Grb Kikinde

Kонкурси - Архива

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон), члана 11., 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/16 и 12/22) и члана 38. Одлуке о организацији Градске управе града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“, бр. 17/22), начелник Градске управе града Кикинде оглашава

Ј А В Н И К О Н К У Р С
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

 

 

Изјава 1

Изјава 2

Текст конкурса

 

 

 

 На основу члана 59. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 1/16 – пречишћен текст) и Одлуке о наградама и признањима општине Кикинде („Службени лист општине Кикинде“, број 4/94, 7/96, 10/99 и 8/01) Градско веће града Кикинде, на седници одржаној дана 17.11.2016. године, донело је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Преузмите текст конкурса

 На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12) и Одлуке о наградама и признањима општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/94, 7/96, 10/99 и 8/01) Општинско веће општине Кикинда, на седници одржаној дана 02.12.2015.године, донело је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
ОПШТИНЕ КИКИНДА ЗА 2015. ГОДИНУ

I
Расписује се Конкурс за доделу Годишње награде општине Кикинда за 2015. годину.

II
Годишња награда општине Кикинда додељује се грађанима, предузећима, удружењима грађана и другим организацијама за значајна остварења, нарочито залагање и постигнуте успехе у свим областима живота и рада.

III
Предлог за награђивање могу поднети сва правна и физичка лица и Општинско веће општине Кикинда.
Предлози се достављају у писаном облику, са образложењем и одговарајућом документацијом (диплома, сертификат, похвалница итд.), која би била од значаја за оцену постигнутих успеха.

IV
Предлози за награђивање са документацијом достављају се Општини Кикинда, најкасније до 18.12.2015. године, на адресу:

ОПШТИНА КИКИНДА, канцеларија бр. 78
Трг српских добровољаца 12
23300 Кикинда
са назнаком: ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ ОПШТИНЕ КИКИНДА


Додатне информације могу се добити у Служби скупштине, председника општине и Општинског већа, на број телефона: 0230 /410 – 112.

Одлука о додели Годишње награде општине Кикинда за 2015. годину
Одлука о додели Награде општине Кикинда за дугогодишње залагање и допринос развоју друштвене заједнице

Скупштина општине Кикинда расписала је конкурс за награду Душан Васиљев, која се додељује за најбољу књигу објављену претходне године. У конкуренцији за ово књижевно признање могу се наћи песничке и прозне књиге објављене на територији Републике Србије у току календарске 2014. године. Награда се састоји од повеље и новчаног износа. Жири ће радити у саставу: Ивана Пешко, Владимир Арсенић и Срђан Срдић.
Издавачи и аутори могу послати књиге (три примерка по појединачном наслову) на следећу адресу: Народна библиотека Јован Поповић, Трг српских добровољаца 57, 23300 Кикинда, уз обавезну напомену на пошиљци „За награду Душан Васиљев“, најкасније до 11. 9. 2015. године.
Због процедуре израде новог Правилника о додели, награда ће ове године изузетно бити уручена на свечаности заказаној за 6. 10. 2015. године у Кикинди, док ће од наредне године бити додељивана 27. марта, на дан смрти Душана Васиљева, што је уједно и Дан кикиндске гимназије која носи име овог великог експресионистичког аутора.
Додатне информације: nagradadvasiljev@gmail.com

Преузмите предлог састава жирија
Преузмите Правилник о додели

 На основу члана 6. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, број 28/09 и 10/10) и Програмa коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Кикинда у 2015. години, Општинско веће општине Кикинда,

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање пројеката у области:
Унапређење и заштита животне средине у општини Кикинда у 2015. години

Преузмите текст јавног конкурса
Преузмите образац пријаве на јавни конкурс

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА
ЗА УЧЕШЋЕ НА 6. ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ ФЕСТИВАЛУ МУЗИКЕ ЗА ДЕЦУ
"ТА СЕ ПЕСМА ЉУБАВ ЗОВЕ"
Кикинда, 2015

Фестивал је музичко уметничка манифестација ауторских композиција. Такмичарског је карактера, а право учешћа имају аутори музичких нумера за децу са простора бивше СФРЈ. При одабиру песама, приоритет су имале нумере које су настале након одржавања прошлогодишњег фестивала (нумере које су снимљене у периоду од 1. октобра 2014. до 20. јуна 2015. године) и које текстом, музиком и аранжманом задовољавају форме песама прилагођених узрасту деце од 6 до 13 година.

Преузмите списак одабраних песама

 О Г Л А С

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ
„ КИКИНДА“, КИКИНДА НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

Расписује се Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Кикинда, Трг српских добовољаца 11, матични број 21071989, на период од 4 (четири) године.

Преузмите текст конкурса

На основу члана 43. став 1. тачка 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09), члана 41. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13 и 69/14) и Локалног акционог плана запошљавања за 2015. годину (бр. III-04-10-/15) на предлог Савета за запошљавање општине Кикинда

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ
РАДНИХ МЕСТА У 2015. ГОДИНИ

Преузмите текст јавног позива
Преузмите Захтев за бизнис планом
Преузмите Изјаву

Конкурс

за станаре пољопривредног инкубатора

у Кикинди

Секретаријат за локални економски развој и туризам општине Кикинда отвара јавни позив

за станаре Пољопривредно – предузетничког инкубатора у Кикинди

за слободaн пластеник

 

Преузмите текст конкурса

Преузмите изјаву о власништву над пластеницима

Преузмите изјаву о незапослености

Преузмите изјаву о члановима заједничког домаћинства

Преузмите формулар бизнис плана

Одобрена средства по

ЈАВНОМ КОНКУРСУ

за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кикинда за 2015.годину

за реализацију манифестације Матурантска парада 2015.  у општини Кикинда

 

У складу са планираним средствима у буџету за 2015. годину на позицији „Матурантска парада“ средства у износу од 630.000 динара додељена су Центру креативних идеја „Creativia“ Кикинда за реализацију ове манифестације.

Одобрена средства по

ЈАВНОМ КОНКУРСУ - СПОРТ 2015- ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

КОЈИ СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ ДОПРИНОСЕ

РАЗВОЈУ, УНАПРЕЂЕЊУ И АФИРМАЦИЈИ СПОРТА ЗА 2015.ГОДИНУ

 

Преузмите табелу

Одобрена средства по

ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ДОТАЦИЈА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КИКИНДА ЗА 2015.ГОДИНУ

ПРИ  РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ

ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ КИКИНДА

Преузмите табелу

Одобрена средства по

ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА

ОПШТИНЕ КИКИНДА ЗА 2015.ГОДИНУ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОПШТИНИ КИКИНДА

Преузмите табелу

Одобрена средства по

ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

КОЈИ СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ

ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УМЕТНОСТИ И КУЛТУРЕ

ЗА 2015.ГОДИНУ

 

Преузмите табелу

Одобрена средства по

ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КИКИНДА ЗА 2015.ГОДИНУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА -основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација

и

ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КИКИНДА ЗА 2015.ГОДИНУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА -накнаде за стручно педагошки рад тренера у спорту

 

Преузмите табелу

Одобрена средства по

ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите табелу - одобрене стипендије

Преузмите табелу - неодобрене стипендије

Одобрена средства по

ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

  ПРОЈЕКАТА ПОДСТИЦАЊА ИНФОРМАТИВНИХ САДРЖАЈА МЕДИЈА

ЗА 2015.ГОДИНУ

 У складу са планираним средствима у буџету за 2015. годину на позицији „медији“ одобрава се суфинансирање следећих информативних садржаја и то на месечном нивоу:

1.ТВ „Рубин“ Кикинда -одобрени износ 370.000,00 рсд

2.ТВ „ВК“- одобрени износ  230.000,00 рсд

3.„Нове Кикиндске Новине“- одобрени изноос 200.000,00 рсд

4.„Ами“ радио Кикинда - одобрени износ 50.000,00 рсд

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист Општине Кикинда“, број 26/2006), председник општине Кикинда је дана, 09.01.2015. године, донео


О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ КИКИНДА

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ


Преузмите оглас

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА
расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кикинда за 2015. годину при реализацији пројеката из области политике за младе од значаја за општину Кикинда

Преузмите текст конкурса

Преузмите смернице

Преузмите образац пријаве

Преузмите образац предлога пројекта

Преузмите образац буџета

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

расписуjе

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за суфинансирање програма/проjеката коjи своjим квалитетом доприносе развоjу и презентациjи
уметности и културе за 2015. годину

 

Преузмите текст конкурса

Преузмите формулар

Преузмите  финансијски план пројекта

Преузмите изјаву

Општина Кикинда, Комисија за доделу стипендија, на основу члана 23. став 1. алинеја 3. Правилника о додели стипендија за младе таленте и ученике и студенте слабијег материјалног стања са територије општине Кикинда (бр V-110-14/1008 – пречишћен текст) расписује и објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите текст конкурса

На основу члана 17, 18. и 20. Закона о јавном информисању и медијима(„Сл.гласник РС“, бр. 83/14)

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПОДСТИЦАЊА ИНФОРМАТИВНИХ САДРЖАЈА МЕДИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ

Преузмите текст конкурса

Преузмите образац бр.1

Преузмите образац бр.2

Преузмите образац пријаве

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кикинда за 2015. годину за реализацију манифестације Матурантска парада 2015. у општини Кикинда


Преузмите текст конкурса

Преузмите образац пријаве

Преузмите образац предлога пројекта

Преузмите предлог буџета

Преузмите изјаву о прихватању обавезе

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета општине Кикинда за 2015. годину за суфинансирање потреба у области спорта

-НАКНАДЕ ЗА СТРУЧНО ПРЕДАГОШКИ РАД ТРЕНЕРА У СПОРТУ-

Преузмите текст конкурса

Преузмите изјаву бр.1

Преузмите изјаву бр.2

Преузмите изјаву бр.3

Преузмите  прилог - сагласност

Преузмите упитник

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета општине Кикинда за 2015. годину за суфинансирање потреба у области спорта

-ОСНОВНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА/УДРУЖЕЊА/ОРГАНИЗАЦИЈА-

Правилник о категоризацији спортских  клубова, удружења и организација можете преузети

у "Службеном листу општине Кикинда" број 32

 

Преузмите текст конкурса

Преузмите прилог- сагласност

Преузмите прилог- изјава

Преузмите прилог- потврда бр.1

Преузмите прилог- потврда бр.2

Преузмите табелу бр.1

Преузмите табелу бр.2

Преузмите табелу бр.3

„О Г Л А С
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ КИКИНДА НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
Оглас је објављен у „Сл. Гласнику РС“, бр. 132/2014 од 09.12.2014. године.

 

1. Расписује се Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Топлана“ Кикинда, Милоша Великог, број 48, матични број 087927739, на период од 4 (четири) године.
2. Директор заснива радни однос на одређено време према Уговору о раду који са директором, на начин утврђен Статутом Јавног предузећа, закључује надзорни одбор Јавног предузећа.
3. Директор: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.
Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција.
4. Место рада директора је у Кикинди у седишту Јавног предузећа.
5. Општи и посебни услови за именовање директора су:
- да је пунолетан и пословно способан;
- да је држављанин Републике Србије;
- да има образовање стечено на основним студијама у трајању од четири године из области машинства, термоенергетике, термотехнике, електроенергетике, економије, права или корпоративног управљања из области за које је предузеће основано;
- да има најмање 5 година радног искуства у струци, од чега најмање 3 године године на руководећим положајима;
- да поседује знања из области управљања, функционисања јавних предузећа и обављања основне делатности предузећа.
- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
- да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
- да кандидату није изречена мера безбедности забране делатности која је претежна делатност јавног предузећа;
6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".
7. Пријаве на конкурс достављају се у затвореном омоту, лично на писарници Општинске управе општине Кикинда у Услужном центру на адреси Трг српских добровољаца број 12 или препорученом поштом, на адресу Скупштина општине Кикинда, Конкурсна комисија за именовање директора Јавног предузећа „Топлана“ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, 23300 Кикинда, са назнаком «Не отварај».
8. Пријава на Јавни конкурс садржи: навод да се пријава подноси на Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Топлана“ Кикинда; име , име једног родитеља и презиме кандидата; јединствени матични број грађана, место пребивалишта или боравишта, адреса стана или друга адреса коју кандидат одреди за достављање поште; датум подношења пријаве и својеручни потпис кандидата.
Кандидат је дужан да уз Пријаву поднесе:
- Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
- Доказ да има општу радну способност;
- Радну биографију са подацима о занимању и стеченом образовању, радном стажу и пословима које је вршио;
- Потврду послодаваца о радном стажу кандидата, пословима које је обављао и периоду у којем их је обављао или оверену фотокопију радне књижице и решења о распоређивању, односно уговора и анаекса уговора о раду;
- Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
- Потврду или извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе, према месту пребивалишта, да кандидат није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
- Потврду или уверење надлежног привредног и прекршајног суда да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа;
- Потврду или уверење надлежног прекршајног суда да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа;
- Изјаву да није члан органа политичке странке, односно потврда да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, Комисија за именовање одбациће закључком и неће узети у разматрање.
10. У изборном поступку Комисија за именовања врши проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата путем оцењивања одговора на усмено постављена питања из области управљања и функционисања јавних предузећа као и обављања основне делатности предузећа. Уколико кандидати остваре исти број бодова Комисија ће извршити додатну проверу и оцењивање.
Комисија је дужна да кандидате 5 (пет) дана раније писаним путем обавести о дану, адреси, просторијама, времену и начину провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.
11. Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу за именовање директора је Старчев Иван, телефон 0230 410 194.“

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНА КИКИНДА
БРОЈ: III-04-06-32/2014

ДАНА:24.11.2014. ГОДИНЕ
К И К И Н ДА

 П Р Е Д С Е Д Н И Ц А С.О.
АЛЕКСАНДРА МАЈКИЋ с.р.

 

„О Г Л А С
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА
НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
Оглас је објављен у „Сл. Гласнику РС“, бр. 132/2014 од 09.12.2014. године.

