1/2021-1 Nabavka kancelarijskog materijala
V-404-1/2021-2 Usluge hibridne pošte
V-404-1/2021-3 Usluge LPA
V-404-1/2021-4 Tekuće održavanje i popravke česmi
V-404-1/2021-5 Održavanje i podizanje višegodišnjih zasada
V-404-1/2021-6 Nabavka goriva za potrebe GU
V-404-1/2021-7 Usluga oglašavanja
V-404-1/2021-8 Usluge čišćenja i održavanja objekta(spremačice)
V-404-1/2021-9 Uređenje atarskih puteva- Izgradnja otresišta
V-404-1/2021-10 Izrada projektno tehničke dokumentacije, IDR i UP za izgradnju objekta Gradskog stadiona u Kikinda
V-404-1/2021-11 Tekuće održavanje mobilijara
V-404-1/2021-12 Poklon paketi za bebe
V-404-1/2021-13 Izgradnja nedostajuće javne rasvete
V-404-1/2021-14 Radovi na osnovu Projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije u zoni OŠ Vasa Stajić u Mokrinu
V-404-1/2021-15 Izrada PT dokumentacije za postavljanje svetlosne signalizacije ul. Mihajla Pupina i J.J.Zmaja u Kikindi
V-404-1/2021-16 Tretman komaraca na području grada
V-404-1/2021-17 Nabavka opreme za održavanje lokalnih i atarskih puteva i kanalske mreže
V-404-1/2021-18 Tekuće održavanje mobilijara( Tekuće održavanje fontana- Staro jezero )
V-404-1/2021-19 Računarska oprema
V-404-1/2021-20 Projekat-Rekonstrukcije Trg srpskih dobrovoljaca u Kikindi, faza 1
V-404-1/2021-22 Izgradnja kanalizacione mreže upotrebljenih voda za deo sliva 5, reon 3,Kikinda
V-404-1/2021-23 Nabavka kotla za grejanje u OŠ "1. Oktobar" u Bašaidu
V-404-1/2021-24 Uređenje atarskih puteva-izgradnja otresišta 2
V-404-1/2021-25 Postavljanje saobraćajne signalizacije- Semafori na uglu ulice M.Velikog i Sinđelićeve u Kikindi
V-404-1/2021-27 Projekat dogradnje i rekonstrukcije Opšte bolnice u Kikindi,faza 2 Poliklinika
V-404-1/2021-28 Tekuće održavanje klupa 2
V-404-1/2021-29 Nabavka ogrevnih drva (za socijalno ugrožena lica)
V-404-1/2021-30 Nabavka priključnog vozila za transport animalnog otpada
V-404-1/2021-31 Nabavka dobara za poboljšanje uslova za stanovanje izbeglih lica
V-404-1/2021-33 Izrada PTD za zgradu socijalnog stanovanja u ulici S.Popovića i Ivana Jakšića
V-404-1/2021-34 Nadzor radova u opštoj bolnici, faza 1
V-404-1/2021-35 Javna nabavka za izbor privatnog partnera i dodelu ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Kikinde
V-404-1/2021-38 Održavanje informacionog sistema Hermes
V-404-1/2021-39 Nabavka priključnog vozila za transport animalnog otpada 2
V-404-1/2021-40 Usluga oglašavanja u dnevnim novinama broj 2
V-404-1/2021-41 Komisija za tehnički prijem objekta pijace u Kikindi
V-404-1/2021-42 Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja lica i imovine
V-404-1/2021-43 Projekat - Izgradnje kuglane u MZ Novi Kozarci
V-404-1/2021-44 Nabavka električne energije
V-404-1/2021-45 Redovan servis vozila u vlasništvu GU Kikinda-mehaničke popravke
V-404-1/2021-46 PT dokumentacija rekonstruisanja objekta Doma zdravlja u Kikindi za otvaranje ambulante za sport
V-404-1/2021-47 PT dokumentacija za izgradnju kanalizacione mreže otpadnih voda u delu naselja Kikinda-Strelište
RHP-W9– V-561-24/2021-1 Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za seoska domaćinstva

 

Javne nabavke („Sl.glasnik RS“, broj 91/2019) - 2020. godina

Broj nabavke Predmet
V-404-1/2020-61 Reprezentacija
V-404-1/2020-60 Paketići za decu koja pišu želje za novogodišnju i božićnu kutiju želja
V-404-1/2020-59 Nabavka opreme za novogodišnju rasvetu
V-404-1/2020-58 Radovi na izgradnji otresišta
V-404-1/2020-57 Zimsko održavanje puteva
V-404-1/2020-56 Nabavka ogrevnog drveta
V-404-1/2020-55 Računarska oprema
V-404-1/2020-54 Nabavka električne energije
V-404-1/2020-53 Nadzor radova na izgradnji prečistača za vodu na selima
V-404-1/2020-20 Rekonstrukcija objekta Opšte bolnice u Kikindi , faza 1
V-404-1/2020-16 Toplotna pumpa za Teru