 

1. Расписује се Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Аутопревоз“ Кикинда, Ђуре Јакшића, број 2-6, матични број 08036446 на период од 4 (четири) године.
2. Директор заснива радни однос на одређено време према Уговору о раду који са директором, на начин утврђен Статутом Јавног предузећа, закључује надзорни одбор Јавног предузећа.
3. Директор: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.
Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција.
4. Место рада директора је у Кикинди у седишту Јавног предузећа.
5. Општи и посебни услови за именовање директора су:
- да је пунолетан и пословно способан;
- да је држављанин Републике Србије;
- да има образовање VI-1 и VII степена техничке, саобраћајне, економске, правне струке, или основне струковне студије првог степена (струковни менаџер);
- да има најмање 5 (пет) година радног искуства на руководећем положају;
- да поседује знања из области управљања, функционисања јавних предузећа и обављања основне делатности предузећа.
- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
- да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
- да кандидату није изречена мера безбедности забране делатности која је претежна делатност јавног предузећа;

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".
7. Пријаве на конкурс достављају се у затвореном омоту, лично на писарници Општинске управе општине Кикинда у Услужном центру на адреси Трг српских добровољаца број 12 или препорученом поштом, на адресу Скупштина општине Кикинда, Конкурсна комисија за именовање директора Јавног предузећа „Аутопревоз“ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, 23300 Кикинда, са назнаком «Не отварај».
8. Пријава на Јавни конкурс садржи: навод да се пријава подноси на Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Аутопревоз“ Кикинда; име , име једног родитеља и презиме кандидата; јединствени матични број грађана, место пребивалишта или боравишта, адреса стана или друга адреса коју кандидат одреди за достављање поште; датум подношења пријаве и својеручни потпис кандидата.
Кандидат је дужан да уз Пријаву поднесе:
- Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
- Доказ да има општу радну способност;
- Радну биографију са подацима о занимању и стеченом образовању, радном стажу и пословима које је вршио;
- Потврду послодаваца о радном стажу кандидата, пословима које је обављао и периоду у којем их је обављао или оверену фотокопију радне књижице и решења о распоређивању, односно уговора и анаекса уговора о раду;
- Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
- Потврду или извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе, према месту пребивалишта, да кандидат није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
- Потврду или уверење надлежног привредног суда да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Јавног предузећа;
- Потврдуи или уверење надлежног прекршајног суда да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Јавног предузећа;
- Изјаву да није члан органа политичке странке, односно потврда да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, Комисија за именовање одбациће закључком и неће узети у разматрање.
10. У изборном поступку Комисија за именовања врши проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата путем оцењивања одговора на усмено постављена питања из области управљања и функционисања јавних предузећа као и обављања основне делатности предузећа. Уколико кандидати остваре исти број бодова Комисија ће извршити додатну проверу и оцењивање.
Комисија је дужна да кандидате 5 (пет) дана раније писаним путем обавести о дану, адреси, просторијама, времену и начину провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.
11. Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу за именовање директора је Иван Старчев, телефон 0230 410 194.“

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНА КИКИНДА
БРОЈ: III-04-06-32/2014

ДАНА:24.11.2014. ГОДИНЕ
К И К И Н ДА

П Р Е Д С Е Д Н И Ц А С.О.
АЛЕКСАНДРА МАЈКИЋ с.р.
 

На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09,18/09 и 39/12) и Одлуке о наградама и признањима општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/94, 7/96, 10/99 и 8/01) Општинско веће општине Кикинда на седници од 09.12.2014. године, донело је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ЗА 2014.ГОДИНУ


I
Расписује се Конкурс за доделу Годишње награде општине Кикинда за 2014.годину.

II
Годишња награда општине Кикинда додељује се грађанима, предузећима, удружењима грађана и другим организацијама за значајна остварења, нарочито залагање и постигнуте успехе у свим областима живота и рада.

III
Предлог за награђивање могу поднети сва правна и физичка лица и Општинско веће општине Кикинда.
Предлози се достављају у писаном облику, са образложењем и одговарајућом документацијом (диплома, сертификат, похвалница итд.), која би била од значаја за оцену постигнутих успеха.

IV
Предлози за награђивање са документацијом достављају се општини Кикинда, најкасније до 22.12.2014. године.

ОПШТИНА КИКИНДА, канцеларија бр. 10
Трг Српских Добровољаца бр.12
23300 Кикинда
са назнаком: ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Додатне информације можете добити у Служби скупштине, председника општине и Општинског већа,на број телефона 0230 /410 - 187.

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења o отуђењу из јавне својине објекта и земљишта на парц.бр. 2228 к.о. Кикинда у улици Улици краља Петра I бр. 166 («Сл.лист Општине Кикинда», број 26/2014) и члана 94. Статута Општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист Општине Кикинда», број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 и број 39/2012 ),председник Општине, расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА OБJEKAТА И ЗЕМЉИШТА
на парц.бр. 2228 к.о. Кикинда у улици Улици краља Петра I бр. 166

Преузмите текст огласа 

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011), Решења o отуђењу из јавне својине објекта и земљишта парц.бр. 8956 к.о. Кикинда у улици Милоша Великог бр. 16 («Сл.лист Општине Кикинда», број 27/2014) и члана 94. Статута Општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист Општине Кикинда», број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 и број 39/2012 ), председник Општине, расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОБЈЕКТА И ЗЕМЉИШТА ПАРЦ. БР. 8956 К.О. КИКИНДА
У  УЛИЦИ МИЛОША ВЕЛИКОГ бр. 16

Преузмите текст огласа 

На основу члана 29. став 1 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења o отуђењу гаража из јавне општине Кикинде («Сл.лист Општине Кикинда», број 23/2014) и члана 94. Статута Општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист Општине Кикинда», број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 и број 39/2012 ),

председник Општине,

расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГАРАЖА

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА


Преузмите текст - оглас

На основу члана 29 став 1 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења o отуђењу гаража из јавне општине Кикинде («Сл.лист Општине Кикинда», број 23/2014) и члана 94. Статута Општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист Општине Кикинда», број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 и број 39/2012 ),

председник Општине,

доноси

ЗАКЉУЧАК
О ИЗМЕНИ ОГЛАСА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГАРАЖА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

објављеног у недељном локалном листу „Кикиндске новине“ дана 20.11.2014 године

Преузмите закључак о измени огласа
 

На основу члана 29. став 1 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења o отуђењу гаража из јавне општине Кикинде («Сл.лист Општине Кикинда», број 23/2014) и члана 94. Статута Општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист Општине Кикинда», број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 и број 39/2012 ),

председник Општине,

расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГАРАЖА

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА


Преузмите текст - оглас

На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр. 2 Регионалног стамбеног програма закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Јединице за управљање пројектом – Истраживање и развој д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и општине Кикинда (у даљем тексту: Општина), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 25 стамбених јединица са могућношћу куповине (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 04. 11. 2014. године, објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
давањем у закуп 25 стамбених јединица са могућношћу куповине
на територији општине Кикинда

 

Преузмите обавештење

Преузмите текст Јавног позива

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ

општине Кикинда

отвара

ЈАВНИ  ПОЗИВ за станаре Пољопривредно – предузетничког инкубатора у Кикинди

за три слободна пластеника

Преузмите текст конкурса

Преузмите изјаву о власништву

Преузмите изјаву о незапослености

Преузмите изјаву о члановима домаћинства

Преузмите образац инкубатора

Преузмите формулар бизнис плана

Одобрена средства по

ЈАВНОМ ПОЗИВУ
за
ПРИЈАВУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
у области:
Унапређења и заштите животне средине у општини Кикинда у 2014. години

 

Преузмите табелу

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист Општине Кикинда“, број 26/2006), председник општине Кикинда је дана, 08.08.2014. године, донео


О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ КИКИНДА

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Преузмите оглас
 

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавне агенције за пољопривреду и малу привреду општине Кикинда

  ОГЛАС ЈЕ ОБЈАВЉЕН  У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БРОЈ 86/2014 од 15.08.2014. ГОДИНЕ.

1. Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавне агенције за пољопривреду и малу привреду општине Кикинда на мандатни период од 5 година.
2. Директор заснива радни однос на одређено време према уговор о правима и обавезама директора.
3. Директор је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција.
4. Директор заступа и представља Јавну агенцију, руководи радом и пословањем, доноси појединачне акте, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Јавној агенцији, припрема и спроводи одлуке управног одбора и врши друге послове одређене законом и актом о оснивању Јавне агенције.
5. Место рада директора је у Кикинди у седишту Јавне агенције.
6. Услови за избор директора су:
- да је пунолетан и пословно способан;
- да је држављанин Републике Србије;
- да има општу здравствену способност;
- да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за друго кажњиво дело које га чини неподобним за место директора;
- да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
- да кандидату није изречена мера безбедности забране делатности која је претежна делатност Јавне агенције;
- да није стално запослен у Јавној агенцији;
- да именовањем неће изазвати сукоб јавног и приватног интереса;
- да има високо образовање стечено на основним студијаамау трајању од најмање четири године;
- да има најмање 3 годинe радног искуства у једној или више области из делокруга рада Јавне агенције,
- да поседује стручну оспособљеност и знања за успешно управљање пословањем Јавне агенције и обављање делатности.
7. Кандидат је дужан да достави следећа документа:
1) Пријаву на конкурс са личним подацима, адресом и местом становања, адресом за пријем поште и телефонским бројем за контакте;
2) Извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију;
3) Уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију;
4) Уверење о општој здравственој способности;
5) Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
6) Потврду или извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе према месту пребивалишта да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
7) Потврду или уверење надлежног привредног и прекршајног суда да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Јавне агенције;
8) Потврду послодаваца о радном стажу кандидата, пословима које је обављао и периоду у којем их је обављао или оверена фотокопија радне књижице и решења о распоређивању, односно оверена фотокопија уговора и анекса уговора о раду;
9) Изјаву да именовањем неће изазвати сукоб јавног и приватног интереса;
10) Радну биографија са подацима о занимању, образовању, радном стажу и пословима које је обављао.
8. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије", број 86/2014 од 15.08.2014. године
9. Пријаве на конкурс достављају се у затвореном омоту, лично у просторијама Јавне агенције за пољопривреду и малу привреду општине Кикинда Тополски пут 10, 23300 Кикинда, или препорученом поштом на исту адресу са назнаком „Конкурс за именовање директора - не отварај"
10. Пријава на Јавни конкурс садржи: навод да се пријава подноси на Јавни конкурс за именовање директора Јавне агенције за пољопривреду и малу привреду општине Кикинда; име , име једног родитеља и презиме кандидата; јединствени матични број грађана, место пребивалишта или боравишта, адресу стана или другу адресу коју кандидат одреди за достављање поште; контакт телефон; датум подношења пријаве и својеручни потпис кандидата.
11. Јавни конкурс спроводи Управни одбор Јавне агенције.
12. Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве Управни одбор ће одбацити закључком.
13. Изборни поступак Управни одбор спроводи сходном применом Одлуке о поступку и начину именовања директора јавних предузећа општине Кикинда „.Службени лист општине Кикинда''. број 17/2013).
14. Управни одбор Јавне агенције је дужан, да пет дана раније, писним путем обавести кандидате чије пријаве испуњавају услове из конкурса о датуму, месту и времену утврђивања стручне оспособљеност сваког кандидата.
15. У изборном поступку Управни одбор врши проверу стручне оспособљености и знања кандидата путем оцењивања одговора на усмено постављена питања из области управљања пословањем и обављање делатности. Уколико кандидати остваре исти број бодова Комисија ће извршити додатну проверу и оцењивање.
Управни одбор је дужан да кандидате 5 (пет) дана раније писаним путем обавести о дану, адреси, просторијама, времену и начину провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.
16. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Иван Старчев, број телефона 0230/ 410 - 194.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНА КИКИНДА  БРОЈ:III-04-06-23/2014

ПРЕДСЕДНИЦА С.О.

АЛЕКСАНДРА МАЈКИЋ с.р.

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавне агенције за пољопривреду и малу привреду општине Кикинда

  ОГЛАС ЈЕ ОБЈАВЉЕН  У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БРОЈ 86/2014 од 15.08.2014. ГОДИНЕ.

1. Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавне агенције за пољопривреду и малу привреду општине Кикинда на мандатни период од 5 година.
2. Директор заснива радни однос на одређено време према уговор о правима и обавезама директора.
3. Директор је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција.
4. Директор заступа и представља Јавну агенцију, руководи радом и пословањем, доноси појединачне акте, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Јавној агенцији, припрема и спроводи одлуке управног одбора и врши друге послове одређене законом и актом о оснивању Јавне агенције.
5. Место рада директора је у Кикинди у седишту Јавне агенције.
6. Услови за избор директора су:
- да је пунолетан и пословно способан;
- да је држављанин Републике Србије;
- да има општу здравствену способност;
- да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за друго кажњиво дело које га чини неподобним за место директора;
- да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
- да кандидату није изречена мера безбедности забране делатности која је претежна делатност Јавне агенције;
- да није стално запослен у Јавној агенцији;
- да именовањем неће изазвати сукоб јавног и приватног интереса;
- да има високо образовање стечено на основним студијаамау трајању од најмање четири године;
- да има најмање 3 годинe радног искуства у једној или више области из делокруга рада Јавне агенције,
- да поседује стручну оспособљеност и знања за успешно управљање пословањем Јавне агенције и обављање делатности.
7. Кандидат је дужан да достави следећа документа:
1) Пријаву на конкурс са личним подацима, адресом и местом становања, адресом за пријем поште и телефонским бројем за контакте;
2) Извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију;
3) Уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију;
4) Уверење о општој здравственој способности;
5) Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
6) Потврду или извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе према месту пребивалишта да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
7) Потврду или уверење надлежног привредног и прекршајног суда да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Јавне агенције;
8) Потврду послодаваца о радном стажу кандидата, пословима које је обављао и периоду у којем их је обављао или оверена фотокопија радне књижице и решења о распоређивању, односно оверена фотокопија уговора и анекса уговора о раду;
9) Изјаву да именовањем неће изазвати сукоб јавног и приватног интереса;
10) Радну биографија са подацима о занимању, образовању, радном стажу и пословима које је обављао.
8. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије", број 86/2014 од 15.08.2014. године
9. Пријаве на конкурс достављају се у затвореном омоту, лично у просторијама Јавне агенције за пољопривреду и малу привреду општине Кикинда Тополски пут 10, 23300 Кикинда, или препорученом поштом на исту адресу са назнаком „Конкурс за именовање директора - не отварај"
10. Пријава на Јавни конкурс садржи: навод да се пријава подноси на Јавни конкурс за именовање директора Јавне агенције за пољопривреду и малу привреду општине Кикинда; име , име једног родитеља и презиме кандидата; јединствени матични број грађана, место пребивалишта или боравишта, адресу стана или другу адресу коју кандидат одреди за достављање поште; контакт телефон; датум подношења пријаве и својеручни потпис кандидата.
11. Јавни конкурс спроводи Управни одбор Јавне агенције.
12. Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве Управни одбор ће одбацити закључком.
13. Изборни поступак Управни одбор спроводи сходном применом Одлуке о поступку и начину именовања директора јавних предузећа општине Кикинда „.Службени лист општине Кикинда''. број 17/2013).
14. Управни одбор Јавне агенције је дужан, да пет дана раније, писним путем обавести кандидате чије пријаве испуњавају услове из конкурса о датуму, месту и времену утврђивања стручне оспособљеност сваког кандидата.
15. У изборном поступку Управни одбор врши проверу стручне оспособљености и знања кандидата путем оцењивања одговора на усмено постављена питања из области управљања пословањем и обављање делатности. Уколико кандидати остваре исти број бодова Комисија ће извршити додатну проверу и оцењивање.
Управни одбор је дужан да кандидате 5 (пет) дана раније писаним путем обавести о дану, адреси, просторијама, времену и начину провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.
16. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Иван Старчев, број телефона 0230/ 410 - 194.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНА КИКИНДА  БРОЈ:III-04-06-23/2014

ПРЕДСЕДНИЦА С.О.

АЛЕКСАНДРА МАЈКИЋ с.р.

На основу члана 6. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Кикинда („Сл.лист општине Кикинда“, број 28/09 и 10/10) и Програмa коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Кикинда у 2014. години, а на основу добијене сагласности на пренамену средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине, од 09.07.2014. године, Општинско веће општине Кикинда,
р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
за
ПРИЈАВУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
у области:
Унапређења и заштите животне средине у општини Кикинда у 2014. години

Преузмите текст Јавног позива

Преузмите образац пријаве

РЕЗУЛТАТИ  КОНКУРСА , који је расписао

Дечији хор " Чуперак" за

V интернационални фестивал музике за децу

" Та се песма љубав зове" Кикинда 2014.година

Преузмите табелу

Одобрена средства по

Јавном конкурсу

за суфинансирање пројеката у области унапређења и заштите животне средине у општини Кикинда у 2014. години

 

Преузмите табелу

Дечији хор "ЧУПЕРАК" расписује

КОНКУРС

За учешће на V интернационалном фестивалу музике за децу

"ТА СЕ ПЕСМА ЉУБАВ ЗОВЕ" КИКИНДА 2014
 

Преузмите текст конкурса

На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за обезбеђивање основних услова становања избеглих лица на територији општине Кикинда, а на основу Уговора потписаног између Комесаријата за избеглице и миграције и општине Кикинда, бр:9-9/53 од 23.04.2014. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за обезбеђивање основних услова становања избеглих лица на територији општине Кикинда (у даљим тексту: Комисија), расписује


О Г Л А С

за подношење захтева за доделу помоћи у грађевинском материјалу
за обезбеђивање основних услова становања избеглих лица на територији општине Кикинда

 

Преузмите текст огласа 

На основу члана 6. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Кикинда („Сл.лист општине Кикинда“, број 28/09 и 10/10) и Програмa коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Кикинда у 2014. години, Општинско веће општине Кикинда,
р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање пројеката у области
унапређења и заштите животне средине у општини Кикинда у 2014. години

Преузмите текст конкурса

Преузмите образац пријаве

На основу Закључка Општинског већа Општине Кикинда од 09.04.2014.године Комисија за спровођење поступка издавања у закуп јавне површине за постављање луна парка, дана 09.04.2014. године, утврдила је и јавно објављује:

Ј А В Н И       О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЛУНА ПАРКА У ТОКУ ПРВОМАЈСКИХ ПРАЗНИКА 2014. ГОДИНЕ У КИКИНДИ

Преузмите текст огласа

Преузмите пријаву

Преузмите нацрт уговора

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-47/2014
Дана: 17.03.2014. године
Кикинда


П О З И В
за избор еко-порукеСекретаријат за заштиту животне средине општине Кикинда упућује ученицима основних и средњих школа са подручја општине Кикинда Позив за доставу еко-поруке.

Циљ поруке је да се утиче на свест и понашање младих према животној средини.

Ученици своје еко-поруке у дужини до 6 речи могу доставити Секретаријату за заштиту животне средине ОУ Кикинда на адресу Трг српских добровољаца 12, Кикинда, канцеларија број 87 или на е-маил адресу: zastita@kikinda.org.rs.

Позив важи од 17.03.2014. године до 10.04.2014. године.

Све информације у вези позива можете добити на број телефона 0230/410-157.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

„О Г Л А С  О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА, ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ КИКИНДА, ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР“ КИКИНДА, ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО И ПИЈАЦА“ КИКИНДА, ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „6. ОКТОБАР“ КИКИНДА, ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ КИКИНДА И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ КИКИНДА НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

ОГЛАС ЈЕ ОБЈАВЉЕН ДАНА 05.03.2014.ГОДИНЕ  У „СЛ. ГЛАСНИКУ РС“, бр.26

I

1. Расписује се Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Аутопревоз“ Кикинда, Ђуре Јакшића, број 2-6, матични број 08036446 на период од 4 (четири) године.

2. Директор заснива радни однос на одређено време према Уговору о раду који са директором, на начин утврђен Статутом Јавног предузећа, закључује надзорни одбор Јавног предузећа. Директор: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа. Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција. Место рада директора је у Кикинди у седишту Јавног предузећа.

3. Општи и посебни услови за именовање директора су: - да је пунолетан и пословно способан; - да је држављанин Републике Србије; - да има образовање VI-1 и VII степена техничке, саобраћајне, економске, правне струке, основне струковне студије првог степена (струковни менаџер); - да има најмање 5 (пет) година радног искуства на руководећем положају; - да поседује знања из области управљања, функционисања јавних предузећа и обављања основне делатности предузећа; - да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; - да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; - да кандидату није изречена мера безбедности забране делатности која је претежна делатност јавног предузећа;

4. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".

5. Пријаве на конкурс достављају се у затвореном омоту, лично на писарници Општинске управе општине Кикинда у Услужном центру на адреси Трг српских добровољаца број 12 или препорученом поштом, на адресу Скупштина општине Кикинда, Конкурсна комисија за именовање директора Јавног предузећа „Аутопревоз“ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, 23300 Кикинда, са назнаком «Не отварај».

6. Пријава на Јавни конкурс садржи: навод да се пријава подноси на Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Аутопревоз“ Кикинда; име, име једног родитеља и презиме кандидата; јединствени матични број грађана, место пребивалишта или боравишта, адреса стана или друга адреса коју кандидат одреди за достављање поште; датум подношења пријаве и својеручни потпис кандидата и доказе из тачке VIII Огласа.

II

1. Расписује се Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Топлана“ Кикинда, Милоша Великог, број 48, матични број 087927739, на период од 4 (четири) године. Директор заснива радни однос на одређено време према Уговору о раду који са директором, на начин утврђен Статутом Јавног предузећа, закључује надзорни одбор Јавног предузећа.

2. Директор: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа. Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција. Место рада директора је у Кикинди у седишту Јавног предузећа.

3. Општи и посебни услови за именовање директора су: - да је пунолетан и пословно способан; - да је држављанин Републике Србије; - да је стручњак у следећим областима: економији, праву и корпоративном управљању; - да има образовање стечено на основним студијама у трајању од четири године; - да има најмање 5 година радног искуства у струци, од чега најмање 3 године на руководећим положајима; - да поседује знања из области управљања, функционисања јавних предузећа и обављања основне делатности предузећа; - да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; - да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; - да кандидату није изречена мера безбедности забране делатности која је претежна делатност јавног предузећа;

4. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".

5. Пријаве на конкурс достављају се у затвореном омоту, лично на писарници Општинске управе општине Кикинда у Услужном центру на адреси Трг српских добровољаца број 12 или препорученом поштом, на адресу Скупштина општине Кикинда, Конкурсна комисија за именовање директора Јавног предузећа „Топлана“ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, 23300 Кикинда, са назнаком «Не отварај».

6. Пријава на Јавни конкурс садржи: навод да се пријава подноси на Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Топлана“ Кикинда; име, име једног родитеља и презиме кандидата; јединствени матични број грађана, место пребивалишта или боравишта, адреса стана или друга адреса коју кандидат одреди за достављање поште; датум подношења пријаве и својеручни потпис кандидата и доказе из тачке VIII Огласа.

III

1. Расписује се Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Информативни центар“ Кикинда, Генерала Драпшина, број 20, матични број 08020981 период од 4 (четири) године.

2. Директор заснива радни однос на одређено време према Уговору о раду који са директором, на начин утврђен Статутом Јавног предузећа, закључује Надзорни одбор Јавног предузећа „Информативни центар“ Кикинда. Директор: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа. Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција. Место рада директора је у Кикинди у седишту Јавног предузећа.

3. Општи и посебни услови за именовање директора су: - да је пунолетан и пословно способан; - да је држављанин Републике Србије; - да има образовање IV, VI или VII степена стручне спреме; - да има најмање 5 година радног искуства у области телекомуникација и информисања; - да је стручњак у следећим областима: медија и телекомуникација, а које су од значаја за делатност за чије је обављање основано Јавно предузеће; - да поседује знања из области управљања, функционисања јавних предузећа и обављања основне делатности предузећа; - да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; - да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; - да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Јавног предузећа;

4. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".

5. Пријаве на конкурс достављају се у затвореном омоту, лично на писарници Општинске управе општине Кикинда у Услужном центру на адреси Трг српских добровољаца број 12 или препорученом поштом, на адресу Скупштина општине Кикинда, Конкурсна комисија за именовање директора Јавног предузећа „Информативни центар“ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, 23300 Кикинда, са назнаком «Не отварај».

6. Пријава на Јавни конкурс садржи: навод да се пријава подноси на Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Информативни центар“ Кикинда; име, име једног родитеља и презиме кандидата; јединствени матични број грађана, место пребивалишта или боравишта, адреса стана или друга адреса коју кандидат одреди за достављање поште; датум подношења пријаве и својеручни потпис кандидата и доказе из тачке VIII Огласа.

IV

1. Расписује се Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа “Градско зеленило и пијаца“ Кикинда, Бранка Радичевића, број 8, матични број 20751878 на период од 4 (четири) године.

2. Директор заснива радни однос на одређено време према Уговору о раду који са директором, на начин утврђен Статутом Јавног предузећа, закључује надзорни одбор Јавног предузећа. Директор: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа. Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција. Место рада директора је у Кикинди у седишту Јавног предузећа.

3. Општи и посебни услови за именовање директора су: - да је пунолетан и пословно способан; - да је држављанин Републике Србије; - да је стручњак у области пољопривреде, шумарства, економије, права, заштите животне средине, пејсажне архитектуре или хортикултуре; - да има образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године и звање- дипломирани ; завршене студије другог степена – мастер или специјалистичке академске студије трећег степена - доктор наука; - да има најмање 5 година радног искуства у области која је од значаја за обављање делатности ради које је основано Јавно предузеће; - да поседује знања из области управљања, функционисања јавних предузећа и обављања основне делатности предузећа; - да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; - да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; - да кандидату није изречена мера безбедности забране делатности која је претежна делатност јавног предузећа;

4. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".

5. Пријаве на конкурс достављају се у затвореном омоту, лично на писарници Општинске управе општине Кикинда у Услужном центру на адреси Трг српских добровољаца број 12 или препорученом поштом, на адресу Скупштина општине Кикинда, Конкурсна комисија за именовање директора Јавног предузећа “Градско зеленило и пијаца“ Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, 23300 Кикинда, са назнаком «Не отварај».

6. Пријава на Јавни конкурс садржи: навод да се пријава подноси на Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа “Градско зеленило и пијаца“ Кикинда; име, име једног родитеља и презиме кандидата; јединствени матични број грађана, место пребивалишта или боравишта, адреса стана или друга адреса коју кандидат одреди за достављање поште; датум подношења пријаве и својеручни потпис кандидата и доказе из тачке VIII Огласа.

V

1. Расписује се Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „6. Октобар“ Кикинда, Иђошки пут, број 4, матични број 08037043 на период од 4 (четири) године.

2. Директор заснива радни однос на одређено време према Уговору о раду који са директором, на начин утврђен Статутом Јавног предузећа, закључује надзорни одбор Јавног предузећа. Директор: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа. Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција. Место рада директора је у Кикинди у седишту Јавног предузећа.

3. Општи и посебни услови за именовање директора су: - да је пунолетан и пословно способан; - да је држављанин Републике Србије; - да има више или високо образовање стечено на студијама техничког, економског или правног смера; - да има најмање 5 година радног искуства из области за чије обављање је основано јавно предузеће; - да је стручњак за бављање делатношћу за које је предузеће основано; - да поседује знања из области управљања, функционисања јавних предузећа и обављања основне делатности предузећа; - да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; - да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; - да кандидату није изречена мера безбедности забране делатности која је претежна делатност јавног предузећа;

4. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".

5. Пријаве на конкурс достављају се у затвореном омоту, лично на писарници Општинске управе општине Кикинда у Услужном центру на адреси Трг српских добровољаца број 12 или препорученом поштом, на адресу Скупштина општине Кикинда, Конкурсна комисија за именовање директора Јавног комуналног предузећа «6. Октобар» Кикинда,Трг српских добровољаца број 12, 23300 Кикинда, са назнаком «Не отварај».

6. Пријава на Јавни конкурс садржи: навод да се пријава подноси на Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа «6. Октобар» Кикинда; име, име једног родитеља и презиме кандидата; јединствени матични број грађана, место пребивалишта или боравишта, адреса стана или друга адреса коју кандидат одреди за достављање поште; датум подношења пријаве и својеручни потпис кандидата и доказе из тачке VIII Огласа.

VI

1. Расписује се Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција“ Кикинда, Светосавска, број 43, матични број 08190089 на период од 4 (четири) године.

2. Директор заснива радни однос на одређено време према Уговору о раду који са директором, на начин утврђен Статутом Јавног предузећа, закључује надзорни одбор Јавног предузећа. Директор: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа. Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција. Место рада директора је у Кикинди у седишту Јавног предузећа.

3. Општи и посебни услови за именовање директора су: - да је пунолетан и пословно способан; - да је држављанин Републике Србије; - да има високо образовање грађевинског, правног или економског смера стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (магистар),односно на основним студијама од најмање четири године; - да има најмање 5 година радног искуства, од чега 3 године на пословима за које је основано јавно предузеће или најмање 3 године на руководећим пословима; - да поседује знања из области управљања, функционисања јавних предузећа и обављања основне делатности предузећа; - да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; - да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; - да кандидату није изречена мера безбедности забране делатности која је претежна делатност јавног предузећа;

4. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".

5. Пријаве на конкурс достављају се у затвореном омоту, лично на писарници Општинске управе општине Кикинда у Услужном центру на адреси Трг српских добровољаца број 12 или препорученом поштом, на адресу Скупштина општине Кикинда, Конкурсна комисија за именовање директора Јавног предузећа «Општинска стамбена агенција» Кикинда ,Трг српских добровољаца број 12, 23300 Кикинда, са назнаком «Не отварај».

6. Пријава на Јавни конкурс садржи: навод да се пријава подноси на Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа Општинска стамбена агенција» Кикинда; име, име једног родитеља и презиме кандидата; јединствени матични број грађана, место пребивалишта или боравишта, адреса стана или друга адреса коју кандидат одреди за достављање поште; датум подношења пријаве и својеручни потпис кандидата и доказе из тачке VIII Огласа.

VII

1. Расписује се Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града“ Кикинда, Трг српских добровољаца, број 11, матични број 08638870 на период од 4 (четири) године.

2. Директор заснива радни однос на одређено време према Уговору о раду који са директором, на начин утврђен Статутом Јавног предузећа, закључује надзорни одбор Јавног предузећа. Директор: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа. Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција. Место рада директора је у Кикинди у седишту Јавног предузећа.

3. Општи и посебни услови за именовање директора су: - да је пунолетан и пословно способан; - да је држављанин Републике Србије; - да је стручњак у области права, техничких наука или економије и да има образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (магистар), односно на основним студијама од најмање четири године; - да има најмање 5 година радног искуства на руководећим пословима; - да поседује знања из области управљања, функционисања јавних предузећа и обављања основне делатности предузећа; - да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; - да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; - да кандидату није изречена мера безбедности забране делатности која је претежна делатност јавног предузећа;

4. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".

5. Пријаве на конкурс достављају се у затвореном омоту, лично на писарници Општинске управе општине Кикинда у Услужном центру на адреси Трг српских добровољаца број 12 или препорученом поштом, на адресу Скупштина општине Кикинда, Конкурсна комисија за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града“ Кикинда,Трг српских добровољаца број 12, 23300 Кикинда, са назнаком «Не отварај».

6. Пријава на Јавни конкурс садржи: навод да се пријава подноси на Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града“ Кикинда; име, име једног родитеља и презиме кандидата; јединствени матични број грађана, место пребивалишта или боравишта, адреса стана или друга адреса коју кандидат одреди за достављање поште; датум подношења пријаве и својеручни потпис кандидата и доказе из тачке VIII Огласа.

VIII

КАНДИДАТИ СУ ДУЖНИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ПОДНЕСУ:

 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
 • Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
 • Доказ да има општу радну способност;
 • Радну биографију са подацима о занимању и стеченом образовању, радном стажу и пословима које је вршио;
 • Потврду послодаваца о радном стажу кандидата, пословима које је обављао и периоду у којем их је обављао или оверену фотокопију радне књижице и решења о распоређивању, односно уговора и анекса уговора о раду;
 • Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 • Потврда или извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе, према месту пребивалишта, да кандидат није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
 • Потврда или уверење надлежног привредног и прекршајног суда да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Јавног предузећа;
 • Изјава да није члан органа политичке странке, односно потврда да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 • Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, Комисија за именовање одбациће закључком и неће узети у разматрање.
 • У изборном поступку Комисија за именовања врши проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата путем оцењивања одговора на усмено постављена питања из области управљања и функционисања јавних предузећа као и обављања основне делатности предузећа. Уколико кандидати остваре исти број бодова Комисија ће извршити додатну проверу и оцењивање.
 • Комисија је дужна да кандидате 5 (пет) дана раније писаним путем обавести о дану, адреси, просторијама, времену и начину провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.
 • Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу за именовање директора је Иван Старчев, телефон 0230 410 194.“

Надлежни орган Општинске управе општине Кикинда, Оглас о јавном конкурсу дужан је да објави у „Службеном гласнику Републике Србије'' и дневном листу „Курир“, у року до осам дана од дана доношења ове Одлуке.

Наредног радног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Србије'', Оглас о јавном конкурсу надлежни орган Општинске управе објавиће и на званичној интернет презентацији општине Кикинда, на страници Скупштине општине и у делу огласи, с тим што се мора навести када је оглас објављен у ''Службеном гласнику РС''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНА КИКИНДА
БРОЈ: III-04-06-8/2014                                                                                          П Р Е Д С Е Д Н И Ц А С.О.
ДАНА: 28.02.2014. ГОДИНЕ                                                                              АЛЕКСАНДРА МАЈКИЋ с.р.
К И К И Н ДА

Одобрена средства по

ЈАВНОМ КОНКУРСУ

за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кикинда за 2014. годину при реализацији пројеката из области политике за младе од значаја за општину Кикинда - Пројеката којима се остварују циљеви дефинисани имплементацијом Локалног акционог плана политике за младе у општини Кикинда за 2014. годину.

Преузмите табелу
 

На основу Одлуке Општинског већа oпштине Кикинда, број : II – 06 -7/2014 од 14.02.2014. године, Општинско веће oпштине Кикинда упућује


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ
ОПШТИНЕ КИКИНДА 2015 -2019.године

 

Преузмите јавни позив

Преузмите образац пријаве

Одобрена средства по

Јавном конкурсу

за суфинансирање програмских садржаја у локалним штампаним и електронским медијима за 2014.годину

У складу са планираним средствима у буџету за 2014.годину на позицији „медији“ Општинско веће је одобрило суфинансирање следећих програмских садржаја и то на месечном нивоу:

1.ТВ „ Рубин“ емисије „ Резервисано“ и „ Ризница“ у укупном нето износу 377.000,00 динара
2.ТВ „ ВК“ емисија „Преглед недеље“ у укупном нето износу 300.000,00 динара
3. „Кикиндске“ рубрика на мађарском језику и сеоска хроника у укупном нето износу од 80.000,00 динара
4.“Нове Кикиндске Новине“, медијско праћење и информисање јавности о раду локалне самоуправе у укупном нето износу 150.000,00 динара
5. „ Ами“ радио за емитовање емисије „ С.О.С општинског стола“ у укупном нето износу 40.000,00 динара

Одобрена средства по

Конкурсу

за расподелу средстава из буџета општине Кикинда за суфинансирање потреба у области спорта за 2014.годину

Преузмите табелу I

Преузмите табелу II

Одобрена средства по

Конкурсу

за суфинансирање програма/пројеката који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта за 2014. годину

Преузмите табелу

Одобрена средства по

 Конкурсу

за суфинансирање програма/пројеката који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе за

2014.годину

 

Преузмите табелу

Одобрена средства по

Јавном конкурсу

за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кикинда за реализацију пројеката удружења грађана у општини Кикинда за 2014.годину

 

Преузмите табелу

На основу члана 9. Правилника о условима и критеријумима за избор корисника за доделу помоћи у економском оснаживању избеглих и интерно расељених лица лица на територији општине Кикинда од 27.12.2013. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у економском оснаживању избеглих и интерно расељених лица кроз доходовне активности на територији општине Кикинда образована решењем председника општине Кикинда бр: V-561- 89/2013 од 24.12.2013. (у даљим тексту: Комисија), расписује


О Г Л А С


за подношење захтева за доделу помоћи
за економско оснаживање и осамостаљивање породица
избеглих и интерно расељених лица на територији општине Кикинда

 

Преузмите  оглас

На основу члана 11. Правилника о условима и критеријумима за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за обезбеђивање основних услова становања избеглих лица на територији општине Кикинда од 27.12.2013. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за обезбеђивање основних услова становања избеглих и интерно расељених лица на територији општине Кикинда образована решењем председника општине Кикинда бр: V-561-89/2013 од 24.12.2013. (у даљим тексту: Комисија), расписује


О Г Л А С

за подношење захтева за доделу помоћи у грађевинском материјалу
за обезбеђивање основних услова становања избеглих и интерно расељених лица на територији општине Кикинда

 

Преузмите  оглас

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кикинда за 2014. годину при реализацији пројеката из области политике за младе од значаја за општину Кикинда - Пројеката којима се остварују циљеви дефинисани имплементацијом Локалног акционог плана политике за младе у општини Кикинда за 2014. годину.

Преузмите уводни текст

Преузмите јавни конкурс

Преузмите смернице

Преузмите образац пријаве на конкурс

Преузмите образац предлога пројекта

Преузмите образац буџета

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

за суфинансирање програмских садржаја у локалним штампаним и електронским медијима

Преузмите конкурс

Преузмите образац

Удружење Форум младих са инвалидитетом уз подршку Општине Кикинда, у оквиру пројекта “Одрживи сервиси подршке за особе са инвалидитетом“, који финансира Делегација Европске уније у Републици Србији, објављује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СЕРВИСА ПОДРШКЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ЗАПОШЉАВАЊА И ОБРАЗОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Погледајте конкурс

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
расписуjе

К О Н К У Р С

за суфинансирање програма/проjеката коjи своjим квалитетом доприносе развоjу и презентациjи
уметности и културе за 2014. годину

Преузмите конкурс

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кикинда за 2014. годину за реализацију пројеката удружења грађана у општини Кикинда.
 

Преузмите конкурс

Преузмите смернице за писање предлога пројекта

Преузмите образац пријаве

Преузмите образац предлога пројекта

Преузмите предлог буџета

Преузмите изјаву о прихватању обавезе

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
расписуjе

К О Н К У Р С

За расподелу средстава из буџета општине Кикинда за 2014. годину за суфинансирање потреба у области спорта

Преузмите конкурс

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
расписуjе

К О Н К У Р С

за суфинансирање програма/проjеката коjи своjим квалитетом доприносе развоjу, унапређењу и афирмацији спорта за 2014. годину

Преузмите конкурс

Преузмите образац конкурса

На основу члана 29 став 1 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011), Решења o отуђењу из јавне парц.бр. 9538/9 к.о. Кикинда («Сл.лист Општине Кикинда», број 42/2013) и члана 94. Статута Општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист Општине Кикинда», број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 и број 39/2012 ), председник Општине, расписује

О Г Л А С   ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПАРЦ.БР. 9538/9 К.О. КИКИНДА

Преузмите оглас

Конкурс за станаре пољопривредних инкубатора у Зрењанину, Кикинди и Новом Бечеју

Чланице међуопштинског партнерства, Град Зрењанин, општине Кикинда и Нови Бечеј, уз подршку Министарства омладине и спорта и УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја, позивају незапослене младе особе узраста до 35 година, учеснике недавно одржаних обука у оквиру прве фазе програма „Пољопривредно-предузетничких инкубатора за младе”, да се пријаве за другу фазу овог програма и улазак у инкубаторе и коришћење пластеника за повртарску производњу. „Пољопривредно-предузетнички инкубатори за младе” опремљени за пластеничку производњу поврћа ће бити успостављени на три локације, у Зрењанину, Кикинди и Новом Бечеју.

Преузмите конкурс

Преузмите бизнис план

Општина Кикинда, Комисија за доделу стипендија, на основу члана 23. став 1. алинеја 3. Правилника о додели стипендија за младе таленте и ученике и студенте слабијег материјалног стања са територије општине Кикинда (бр V-110-14/1008 – пречишћен текст) расписује и објављује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Општина Кикинда, у циљу подстицања талентованих студената који су у току школовања остварили изузетне резултате, као и подршке студентима који су слабијег материјалног стања, расписује конкурс за доделу стипендија студентима основних студија за школску 2013/2014. годину (период: октобар – јун).

Преузмите конкурс

На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09,18/09 и 39/12) и Одлуке о наградама и признањима општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/94, 7/96, 10/99 и 8/01) Општинско веће општине Кикинда на седници од 08.11.2013. године, донело је


О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

I

Расписује се Конкурс за доделу Годишње награде општине Кикинда.

II

Годишња награда општине Кикинда додељује се грађанима, предузећима, удружењима грађана и другим организацијама за значајна остварења, нарочито залагање и постигнуте успехе у свим областима живота и рада.

III

Предлог за награђивање могу поднети сва правна и физичка лица и Општинско веће општине Кикинда.
Предлози се достављају у писаном облику, са образложењем и одговарајућом документацијом (диплома, сертификат, похвалница итд.), која би била од значаја за оцену постигнутих успеха.

IV

Предлози за награђивање са документацијом достављају се Општини Кикинда, најкасније до 06.12.2013. године.

ОПШТИНА КИКИНДА, канцеларија бр. 11
Трг српских добровољаца 12
23300 Кикинда
са назнаком: ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Додатне информације можете добити у Служби скупштине, председника општине и Општинског већа 0230 410 187.

Ј а в н и   о г л а с
за издавање у закуп јавне површине за постављање луна парка у току одржавања манифестације „Дани лудаје 2013“ у Кикинди

Преузмите документацију

Конкурс за младе предузетнике у пољопривредној производњи

Чланице међуопштинског партнерства, Град Зрењанин, општине Кикинда и Нови Бечеј, уз подршку Министарства омладине и спорта и УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја, покрећу заједнички Програм “Пољопривредно-предузетнички инкубатори за младе”.

Чланице међуопштинског партнерства, Град Зрењанин, општине Кикинда и Нови Бечеј, позивају незапослене младе особе узраста до 35 година да се пријаве за учешће у Програму.

Програм је намењен незапосленим младим особама са ограниченим ресурсима за бављење пољопривредом и има за циљ да им помогне да скрате време и трошкове потребне за оснивање и развој сопствених пољопривредних газдинстава за производњу високопрофитабилних култура. Програм омогућава младим незапосленим особама да се додатно обуче и практично оспособе да након изласка из инкубатора започну сопствени агробизнис кроз савремен узгој поврћа у заштићеном простору и на отвореном пољу.

Преузмите документацију

На основу члана 28. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и члана 19. Статута Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Фонд за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Преузмите јавни позив

Списак композиција које су одабране од стране селекционог жирија по конкурсу IV интернационалног фестивала музике за децу

"Та се песма љубав зове"
Кикинда 2013.

Преузмите списак композиција

На основу члана 8. и члана 9. Правилника о условима и критеријумима за избор корисника за доделу помоћи у откупу сеоских домаћинстава са окућницом за обезбеђивање основних услова становања избеглих лица на територији општине Кикинда, бр: II-561-67/2013. од 19.08.2013., Јединствена комисија за избор корисника за доделу помоћи избеглим лицима на територији општине Кикинда (у даљим тексту: Комисија), расписује


О Г Л А С

за подношење захтева за доделу помоћи у откупу сеоског домаћинства са окућницом
за избегла лица која имају пребивалиште на територији општине Кикинда

Преузмите оглас

Дечији хор “Чуперак” расписује

Конкурс

За учешће на IV интернационалном фестивалу музике за децу “Та се песма љубав зове” Кикинда, 2013.

Преузмите конкурс

Расподелa средстава по основу Конкурса за имплементацију Локалног акционог плана за младе за 2013. годину.

Преузмите податке

Регионални центар за друштвено економски развој Банат у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој спроводи

Јавни позив за доделу бесповратних средстава који је намењен малим предузећима и предузетницима који се налазе у раној фази развоја и који се налазе у неразвијеним деловима земље.

Рок за подношење пријава је 24. јун 2013. године.

Линк: http://www.banat.rs/usluge-regionalnog-centra-banat?tip=3

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ расписала је

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке женском предузетништву

Рок за пријаву: понедељак, 24. јун 2013.

Линк ка конкурсу: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-Programa-podrshke-zhenskom-preduzetnishtvu

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА З АРЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Јавни позив за Програма подршке развоју иновативних кластера у 2013. години

Рок за пријаву: понедељак, 17. јун 2013.

Линк: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-Programa-podrshke-razvoju-inovativnih-klastera-u-2013.-godini

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Јавни позив за реализацију програма “Менторинг за 100 новооснованих и постојећих МСПП”

Рок за пријаву: понедељак, 17. јун 2013.

Линк: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-realizaciju-programa-Mentoring-za-100-novoosnovanih-i-postojecih-MSPP

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Конкурси за финансирање омладинских пројеката.

Рок за пријаву: 15. јун 2013. године
Линк: http://www.zamislizivot.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1301:2013-04-29-09-23-23&catid=34:aktuelno&Itemid=56

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

Конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката за унапређење система социјалне заштите.

Рок за подношење пријава је 12.јун 2013. године.

Линк: http://www.minrzs.gov.rs/konkursi.php

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке развоју конкурентности малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2013. години.

Рок за подношење пријава је 10. јун 2013. године.

Линк: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-Programa-podrshke-razvoju-konkurentnosti-malih-i-srednjih-preduzeca-preduzetnika-i-zadruga-u-2013.-godini

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Јавни позив за избор излагача за наступ на 51. Међународном пољопривредном сајму - АГРА у Горњој Радгони (Република Словенија) од 24. до 29. августа 2013. године.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 07. 06. 2013.

Линк: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=169:21052013-51-24-29-2013-&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Јавни позив привредним субјектима за заједнички наступ на 46. Сајму привреде у Цељу (Република Словенија) од 11. до 17. септембра 2013. године.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 07. 06. 2013.

Линк: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=170:21052013-46-11-17-2013-&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру

ПРОГРАМА ПОДРШКЕ АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У 2013. ГОДИНИ.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 07. јун 2013. ГОДИНЕ.

Линк: http://mfp.gov.rs/pages/article.php?id=9326

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА

EIDHR шема за помоћ (CBSS) 2013 за Србију

Износ гранта: 10.000-100.000 евра.

Рок за предају документације: 8. јул 2013.

Линк: http://www.europa.rs/kakoDoFondova/otvoreno.html

Јавни позив

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кикинда за 2014. годину

Преузмите јавни позив
 

Општина Кикинда и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова а у сарадњи са Националном службом за запошљавање расписују

Јавни конкурс

за организовање спровођења јавних радова у 2013. Години

Преузмите јавни позив

Општина Кикинда и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова а у сарадњи са Националном службом за запошљавање расписују

Јавни позив

за реализацију програма Стручна пракса у 2013. години

Преузмите јавни позив
 

Општина Кикинда и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова а у сарадњи са Националном службом за запошљавање расписују

Јавни позив

за реализацију Програма припавника у 2013. години

Преузмите јавни позив
 

На основу члана 8. и члана 9. Правилника о условима и критеријумима за избор корисника за доделу помоћи у откупу сеоских домаћинстава са окућницом за обезбеђивање основних услова становања избеглих лица на територији општине Кикинда, бр: II-561-10/2013. од 23.04.2013., Јединствена комисија за избор корисника за доделу помоћи избеглим лицима на територији општине Кикинда (у даљим тексту: Комисија), расписује

О Г Л А С


за подношење захтева за доделу помоћи у откупу сеоског домаћинства са окућницом за избегла лица која имају пребивалиште на територији општине Кикинда

Преузмите оглас
 

ОПШТИНА КИКИНДА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2013. ГОДИНИ

Преузмите јавни позив
 

ОПШТИНА КИКИНДА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2013. ГОДИНИ

Преузмите јавни позив
 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ расписало је

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру
ПРОГРАМА ПОДРШКЕ АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У 2013. ГОДИНИ

Износ, одобрених бесповратних средстава по пројекту, не може бити мањи од 500.000,00 РСД нити већи од 3.000.000,00 РСД.

Бесповратна средства се могу доделити само за пројекте чији је циљ некомерцијалан.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 07. јун 2013. ГОДИНЕ.

Линк ка конкурсу: http://www.mfp.gov.rs/pages/article.php?id=9326
 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ расписала је

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке развоју конкурентности малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2013. години.

Право на доделу средстава имају мала и средња предузећа, задруге и предузетници.

Рок за подношење пријава је 10. јун 2013. године.

Линк ка конкурсу: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-Programa-podrshke-razvoju-konkurentnosti-malih-i-srednjih-preduzeca-preduzetnika-i-zadruga-u-2013.-godini
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Конкурс за доделу знака „Најбоље из Војводине”

Право на коришћење знака „Најбоље из Војводине” (у даљем тексту: Знак) имају:
- Произвођачи производа: поврће, воће, прерађевине од воћа и поврћа, месо и месне прерађевине, јестиво уље и прерађевине од уља, монофлорални мед, млеко и млечни производи, шећер, кондиторски производи, пекарске и тестеничарске производе, алкохолна пића и дестилати воћа, вино,пиво, вода за пиће, семе биљне производње, производи од лековитог биља, рибе и производи од рибе и производи старих заната.
Конкурс је отворен до краја године.

Линк ка конкурсу: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=163:-2013-05-08-2&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Конкурс за субвенционисање приватних предузећа од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности.

Конкурс је отворен до 01.06. 2013. године

Линк ка конкурсу: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=162:-2013-05-08-1&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13
 

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

Позив за подношење предлога програма активности за време трајања дечје недеље у 2013. години.

Подносиоци предлога Програма могу бити регистроване републичке организације (удружења) које својим програмима предвиђају активности које доприносе испуњавају циљеве Дечје недеље, а имају најмање три године искуства у организовању манифестација за децу на републичком нивоу.

Заинтересоване организације, дужне су да своје предлоге доставе до 15. маја 2013. године, у 13 часова.

Линк ка конкурсу: http://www.minrzs.gov.rs/konkursi.php
 

Одлука о расподели средстава по конкурсу за подршку пољопривреде

Комисија је размотрила 4 пристигле пријаве и на основу увида у њих предлаже следећу расподелу:

1. Удружење пољопривредске прозвођача „Банатска Ленија“: 2.500.000,00 динара
2. Удружење пчелара Кикинда: 1.500.000,00 динара
3. Удружење пчелара „Матица“ Банатско Велико село: 600.000,00 динара
4. Удружење виноградара и винара „Шасла“ Иђош: 400.000,00 динара.

Укупан број директних корисника по 4 пројекта је 132 претежно младих пољопривредника.

Са корисницима средстава потребно је склопити угуворе где ће се прецизирати услови коришћења, као и правдања добијених средстава.
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Расписује

Јавни конкурс

За поделу средстава за финансирање програма подршке за спровођење пољопривредне политике, политике руралног развоја општине Кикинда

Преузмите конкурс

Преузмите образац

Нафтна индустрија Србије расписала је позив за јавни конкурс, који ће трајати до 10. маја. Сва удружења грађана и друге непрофитне установе са територија десет општина и градова са којима је НИС потписао Споразум о сарадњи моћи ће самостално да конкуришу за подршку НИС-а њиховим пројектима из области спорта, културе, екологије, науке и хуманитарних делатности.

Новина у овогодишњем Споразуму је да ће компанија НИС директно доделити 100 одсто средстава која ће се расподелити путем јавног конкурса, за разлику од претходне године када су средства расподељена по принципу 50-50, односно 50 одсто новчаних средстава расподелила је општина самостално, а преосталих 50 одсто расподељено је путем јавног конкурса.

У понедељак je потписан Споразум о стратешкој сарадњи за 2013. годину између компаније НИС и општина у којима ова компанија послује. Споразуми се односе на пројекте у развоју локалних заједница, а њихова укупна вредност је 88 милиона динара и реализује се у оквиру НИС-овог корпоративног програма „Сарадња ради развоја“ већ пет година заредом. Овом приликом Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а изјавио је:

„НИС кроз сарадњу са општинама и градовима жели да успостави добре партнерске односе и да допринесе квалитету живота у локалним заједницама. Надам се да ће уз нашу помоћ и доделу средстава путем јавних конкурса многи локални пројекти заживети и да ће организације и удружења успети да реализују своје активности и програме. НИС као савремена и модерна, друштвено одговорна компанија, настојаће и убудуће да значајно доприноси развоју заједница у којима послује. Већ пету годину заредом реализујемо програм сарадње са локалним заједницама у Србији, а само прошле године вредност пројекта износила је скоро 87 милиона динара. Велико нам је задовољство што НИС има капацитете и може да помогне локалним грађанима да реализују своје приоритете и тиме промене свет на боље.“

Споразум је пописан са Новим Садом, Нишом, Панчевом, Зрењанином, Кикиндом, Новим Бечејом, Житиштем, Кањижом и Србобраном и, по први пут, са градом Чачком.

Услови и пропозиције јавног конкурса објављени су на сајту НИС-а, www.nis.rs/konkurs.


Заинтересовани могу слати своје предлоге до 10. маја 2013. године до 16 часова путем онлајн пријава на веб сајту www.nis.rs/konkurs или путем мејла saradnjaradirazvoja@nis.eu.


Резултати конкурса биће објављени на сајту НИС-а www.nis.rs/konkurs, као и сајтовима локалних самоуправа за пројекте који се реализују на њиховој територији, наводи се у саопштењу ове компаније.

Општинско веће општине Кикинда и Канцеларија за младе, расписује конкурс 8. априла 2013. године

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кикинда за 2013. годину за реализацију пројеката из области политике за младе од значаја за општину Кикинда - Пројеката којима се остварују циљеви дефинисани имплементацијом Локалног акционог плана политике за младе општине Кикинда у 2013. години.

Овим путем позивамо сва удружења и организације из општине Кикинда, које раде са младима и за добробит младих, да аплицирају са својим идејама на Јавни конкурс за реализацију Локалног акционог плана политике за младе општине Кикинда.

Циљ конкурса:
Циљ конкурса је да обезбеди услове за побољшање положаја младих и њихово активно учешће у друштву тиме што ће поделити неповратна средства у износу од укупно 2.000.000,00 динара најуспешнијим пројектима.

Рокови:
Конкурс траје од 08. априла до 29. априла 2013. Неблаговремене (конкурсна документација која буде предата након 29. априла) и непотпуне пријаве на Јавни конкурс, неће бити разматране.

Шта је потребно да бисте аплицирали?

Потребно је да:

Пажљиво исчитате Смернице које можете пронаћи на сајту општине Кикинда

Имате регистровано удружење или организацију са седиштем на територији општине Кикинда

Право конкурисања имају и неформалне групе младих

Попуните апликационе формуларе

Пошаљете своје биографије

Имате добру идеју како да се унапреди положај младих у Кикинди , водећи се приоритетом Локалног акционог плана за 2013. годину.

Због чега ће Вам се допасти овај кокурс?

Овај Конкурс Вам нуди могућност да аплицирате са једним пројектом, да набавите опрему која Вам је потребна за реализацију пројекта као и да имате надокнаду за ваш рад.

А нисте ни сами!

Уколико Вам је потребна помоћ у попуњавању апликационих формулара, можете лично посетити Канцелаију за младе или нас позвати путем телефона.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у Канцеларији за младе, лично, или телефоном:

Канцеларија За Младе
Трг Српских Добровољаца 23, локал 105
0230/22-544
kancelarijazamlade.ki@gmail.com

Уколико желите да нас посетите лично, можете то урадити у периоду од 11:00 до 14:00 часова сваког радног дана.

Сва потребна документација налази се у осталим прилозима.

 

Национална служба за запошљавање расписала је:

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2013. години

Јавни конкурс за доделу субвенције зараде за запошљавање особа са инвалидитетом без радног искуства

Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у 2013. години

Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања у 2013. години

Јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима

Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2013. години

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2013. години

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују особе са инвалидитетом

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2013. години

Датум објаве: 30. март 2013.

Више о конкурсима: http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi?page=0
 

КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЛИ УЧЕШЋА НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ

Конкурс је намењен спортским организацијама са територије АП Војводине, које организују или учествују на спортским приредбма од интереса за Аутономну Покрајину Војводину.

Рок за подношење пријава: 11.04. 2013. године.

Више о конкурсу: http://www.sio.vojvodina.gov.rs/

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице расписао је

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2013. години

Рок за подношење пријава 19. април 2013. године.

Више о конкурсу: http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=1299&PHPSESSID=p7o9bi058i3cc818gg5ch71bk3

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је

К О Н К У Р С

за доделу бесповратних средстава у укупном износу до 7.000.000,00 динара, којима ће се финансирати активности удружења грађана у 2013. години, чија је делатност у вези са пољопривредном производњом.

Средства ће се користити за реализацију следећих активности:

Реализацију програмских активности удружења грађана, осим програма у вези са организовањем манифестација,
Побољшање услова рада удружења грађана (набавка опреме).

Право да конкуришу имају удружења грађана са подручја АП Војводине чија је делатност везана за пољопривредну производњу изузев удружења која су користила подстицајна средства овог Секретаријата а нису оправдала наменско и законито коришћење тих средстава.

Више о конкурсу: http://195.178.40.73/poljoprivreda/node/71

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је

К О Н К У Р С

за доделу бесповратних средстава за унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине

Предмет конкурса је додела бесповратних средства за набавку противградних мрежа са наслоном на површини не мањој од 1ха и не више од 10 ха на територији АП Војводине у висини од 60% од укупне вредности опреме.

Укупан износ средстава који се додељује је 160.000.000,00 динара. Износ средстава за подршку инвестиција по спроведеном конкурсу не може бити већи од 800.000,00 динара по хектару.

Право да конкуришу имају:
- физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава;
- правна лица – регистрована за обављање делатности гајења воћа;
- земљорадничке задруге, које су регистроване за обављање делатности гајења воћа (најмање десет задругара који имају регистровано пољопривредно газдинство и налазе се у активном статусу).
Сва лица која конкуришу морају бити са територије Аутономне Покрајине Војводине.

Рок за подношење пријава је 17.5.2013.

Више о конкурсу: http://195.178.40.73/poljoprivreda/node/67

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је

К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2013. години

Предмет конкурса је додела подстицајних средстава физичким лицима - носиоцима регистрованог пољопривредног газдинства за куповину опреме неопходне за биљну производњу у заштићеном простору у висини до 50% од укупне вредности инвестиције.

Укупан износ средстава који се додељује је 80.000.000,00 динара.

Корисници подстицаја могу бити физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства, са подручја АП Војводине, који се баве производњом: поврћа, цвећа и јагодичастог воћа.

Рок за подношење пријава је 17.5.2013.

Више о конкурсу: http://195.178.40.73/poljoprivreda/node/69

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је

К О Н К У Р С

За доделу бесповратних средстава за реализацију активности :

Наводњавање пољопривредних култура инвестирањем у системе за наводњавање у укупном износу до 175.000.000,00 динара. Средства за реализацију наведене активности обезбеђују се из буџета АП Војводине до 50% вредности реализоване инвестиције. Преостала средства обезбеђује корисник средстава.

Право да конкуришу имају физичка лица – регистрована пољопривредна газдинства, привредна друштва и земљорадничке задруге са територије АП Војводине која приступају изградњи система за наводњавање и набавци опреме за наводњавање у ратарству, повртарству, воћарству, стакленицима и пластеницима.

Рок за подношење пријава је 30.9.2013.

Више о конкурсу: http://195.178.40.73/poljoprivreda/node/68

Обавештавамо Вас да је Стална конференција градова и општина расписала конкурс за најбоље медијске прилоге о пракси у локалној самоуправи под називом „ДРУГАЧИЈЕ ОД ДРУГИХ".

Конкурс је отворен од 1. априла до 15. октобра 2013. године за новинаре локалних, регионалних и националних медија, а теме конкурса су: евро интеграције, заштита животне средине, родна равноправност и унапређење пословног окружења на локалном нивоу.

Комплетна информација о овом конкурсу доступна је на веб сајту СКГО www.skgo.org/contests/80, као и у прилогу мејла.

Преузмите текст конкурса

Расподела средстава по основу Конкурса за суфинансирање рада удружења грађана за 2013. годину

Преузмите табеларни приказ
 

Расподела средстава по Конкурсу за доделу стипендија спортистима неолимпијских спортова за 2013. годину

Преузмите табеларни приказ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА расписао је

К о н к у р с

за промоциј у локалних манифестација као туристичке понуде у руралним срединама

Конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката намењених програмима и активностима удружења жена на селу у АП Војводини са циљем промоције локалних манифестација као туристичке понуде у руралним срединама

Конкурс је отворен до 01. новембра 2013. године, односно до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Више о конкурсу
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА расписао је

К о н к у р с

за доделу бесповратних средстава локалним механизмима за равноправност полова за активности и програме намењене унапређењу области родне равноправности и елиминисању сваког облика дискриминације жена у локалној заједници

Конкурс је отворен до 1. новембра 2013. године, односно до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Више о конкурсу
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА расписао је

К о н к у р с

за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима грађана за финансирање пројеката у области равноправности полова

Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања (29. март 2013. год.)

Више о конкурсу
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА расписао је

К о н к у р с

за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области афирмације сеоских средина као туристичког потенцијала – „Село са разгледнице”

Конкурс је отворен до 1. новембра 2013. године, односно до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Више о конкурсу

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА расписао је

К о н к у р с

за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима грађана за подршку програмима и активностима удружења жена на селу у АП Војводини са циљем економског оснаживања жена у руралним срединама

Конкурс је отворен до 01. новембра 2013. године, односно до утрошка средстава.

Више о конкурсу

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

К о н к у р с

за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања АП Војводини за 2013. годину

Рок за подношење пријава на Конкурс је 3. април 2013. године.

Више о конкурсу
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

К о н к у р с

за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области ученичког стандарда у АП Војводини за 2013. годину

Рок за подношење пријава на Конкурс је 3. април 2013. године.

Више о конкурсу

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО расписао је

К о н к у р с

за подршку активностима усмереним на стварање производа са већом додатом вредношћу у АП Војводини у 2013. години

Конкурс је отворен од 10. марта до 10. маја 2013. године.

Више о конкурсу

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ расписуjе

К О Н К У Р С

за доделу стипендија спортистима неолимпијских спортова

Преузмите конкурсну документацију
 

Расподела средстава по основу Конкурса за доделу стипендија спортистима за 2013. годину.

Преузмите закључак и табелу

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ расписао је

Конкурс

за дотације организацијама етничких заједница у Аутономној Покрајини Војводини

Конкурс се расписује за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и набавке опреме и инвестициона улагања организација етничких заједница са територије Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години.

Рок за подношење пријава је 22. март 2013. године.

Више о конкурсу
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ расписао је

Конкурс

за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине за 2013. годину

У складу са чланом 4. Одлуке о расподели буџетских средстава, средства се одобравају за суфинансирање обављања градитељске, добротворне и научне делатности традиционалних цркава и верских заједница, као и организација и установа чији су они оснивачи, а које делују на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Рок за подношење пријаве је 01.04. 2013. године.

Више о конкурсу
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ расписао је

Конкурс

за реализацију акционог плана политике за младе у АП Војводини током 2013. године

Конкурс је намењен за финансирање и суфинансирање пројеката организација младих и за младе, Канцеларија за младе, локалних самоуправа и установа ради реализације Акционог плана политике за младе у АП Војводини, чије је седиште на територији АП Војводине.

Рок подношења пријаве је 15 дана од дана објављивања Конкурса (14.03.2013. године).

Више о конкурсу
 

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ расписало је

Позив

за подношење предлога пројеката на конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији 2013. године

Приоритети финансирања:

1. Превенција институционализације и деинституционализација
- Становање уз подршку за особе са инвалидитетом
- Дневни боравци за особе са инвалидитетом
- Стимулативни и инклузивни програми намењени деци, одраслим и старим особама са инвалидитетом, као и њиховим породицама у циљу превенције институционализације

2. Побољшање приступачности физичког окружења

- Уклањање архитектонских баријера

3. Услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом

- активности допунске подршке које својим садржајем спадају у домен стимулације, интеграције и реинтеграције, инклузије, едукације, радно окупационих и психосоцијалних програма у ширем смислу
- активности које имају за циљ побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом стварањем могућности за слободан избор услова и начина живота у изабраном окружењу

Подносиоци предлога пројекта могу бити: Удружења особа са инвалидитетом, као и друга удружења грађана која реализују програме чији је циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом.

Рок за достављање пројектних предлога 15.3.2013.
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ расписао је

Конкурс

за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години за реализацију пројектних активности удружења грађана у 2013. години чије је седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине, и то:

1. пројеката који ће промовисати заштиту животне средине и конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едукације и подизања свести јавности на територији АП Војводине у износу од 2.000.000,00 динара и

2. пројеката из области архитектуре, урбанизма и градитељства, којима ће се промовисати урбано, архитектонско и градитељско наслеђе, принцип приступачности, универзалног дизајна, енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије у износу од 2.800.000,00 динара

Право за учешће на конкурсу:
На конкурсу за су/финансирање пројеката могу да учествују регистрована удружења грађана са територије АП Војводине са једним пројектом.

Достављање пријава: од дана објављивања у дневном лист „Дневник“ до 30.03.2013. године.

Преузмите пријаве
 

Распоред средства из буџета за финансирање редовних активности спортских организација по поднетим пријавама

Преузмите закључак

Преузмите табеларни приказ расподеле
 

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада винове лозе и опреме у виноградарству у 2013. години. Конкурс је отворен од 03. фебруара 2013. до 4. марта 2013. године.

Преузмите конкурсну документацију

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2013. години. Конкурс је отворен од 03. фебруара 2013. до 4. марта 2013. године.

Преузмите конкурсну документацију

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање у 2013. години. Конкурс је отворен од 03. фебруара 2013. до искоришћења планираних средстава.

Преузмите конкурсну документацију

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2013. години. Конкурс је отворен од 03. фебруара 2013. до 4. марта 2013. године.

Преузмите конкурсну документацију

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2013. години. Конкурс је отворен од 03. фебруара 2013. до искоришћења планираних средстава.

Преузмите конкурсну документацију

Комисија за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање породица избеглих лица на територији општине Кикинда (у даљем тексту: Комисија) расписује

О Г Л А С

за подношење захтева за доделу помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање породица избеглих на територији општине Кикинда

Преузмите оглас

Распоред средстава по К О Н К У Р С У за суфинансирање програма/проjеката коjи своjим квалитетом доприносе развоjу и презентациjи уметности и културе за 2013. годину

Преузмите табеларни приказ
 

Општинско веће расписуjе

К О Н К У Р С

за суфинансирање рада Удружења грађана за 2013. годину

Преузмите конкурсну документацију

 

Општинско веће расписуjе  К О Н К У Р С  за доделу стипендија спортистима

за 2013. годину, из буџета Општине Кикинда. Средства у висини од 2.000.000,00 динара биће распоређена на следећи начин: 60% средстава биће додељено спортистима у појединачним спортовима, а 40% средстава спортистима у екипним спортовима. Финансираће се само они спортови који су таксативно наведени у Правилинику о спортским гранама у Републици Србији („Сл. гласник РС“ број 72/2011).

Преузмите конкурсну документацију
 

Распоред одобрених средстава по Конкурсу за суфинансирање програма/пројеката који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта

Преузмите табеларни приказ

На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 и 7/10), Општинско веће општине Кикинда на седници од 21 .01.2013. године, донело је

О Д Л У К У о расписивању конкурса за финансирање из буџета за потребе у области спорта на територији Кикинде за 2013. годину

Преузмите конкурс

О Г Л А С
за подношење захтева за доделу помоћи у грађевинском материјалу за обезбеђивање основних услова становања интерно расељених лица на територији општине Кикинда

Преузмите оглас

О Г Л А С
за подношење захтева за доделу помоћи у грађевинском материјалу за обезбеђивање основних услова становања избеглих лица на територији општине Кикинда

Преузмите оглас

Гаранцијски фонд АП Војводине расписује

Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита за набавку нове пољопривредне механизације и опреме

Преузмите конкурсну документацију

Комисија за доделу стипендија општине Кикинда, која је именована решењем председника општине Кикинда бр. V-67-4/2009 на основу члана 23. став 1. алинеја 6. и члана 23в. Правилника о додели стипендија за младе таленте и ученике и студенте слабијег материјалног стања са територије општине Кикинда бр. V-110-14/2008-пречишћен текст, по расписаном конкурсу бр. V-67- 6/2012 који је објављен на огласној табли Општинске управе општине Кикинда, дана 09.11.2012. године, донела је дана 03.12.2012. године

О Д Л У К У о додели стипендија

Преузмите одлуку

Општинско веће општине Кикинда расписало је

Конкурс  за доделу Годишње награде општине Кикинда за 2012. годину

Преузмите документацију

Покрaјински секретaријaт зa енергетику и минерaлне сировине расписао је

JAВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних средстава невладиним организацијама и непрофитним институцијама за развој и унапређење области примене сазнања о обновљивим изворима енергије и рационалноj употреби енергије

Погледајте детаље конкурса

Министарство културе и информисања је расписало

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања припадника српског народа у земљама региона у 2013. години

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области информисања особа са инвалидитетом у 2013. години

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања на jезицима националних мањина у 2013.години

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма из области jавног информисања у 2013.години

Погледајте конкурсе
 

Конкурс - за доделу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2012 годину

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство доделиће у 2012. години путем овог конкурса средства у износу до 32.000.000,00 динара за реализацију следећих активности:

1. Израду и реализацију програма и пројеката изградње или адаптације објеката за привремено складиштење одстрељене дивљачи, објеката за обраду и расецање дивљачи на стратешки-функционалним локацијама, у износу до 1.500.000,00 динара.

2. Реализација програма заштите и унапређења, гајења ловостајем заштићене ситне и крупне дивљачи, у износу до 12.500.000,00 динара, и то за:

а) Изградњу ловно - техничких објеката:

 • прихватилишта за фазанске пилиће,
 • појилишта за дивљач и
 • уређење полигона за фазане,

б) Реконструкцијa ловно техничких објеката у ловиштима посебне намене, у износу до 3.000.000,00 динара.

3. Научно-истраживачки и стручни рад, у износу до 2.100.000,00 динара.

 • истраживање реалног прираста зеца у АП Војводини за ловну сезону 2013/2014 годину;
 • научно-истраживачки рад у делатности ловства;
 • едукација кадрова у ловству, путем семинара, израде едукативних материјала и др..

4. Друге намене у складу са Законом о дивљачи и ловству, у износу до 12.900.000,00 динара, за набавку опреме за кориснике ловишта у АП Војводини, и то за:

 • компјутере,
 • ловочуварска одела,
 • двогледе и
 • другу опрему - мопед.

Конкурс траје од 20.11.2012. до 05.12.2012.

Покрајински секретаријат за пољопривреду расписао је

Конкурс - о расподели средстава зa спровођење Годишњег програма мера код одгајивачког програма у АП Војводини за 2012. годину

Преузмите конкурсну документацију
 

Конкурс - за доделу средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2012. годину

Преузмите конкурс
 

Канцеларија за људска и мањинска права расписала је

Конкурс за пројекте удружења ради унапређења положаја и статуса Рома у Републици Србији.

Преузмите конкурс
 

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката Удружења грађана који доприносе унапређењу квалитета живота грађана у локалној заједници

Преузмите конкурсну документацију
 

Покрајински секретеријат за пољопривреду расписао је конкурс за

Јавни оглас за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2012. Годину

Конкурс траје од 09.11.2012. до 05.12.2012.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује јавни оглас за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2012. годину

Средства подстицаја за издавање обрадивог пољопривредног земљишта у закуп износе до 100.000.000,00 динара. Средства за реализацију наведених активности обезбеђена су у буџету АП Војводине.

Корисници средстава су физичка лица (пољопривредници), носиоци и чланови регистрованог пољопривредног газдинства уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава, који су власници пољопривредног земљишта и:

 • имају пребивалиште на територији АП Војводине,
 • који су старији од 65 година и нису корисници пензије по основу права пензијског и инвалидског осигурања запослених или самосталних делатности, осим корисника пензије по основу права пољопривредног осигураника и корисника инвалидске пензије који су то право стекли као осигураници пољопривредници. (Услов у погледу година живота не односи се на кориснике инвалидске пензије),
 • да су Уговор о дугорочном закупу закључили у 2012. години (односно 2009, 2010. или 2011. под условом да су већ корисници ових средстава),
 • дају у закуп обрадиво земљиште од најмање 0,5 до највише 10 хектара на период од најмање 5 година, од дана закључења Уговора,
 • да Уговор није закључен између чланова истог регистрованог пољопривредног газдинства.

Преузмите конкурсну документацију
 

Покрајински секретеријат за пољопривреду расписао је конкурс за

Спровођење програма унапређења рада удружења одгајивача стоке

Конкурс траје од 09.11.2012. до 24.11.2012.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује конкурс о расподели средстава за спровођење Програмa унапређења рада удружења одгајивача стоке у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину.

Средства за суфинансирање дела трошкова унапређења рада удружења одгајивача стоке у АП Војводини за 2012. годину укупно износе 5.000.000,00 динара. Расподела предвиђених средства вршиће се за унапређењa рада удружења одгајивача стоке, чије се седиште налази на територији АП Војводине и која су у систему Пољопривредних стручних служби (Регионалних одгајивачких организација).

Преузмите конкурсну документацију
 

Покрајински секретеријат за пољопривреду расписао је конкурс за

Коришћење генетских ресурса домаћих животиња

Конкурс траје од 09.11.2012. до 24.11.2012.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује конкурс о расподели средстава за очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину

Средства у износу од 3.284.000,00 динара су намењена за суфинансирање дела трошкова унапређења рада код власника генетских ресурса домаћих животиња, а у сврху очувања, одрживог коришћењa и унапређења начина одгајивања аутохтоних раса домаћих животиња, и то: Говедарство (Подолац и Буша), Свињарство (Мангулица) иОвчарство (Виторога жуја и Чоканска цигаја), чија су грла под контролом основних, регионалних и главне одгајивачке организације (члан 7, 8. и 9. Закона о сточарству, ''Службени гласник РС'', број 41/09 и 93/12)

Право на остваривање ових средстава имају регистрована пољопривредна газдинства - власници генетских ресурса (аутохтоних раса) домаћих животиња, чије се седиште налази на територији АП Војводине.


Преузмите конкурсну документацију

Покрајински секретеријат за пољопривреду расписао је конкурс за

Одржавање локалних и регионалних изложби стоке

Конкурс траје од 09.11.2012. до 24.11.2012.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује конкурс о расподели средстава за одржавање локалних и регионалних изложби стоке у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину

Средства за суфинансирање и рефундирање дела трошкова одржавања локалних и регионалних изложби стоке у АП Војводини укупно износе 3.500.000,00 динара. Право на подношење пријаве за коришћење средстава имају удружења грађана - организатори изложби стоке, чије се седиште налази на територији АП Војводине.

Преузмите конкурсну документацију
 

Покрајински секретеријат за пољопривреду расписао је конкурс за

Суфинансирање техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура

Конкурс траје од 10.11.2012. до 26.11.2012.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује конкурс за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура. За израду техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура у буџету АП Војводине предвиђено је до 20.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 50%. Преостала средства обезбеђује корисник средстава.

Право и услови за учешће на конкурсу:

Право да конкуришу имају градови и општине са територије АП Војводине који су својим годишњим Програмима заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта предвидели израду техничке документације везане за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта.

Преузмите конкурсну документацију
 

Покрајински секретеријат за пољопривреду расписао је конкурс за

Суфинансирање опремања или ангажовања пољочуварске службе

Конкурс траје од 13.11.2012. до 30.11.2012.

Покрајински секретаријат за пољопривреду,водопривреду и шумарство објављује конкурс за опремање или ангажовање пољочуварске службе буџетом АП Војводине предвиђено је укупно до 70.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 60%. Преостала средства обезбеђује корисник средстава.
Право и услови за учешће на конкурсу:

Право да конкуришу имају градови и општине са територије АП Војводине који су донели одлуку о оснивању или ангажовању пољочуварске службе и који су својим годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта предвидели опремање или ангажовање пољочуварске службе.

Преузмите конкурсну документацију

Општинско веће расписуjе
К О Н К У Р С
за суфинансирање програма/проjеката коjи своjим квалитетом доприносе развоjу, унапређењу и афирмацији спорта за 2013. годину

Преузмите конкурс

Општина Кикинда, у циљу подстицања талентованих студената који су у току школовања остварили изузетне резултате, као и подршке студентима који су слабијег материјалног стања, расписује

Конкурс

за доделу стипендија студентима основних студија за школску 2012/2013. годину

Преузмите конкурс

Општинско веће расписуjе

К О Н К У Р С за суфинансирање програма/проjеката коjи своjим квалитетом доприносе развоjу и презентациjи уметности и културе за 2013. годину

Конкурс се расписуjе Одлуком ОВ општине Кикинда број II-06-42/2012 од 08.10.2012. године.

Преузмите конкурс

У складу са планираним активностима за 2012. годину и обезбеђеним буџетским средствима, Покрајински секретаријат за спорт и омладину р а с п и с у ј е


К О Н К У Р С ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГЕ У АП ВОЈВОДИНИ


Конкурс је намењен за финансирање и суфинансирање пројеката удружења, органа локалне самоуправе и установа чије је седиште на територији АП Војводине, ради реализације Акционог плана за борбу против дроге у АП Војводини.

Преузмите конкурс
 

КОНКУРС за суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2013. години
Преузмите конкурс

К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката
усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за
наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2012. години

Преузмите конкурс

Конкурс секретеријата за пољопривреду

Преузмите конкурс

Преузмите образац

Guide to filling in S51–
Application form for project and programme support

Преузмите конкурс

К О Н К У Р С
за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава
из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2012. годину

Преузмите конкурс

К О Н К У Р С
за реализацију активности

Преузмите конкурс

К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката
очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини
у 2012. години

Преузмите конкурс

ЈАВНИ КОНКУРС-ЕНЕРГИЈА ЖИВОTА

Преузмите конкурс

ИЗВЕШТАЈ о трошку средстава за доделу стипендија спортистима

Преузмите извештај

П Р И Ј А В А  за доделу стипендија спортистима

Преузмите пријаву

КОНКУРС за доделу стипендија спортистима

Преузмите конкурс

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2012. ГОДИНИ

Преузмите јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2012. ГОДИНИ

Преузмите јавни позив

Конкурс за

Омладинског радника у оквиру пројекта “Младићи као савезници у
спречавању насиља и сукоба на западном Балкану”

Преузмите конкурс

КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Преузмите конкурс

КОНКУРС ЗА ПОСЛОДАВЦЕ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ПОСЛОДАВЦИМА РАДИ
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Преузмите конкурс

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Пружања помоћи деци са сметњама у развоју и помоћи у кући
старим изнемоглим, социјално угроженим и инвалидним лицима
у 2012. години.

Преузмите конкурс

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2012. ГОДИНИ

Преузмите конкурс

Преузмите закључак

Цене ЈКП 6. Октобар Кикинда 2012.године

ПРЕУЗМИТЕ

Расподелa средстава по основу Конкурса за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана са територије општине Кикинда у 2012. години.

Преузмите закључак

Преглед расподеле средстава по Конкурсу за финансирање из буџета у области спорта на територији Кикинде за 2012. годину.

Преузмите закључак

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу бесповратних средстава
у оквиру МЕРЕ ПОДРШКЕ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈА ИМАЈУ ТЕНДЕНЦИЈУ БРЗОГ РАСТА - ГАЗЕЛЕ

Преузмите јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу бесповратних средстава у оквиру
МЕРЕ ПОДРШКЕ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА,
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ЗАДРУГАМА ЗА ЈАЧАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ

Преузмите јавни позив

Kонкурс - МЕДИЈИ 2012

Преузмите резултате

Преузмите ценовник

ступа на снагу 01.10.2012.

Преузмите ценовник

ступа на снагу 01.10.2012.

Преузмите ценовник

ступа на снагу 01.10.2012.

УСАИД објавио позив за достављање пријава за бесповратна средства усмерена на промовисање успостављања механизама комуникације између организација грађанског друштва, јавног сектора и локалних самоуправа.

Dalje informacije mozete pronaci na http://www.lokalnirazvoj.rs/poziv-za-dost-prijava.html

КУЛТУРА-2012.

Преузмите конкурс

Резултати конкурса за Фонд културе и физичке културе

Преузмите резултате

О Д Л У К A О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ПОТРЕБЕ У ОБЛАСТИ

СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ КИКИНДЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРС

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

расписуjе К О Н К У Р С

за суфинансирање програма/проjеката удружења грађана за 2012. годину

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРС


Конкурс за јавно информисање 2012.

рок за доставу документације продужен до петка 3.фебруара

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРС

рок за доставу документације продужен до петка 3.фебруара

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРС

OKOK EKO INFO

Опширније...

OKOK EKO INFO

Опширније...

Резултати конкурса за Фонд културе и физичке културе

ПРЕУЗМИТЕ РЕЗУЛТАТЕ

Резултате можете преузети ОВДЕ

 

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Сектор за управљање пројектима

ОБАВЕШТАВА

градове и општине, односно јединице локалних самоуправа, као и установе (школе и јавна предузећа) да могу извршити пријављивање пројеката за финансирање изградње, реконструкције, адаптације и санације спортских објеката у 2012. години

Raspisuje opšti javni anonimni arhitektonski konkurs za izradu idejnog rešenja stalne postavke
i pratećih sadržaja Narodnog muzeja Kikinda, septembar 2011. godine

Preuzmite konkurs

Обука за пописиваче који ће учествовати у попису на територији града биће одржана од 21. до 23. септембра према распореду у приложеној табели, са почетком у 9 часова.
Обуке у селима спроводиће се у истом термину на следећим местима:
1. Мокрин - зграда месне заједнице
2. Сајан – зграда месне заједнице
3. Наково – зграда месне заједнице
4. Банатско Велико Село – зграда месне заједнице
5. Иђош – зграда месне заједнице
6. Руско Село и Нови Козарци – ловачки дом у Руском селу
7. Банатска топола и Башаид – задружни дом у Башаиду
Кандидати који путују добиће накнаду за путне трошкове.
Моле се кандидати за пописиваче да се држе распореда и да не касне на инструктажу.Ради израде идентификационих картица , неопходно је да првог дана пописивачи са собом понесу фотографију (формата за личну карту). Да би се избегли трошкови, довољно је да пописивачи изрежу било коју фотографију у том формату. Присуство инструктажама је обавезно.

ПУНКТОВИ ЗА ОБУКУ ПОПИСИВАЧА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КИКИНДА

 

Коначни списак изабраних кандидата за пописиваче – објављено 6. Септембра 2011.

Руско Село

Нови Козарци

Башаид

Наково

Сајан

Мокрин

Иђош

Кикинда

Банатско Велико Село

Банатска Топола

Прелиминарни списак кандидата за пописиваче - објављено 23.08.2011. у 14.15 часова
Датум: 23.8.2011.
ОПШТИНА КИКИНДА
ОПШТИНСКА ПОПИСНА КОМИСИЈА
Дана: 23.08.2011.

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се кандидати за пописиваче са серијским бројевима пријава који се налазе изнад црте на приложеном прелиминарном списку, да су дужни радним даном у периоду од 24.08.2011. године до 29.08.2011. године у времену од 8 до 14 часова, поднесу следећа оригинална документа на увид као и копије свих тражених докумената:

ADRIATIC IPA Cross-border cooperation 2007-2013


Отворен је Други позив за подношење предлога пројеката у оквиру IPA Adriatic Програма прекограничне сарадње.


Рок за подношење пријава је 02.11.2011.


Право учешћа на конкурсу имају националне и регионалне власти, локалне самоуправе, јавне институције, организације цивилног друштва и приватне компаније (под одређеним условима).


Више информација можете пронаћи на wеb страници програма:

www.adriaticipacbc.org

 

Позив

за достављање пријава за Програм финансијске подршке агробизнисима у Србији за увођење међународних стандарда у области система безбедности и квалитета хране


Преузмите позив

Делегација Европске уније у Србији објавила два нова позива за предлоге пројеката у области демократије и људских права - European Instrument for Democracy and Human Rights - EIDHR 2011 za Srbiju, i EIDHR Global.  Релевантна документа за позив EIDHR 2011 za Srbiju можете пронаћи на следећем линку:

 http://www.europa.rs/kakoDoFondova/otvoreno.html.

Рок за подношење предлога пројеката је 29.08.2011.  

 

Позив за EIDHR Global објављен је овде:

 https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1310459694704&do=publi.detPUB& searchtype=AS&Pgm=7573843& zgeo=38220&aoet=36538&ccnt= 7573876&debpub=&orderby=upd& orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=131085

Овај позив отворен је до 01.08.2011. и важи за све земље.

МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

У оквиру Пројеката “Пружање унапређених услуга на локалном нивоу- DILS” објављујеПозив за подношење предлога пројеката удружења грађана за доделу грантова за пројекте који имају  за циљ имају унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији. Више информација путем овог линка

http://www.minrzs.gov.rs/cms/sr/konkursi/301--dils--

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

РАСПИСУЈЕ

Ј А В Н И  О Г Л А С


за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2011. годину

Преузмите текст огласа

 

Национална агенција за регионални развој расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ

 


за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке удружењима предузетника за 2011. годину

 


Преузмите документацију јавног позива

 

Оглас


За избор корисника за доделу помоћи избеглицама која се састоји у куповини и донацији домаћинстава са окућницом за решавање стамбених питања избеглица на територији општине Кикинда

 


Преузмите текст огласа

Позив за подношење пројеката увођења и ширења еко-иновативних производа


Национална агенција за регионални развој, са циљем унапређења иновативне делатности у Србији, обезбеђује техничку и саветодавну подршку у процесу пријаве еко-иновативних пројеката у оквиру програма „Програма за предузетништво и иновативност“.


Преузмите позив

К О Н К У Р С

 

за доделу бесповратних средстава за суфинансирање  изградње светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) у локалним самоуправама у Аутономној Покрајини Војводини


Преузмите текст конкурса

Конкурс

за доделу субвенција за стручно оспособљавање и запошљавање приправника заснивањем радног односа на одређено  или неодређено време

 Преузмите конкурс

ОПШТИНА КИКИНДА  И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ расписују


ЈАВНИ ПОЗИВ

 


НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2011. ГОДИНИ

 


Преузмите јавни позив

 

ОПШТИНА КИКИНДА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ

 


ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2011. ГОДИНИ

 


Преузмите јавни позив

 

Република Србија
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања расписује


К О Н К У Р С


за суфинансирање пројеката у области заштите животне средине у 2011. години чији су носиоци невладине организације

 


Преузмите конкурсну документацију


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру


МЕРЕ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ИНОВАТИВНИХ КЛАСТЕРА

 

 Преузмите документацију


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру

МЕРE ПОДРШКЕ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ЈАЧАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ

Преузмите документацију

На основу члана 9. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи од 10.05.2011. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање породица избеглих и интерно расељених лица на територији општине  Кикинда (у даљем тексту: Комисија) расписује

О Г Л А С

за подношење захтева за доделу помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање породица избеглих и интерно расељених лица на територији општине Кикинда

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, као Координатор пројекта, у име и за рачун Фонда за заштиту животне средине расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање пројеката у области унапређења стања животне средине у функцији одрживог развоја на територији АП Војводине у 2011. години

преузмите упитник

Ј А В Н И    П О З И В
за прикупљање понуда у отвореном поступку за Јавну набавку радова – санација фасаде на згради општине Кикинда бр. ЈН 15/2011

Преузмите јавни позив

Субвенција за  отварање нових радних места  у АП Војводини у 2011. години

Преузмите захтев

Министарство просвете и Европска унија реализују заједнички пројекат „Образовање за све – унапређење доступности и квалитета образовања деце из маргинализованих група“

Преузмите пројекат

Одлуке о расподели средстава по конкурсу за суфинансирање програма / пројеката који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе за 2011. годину

 

Преузмите одлуке

 

У оквиру активности за промовисање Кикинде као највећег зимовалишта сова утина на свету, а према закључку Општинског већа општине Кикинда, Туристичка организација општине Кикинда расписује:


КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЗАШТИТНОГ ЗНАКА “СОВА УТИНА”

 


Преузмите конкурс

Mинистарство за људска и мањинска права расписуjе

Kонкурс

за суфинансирање програма/пројеката за подизање капацитета за унапређивање положаја Рома у Републици Србији

 

Преузмите конкурс

Mинистарство за људска и мањинска права  расписуjе

Kонкурс

за суфинансирање програма/пројеката у области заштите и унапређења људских и мањинских права 

 

Преузмите конкурс

Министарство омладине и спорта расписује

Конкурс

за програме у области спорта усмерене ка реализацији циљева утврђених стратегијом развоја спорта у републици србији који се финансирају из буџетског фонда из игара на срећу

 

Преузмите конкурсну документацију

 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РАСПИСУЈЕ СЛЕДЕЋЕ

КОНКУРСЕ

ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА


 • Конкурс за реализовање програма у области унапређења спорта деце и омладине;
 • Конкурс за реализовање програма развоја рекреативног спорта;
 • Конкурс за реализовање програма развоја медицине у спорту;
 • Конкурс за реализовање програма унапређења науке, образовања и стручног рада у спорту;
 • Конкурс за реализовање програма унапређења спорта особа са инвалидитетом;
 • Конкурс за реализовање програма спречавања насиља у спорту;
 • Конкурс за реализовање програма спорта у локалним заједницама;
 • Конкурс за реализовање програма спорта у аутомним покрајнама;
 • Конкурс за реализовање програма унапређења врхунског спорта;
 • Конкурс за реализовање програма унапређења области женског спорта;

Преузмите конкурсну документацију

П о з и в

за достављање пријава за Програм финансијске подршке маркетиншким и промотивним активностима у агробизнису   


Преузмите позив

Покрајински секретаријат за образовање расписује

К о н к у р с

за суфинансирање програма/ пројекта у области основног и средњег образовања за 2011. годину


Преузмите конкурс

Одлука о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање програма/ пројеката који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта за 2011. годину


Преузмите одлуку

Национална служба за запошљавање расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за организовање спровођења јавних радова у 2011. години


Преузмите конкурсну документацију

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ расписује

К О Н К У Р С

за суфинансирање програма/пројеката за Удружења грађана за 2011. годину

 Преузмите конкурсну документацију

 

Оглас за пружаоце социјалних услуга

Преузмите оглас

На основу члана 3. Одлуке о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине за дотације организацијама етничких заједница, Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице расписује


К О Н К У Р С


за дотације организацијама етничких заједница у Аутономној Покрајини Војводини


Преузмите конкурсну документацију

На основу члана 7. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта («Сл. лист општине Кикинда број 4/2010), и члана 94. Статута Општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист Општине Кикинда», број  4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 и 7/2010  ), председник Општине, доноси

Р Е Ш Е Њ Е О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КОЈЕ ЈЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КИКИНДА


и расписује


О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КОЈЕ ЈЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КИКИНДА

 

 

Преузмите оглас

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу je расписао Конкурс за финансирање организовања едукација и радионица за представнике јавног и цивилног сектора са територије АП Војводине за процес програмирања и пројектног планирања у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње.

Преузмите конкурс

Министарство рада и социјалне политике, Сектор за борачко-инвалидску заштиту, упућује јавни позив заинтересованим невладиним организацијама основаним ради остваривања циљева у области неговања традиција ослободилачких ратова Србије и побољшања положаја бораца, ветерана, инвалида и породица палих пораца,  да  поднесу предлоге програма/пројеката који ће бити финансирани из буџета Републике Србије за 2011. годину.

Преузмите конкурс

Позив
за подношење предлога пројеката за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији

Преузмите позив

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
расписује

К О Н К У Р С

ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање проjеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури за 2011. годину


Преузмите конкурс и конкурсну документацију


Смернице за подносиоце предлога пројеката који се пријављују на

Конкурс  

за подизање капацитета и  унапређивање  рада локалних тела за родну равноправност у РС

Преузмите смернице

У складу са Одлуком о наградама и признањима општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 4/94, 7/96, 10/99 и 8/01), Општинско веће општине Кикинда донело је

ОДЛУКУ

о расписивању конкурса за доделу Годишње награде општине Кикинда

Општина Кикинда, Комисија за доделу стипендија, на основу члана 23. став 1. алинеја 3. Правилника о додели стипендија за младе таленте и ученике и студенте слабијег материјалног стања са територије општине Кикинда (бр V-110-14/1008 – пречишћен текст) расписује и објављује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Јавни позив за побољшање услова становања у стамбеним објектима у власништву избеглих, прогнаних или расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији ап војводине

 

Преузмите јавни позив

Јавни позив за пружање помоћи за стамбено збрињавање избеглих, прогнаних и расељених лица откупом сеоских кућа са окућницом

 

Преузмите јавни позив

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО р а с п и с у ј е


К О Н К У Р С


за доделу подстицајних бесповратних средстава у области руралног развоја у АП Војводини у 2010. години за програм:


САЛАШАРСКИ, ЕТНО И ВИНСКИ ТУРИЗАМ

Преузмите конкурс

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО р а с п и с у ј е


К О Н К У Р С

 

за доделу подстицајних бесповратних средстава у области руралног развоја у АП Војводини у 2010. години за програм:

 

АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ВАТРОГАСНИХ ДОМОВА

Преузмите конкурс

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО р а с п и с у ј е


К О Н К У Р С

 

за доделу подстицајних бесповратних средстава у области руралног развоја у АП Војводини у 2010. години за програм:

ИЗГРАДЊА НОВИХ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПИЈАЦА И ВАШАРИШТА


Преузмите конкурс

Конкурс за су-финансирање пројекта презентације Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу на OPEN DAYS-у 2010


На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину («Службени лист АПВ, бр. 20/09», 4/10-ребаланс)

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу  расписује

К О Н К У Р С

за су-финансирање пројекта презентације Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу на OPEN DAYS-у 2010

Пројекат се односи на:      

1) Израду пројекта организације локалног догађаја (local event) у Новом Саду, као обавезан део наступа на недељи региона и градова OPEN DAYS 2010

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. На конкурсу за су-финансирање израде пројекта могу да учествују регистроване невладине и остале непрофитне организације са територије АП Војводине

2. Пројекти се подносе на одговарајућем обрасцу за конкурисање који се може преузети овде .

Рок за подношење предлога пројекта 29.10.2010. године, а реализација пројекта у року од 10 дана од дана потписивања уговора.

3. Пријава на конкурс треба да садржи све релевантне информације, а посебно следеће податке: назив и седиште; контакт особу; број жиро рачуна, матични број и ПИБ; врста, кратак опис предлога пројекта са циљевима и мерама; време реализације пројекта; план употребе средстава; очекиване резултате; временски план употребе средстава; начин на који се планира надзор над наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта; суфинансирање пројекта из сопствених средстава и из других извора.

4. Пројекти који не садрже потпуну документацију неће се узимати у разматрање.

5. Укупан износ предвиђених средстава за доделу по овом јавном конкурсу је до 2.000.000,00 динара.

6. Рок за објављивање резултата Конкурса о додели средстава је 01. новембар 2010. године.

8. Рок завршетка пројекта је 10 дана од дана потписивања уговора.

9. Уколико је за извођење пројеката потребно учешће или суфинансирање из других извора, уз пријаву на Конкурс прилаже се и потврда (изјава) тих субјеката да прихватају учешће у реализацији пројекта.

10. Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта; врста и обим пројекта; време реализације пројекта; обим и врста додељених средстава; временски план употребе средстава; начин надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта.

11. Пријаве за Конкурс се подносе у затвореној коверти са назнаком «Пријава на конкурс за финансирање пројекта презентације Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу на OPEN DAYS-у 2010» на адресу:

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу

Булевар Михајла Пупина 16

21000 Нови Сад

Контакт особа: Прекодравац Александар, телефон 021/487-15-42.

 

12. Корисник средстава се обавезује да у року од 15 дана по завршетку пројекта достави координатору пројекта:

- завршни извештај о реализацији пројекта;

- финансијски извештај о утрошеним средствима, са пратећом документацијом 

Ј А В Н И    П О З И В


ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КИКИНДА ЗА 2011. ГОДИНУ

Преузмите јавни позив

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО расписује

К О Н К У Р С

За доделу бесповратних средстава у укупном износу до 10.000.000,00 динара, којима ће се финансирати активности удружења грађана у 2010. години, чија је делатност везана за пољопривредну производњу.

Преузмите конкурс

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за доделу бесповратних средстава у области руралног развоја у АП Војводини у 2010. години за програм: - ЕДУКАЦИЈА И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ АКТИВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ СТАНОВНИШТВА И ПОДСТИЦАЊЕ НА УДРУЖИВАЊЕ

Преузмите конкурс

Удружење грађана Група Процес у сарадњи са осам локалних медија у Србији расписује

КОНКУРС

за избор омладинских активиста/киња који ће активно бити укључени у рад локалних медија.

Преузмите конкурсну документацију

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО РАСПИСУЈЕ


К О Н К У Р С


за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2010. годину

 

Преузмите конкурс

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад Објављује


КОНКУРС


За доделу бесповратних средстава за реконструкцију и изградњу рибњачких површина

 

Преузмите конкурс

Република Србија МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ


за пријављивање пројеката за Национални инвестициони план Републике Србијезa 2011. годину

 

преузмите јавни позив 

 

Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, као Координатор пројекта, у име и за рачун Фонда за заштиту животне средине расписује

На основу члана 18. став 3. Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС“, бр. 72/09) и члана 13. став 2. тачка 14) Статута Фонда за заштиту животне средине („Службени гласник РС“, бр.37/05) и члана 6. Правилника о начину и условима додељивања кредита Фонда за заштиту животне  средине, Фонд за заштиту животне средине објављује


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 


Преузмите конкурс

Удружење ПААД центар за социокултуролошке изузетности уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта расписује


КОНКУРС


за финансирање најбоље волонтерске омладинске акције „МЛАДИ СУ ЗАКОН“ За Севернобанатски округ


Преузмите конкурс

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО РАСПИСУЈЕ


К О Н К У Р С


за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп у 2010. години


Преузмите конкурс

 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује

К О Н К У Р С

за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп у 2010. години

Преузмите конкурс

 

Конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката намењених стратешким правцима развоја ап војводине у области унапређења положаја и афирмације стваралаштва жена на селу на територији АП Војводине

Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, у оквиру реализације циљева Програма за подстицање запошљавања и самозапошљавања рањивих група жена у Аутономној Покрајини Војводини 2009-2011. године, сходно Покрајинској скупштинској одлуци о буџету АП Војводине за 2010. годину („Службени гласник АПВ“, број 20/2009) додељује бесповратна средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара (словима:тримилионадинара) ради реализације пројеката намењених унапређењу положаја жена у АП Војводини.


Циљеви финансирања:

подстицање активности и програма којима се афирмише женски стваралачки потенцијал,

унапређење рада женских сеоских непрофитних организација и удружења грађана,

подизање капацитета сеоских женских организација за унапређење културне и туристичке понуде у њиховим локалним срединама, као и могућности њиховог међусобног повезивања и сарадње.

Услови конкурса:

1. Право учешћа на Конкурсу имају женске сеоске непрофитне организације и удружења са територије АП Војводине.


2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од 50.000,00 (словима:педесетхиљададинара).


Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсним обрасцима који се могу преузети у Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, спрат ИИ, канцеларија 19.


Конкурс је отворен до 1. новембра 2010. године, односно до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Преузмите конкурсну документацију

Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова расписује конкурсе:


1. за доделу бесповратних средстава градовима, општинама и месним заједницама за финансирање пројеката у области рада, запошљавања и равноправности полова. - Преузмите конкурс

Рок за достављање предлога пројеката је 01. новембар 2010. године.


2. за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима грађана за финансирање пројеката у области рада, запошљавања и равноправности полова. - Преузмите конкурс

Рок за достављање предлога пројеката је 01. новембар 2010. године.


3. за финансирање пројеката намењених стратешким правцима развоја АП Војводине у области унапређења положаја и афирмације стваралаштва жена и младих. - Преузмите конкурс

Рок за достављање предлога пројеката је 01. новембар 2010. године.


4. за финансирање пројеката намењених стратешким правцима развоја АП Војводине у области унапређења положаја и афирмације стваралаштва жена на селу. - Преузмите конкурс

Рок за достављање предлога пројеката је 01. новембар 2010. године.

 

Национална служба за запошљавање расписала је Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у АП Војводини у 2010. години.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, почев од 4.5.2010.

Преузмите конкурсну документацију


Национална служба за запошљавање расписала је Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у АП Војводини у 2010. години

Конкурс је отворен до утрошка средстава, почев од 4.5.2010.

Преузмите конкурсну документацију

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ расписује

КОНКУРС

ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА, ЖИТАРИЦА, ИНДУСТРИЈСКОГ БИЉА ЗА 2010. ГОДИНУ

Преузмите текст конкурса

 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ расписао је


К О Н К У Р С


ЗА ДУГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2010. ГОДИНИ


Конкурс је отворен до утрошка средстава. Преузмите конкурс .

 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ расписао је


К  О  Н  К  У  Р  С


ЗА ДУГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2010. ГОДИНИ

 

Конкурс је отворен до искоришћења планираних средстава. Преузмите конкурс .

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

ПОГОНА ЗА ПРИМЕНУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У АП ВОЈВОДИНИ

преузмите текст конкурса

 

Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију

расписује Јавни оглас

за доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2010 години за децу и породицу

Преузмите текст огласа

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

расписује

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛСТИ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

ЗА 2010 ГОДИНУ 

преузмите текст конкурса

преузмите формулар

преузмите извештај